TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 87

06 Şubat 2017 Pazartesi

 

Tezkereler

1.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/901) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/902) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

3.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/903) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

4.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/904) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

 

Raporlar

1.- 679 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/806) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 448) (Dağıtma tarihi: 06.02.2017) (GÜNDEME)

2.- 680 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/805) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 449) (Dağıtma tarihi: 06.02.2017) (GÜNDEME)

3.- 681 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/804) ile İçtüzük’ün 128’inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 450) (Dağıtma tarihi: 06.02.2017) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9924)

2.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, fert başına bireysel kredi borcunda son on yılda yaşanan artışa, dövizle borçlanan kişi sayısına ve dövizle kredi kullanan vatandaşlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9926)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, saldırıya uğrayan HDP il ve ilçe binalarına ve saldırılarla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10213)

4.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Rusya Büyükelçisi'nin cinayetine, Büyükelçi'ye sağlanan korumaya ve polis teşkilatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10214)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son bir buçuk yılda yaşanan bombalı saldırı ve patlamalarla ilgili bazı hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10215)

6.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, HDP binalarına yapılan saldırılara ve bu saldırılarla ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10216)

7.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Conflict Armament Research (CAR) adlı araştırma kuruluşu tarafından IŞİD'e malzeme temin ettiği iddia edilen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10217)

8.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, vatandaşların kredi borçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10219)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2008-2016 yılları arasında yurt dışında yargılanan ve ceza alan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10220)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 yılına yönelik özelleştirme planlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10221)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Üst Kurulu üyelerinin özlük ve sosyal haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10222)

12.-  Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, IŞİD'in rehin tuttuğu askerler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10223)

13.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında çeşitli bilgilere ve IŞİD'in rehin aldığı askerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10224)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin İli'ndeki araç muayene istasyonunun yetersiz olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10225)

15.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında hayatını kaybeden sivil vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10226)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sarı basın kartı iptal edilen veya tutuklanan gazeteci sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10227)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, terör saldırıları ile ilgili güvenlik uyarılarına ve alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10228)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, üniversitelerdeki yaz okulu uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10229)

19.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 15 Temmuz şehit ve gazileri anısına basılan hatıra parasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10230)

20.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10231)

21.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında TMSF'ye devredilen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10232)

22.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, olası bir kuş gribi salgınına yönelik önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10233)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10235)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalandığı iddia edilen bir protokole ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10237)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10238)

26.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin bazı birimlerine alınacak öğretim üyelerinde aranan şartlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10239)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir vatandaşın bir tinercinin saldırısına uğraması olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10240)

28.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir gazetecinin gözaltına alınıp tutuklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10241)

29.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, YÖK'e atanan bir öğretim üyesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10242)

30.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı bir mahallede yapılan mülteci kampına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10243)

31.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir sendika tarafından düzenlenen teröre hayır yürüyüşüne ve bu yürüyüş için yapılan çağrıya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10244)

32.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir üniversite kampüsünde barınan köpeklerin ormana bırakılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10246)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/10247)

34.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/10248)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi ve kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/10249)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/10250)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/10251)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/10252)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/10253)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/10254)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/10255)

42.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10256)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10257)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Zazaca yayın yapacak bir televizyon ve radyo kanalının kurulmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10258)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10259)

46.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10260)

47.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Haber'de yayınlanan siyasi parti grup toplantılarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/10261)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/10263)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/10266)

50.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da gerçekleşen kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddet vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10279)

51.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10280)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10281)

53.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'un Alucra ilçesindeki Hafızlık Erkek Kur'an Kursu ile ilgili bazı hususlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10282)

54.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10283)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10285)

56.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, KOSGEB kredilerine başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10287)

57.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, KOSGEB kredilerine başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10288)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10289)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10290)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir anonim şirketin iş yeri sorunlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10291)

61.-  İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, KOSGEB kredilerinin verilme kriterlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10292)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sanayi üretimi verilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10293)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOSGEB kredilerine başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10294)

64.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, KOSGEB kredilerine başvurulara ve KOSGEB teşkilatlarının yapısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10295)

65.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, KOSGEB kredilerine başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10296)

66.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, internet kısıtlamalarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10297)

67.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, KOSGEB kredilerine yapılan başvurulara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10298)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10299)

69.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, KOSGEB kredilerinin verilme kriterlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10300)

70.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, işsizlik verilerine ve ekonomik kriz riskine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10301)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10302)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10303)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, malul olan sigortalılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10304)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sigortalı çalışanlara ve iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10305)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli işçi çalıştıran işverenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10306)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalıklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10307)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, meslek hastalığına yakalanan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10308)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işgücü maliyet endeksi verilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10309)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, prim borcu nedeniyle emekli olamayanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10310)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10311)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurulara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10312)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 6736 sayılı Kanun kapsamındaki uygulamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10313)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kapanan işyerlerinin borçları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10314)

84.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, asgari yaşam maliyetine ve gelir eşitsizliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10315)

85.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya'da bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10316)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin'de bağlı kurum ve kuruluşlara yapılan açıktan atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10317)

87.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10318)

88.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli bir yöneticinin görev yerinin değiştirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10319)

89.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, alışveriş merkezlerindeki mağazalarda ve zincir marketlerde çalışanların özlük haklarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10320)

90.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fikirtepe'de kentsel dönüşüme yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10321)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10322)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10323)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de binalarda bulunan yangın merdivenlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10324)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı'ndaki doğal yaşama ve kirlenmeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10325)

95.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3. Köprü'nün çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10326)

96.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10327)

97.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Karabağlar ilçesinde bulunan bir arazide yapımı devam eden inşaata ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10328)

98.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'daki hava kirliliğine ve yapılacak çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10329)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10335)

100.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, kalıcı yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10337)

101.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kütahya'nın Simav ilçesindeki sıcak su kaynaklarına ve ilçeye doğalgaz götürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10338)

102.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, sürekli yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10339)

103.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, doğalgaz fiyatlarında indirim yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10340)

104.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Manisa İli'ne bağlı Karahöyük Dağı'nda bulunan maden işletmesinin denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10341)

105.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan kömür yardımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10342)

106.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10343)

107.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, yaz saati uygulamasına ve uygulamayla ilgili şikayetlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10344)

108.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, yabani menengiç ağaçlarının aşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10352)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10353)

110.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10354)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan hastalıklarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10355)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde genç çiftçi projesine yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10356)

113.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, EXPO 2016 Antalya süreciyle ilgili çeşitli verilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10362)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10363)

115.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Rusya'nın Ankara Büyükelçisinin suikastçısı olan polise ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10370)

116.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, televizyon programcısı bir kadının kaybolması olayına yönelik iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10371)

117.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Çatalca mezrasına bağlı köy yollarının kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10372)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10373)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10374)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin büyükşehir yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10375)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de ikamet eden mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10376)

122.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, bireysel silahlanmaya ve silah ruhsatı verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10377)

123.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, sosyal medya aracılığıyla devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10378)

124.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yasal olmayan yollardan ülkeden çıkış yapmaya çalışan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10379)

125.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde çevreyolunda TEDES kamera sistemi bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10380)

126.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, HDP binalarına yönelik saldırılara ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10381)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Amed Sportif Faaliyetler futbol takımı oyuncularına yönelik darp iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10382)

128.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, bonzai maddesinin dağıtımını yapan örgütlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10383)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10384)

130.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yaşanan su kesintilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10385)

131.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, siyasi parti binalarına yapılan saldırılara ve saldırılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10386)

132.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, 17-18 Aralık 2016 tarihlerinde HDP binalarına yapılan saldırılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10387)

133.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, HDP binalarına yapılan saldırılara ve saldırılarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10388)

134.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Kayseri'de bir siyasi parti binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10389)

135.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, ASKİ tarafından düzenlenen ihalelere ve Kurumdaki işe alımlara yönelik bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10390)

136.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kütahya'nın Emet ilçesinin çeşitli sorunlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10391)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10392)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10393)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in hesaplama yöntemindeki revizyona ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10394)

140.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kütahya'nın Simav ilçesinin kalkındırılmasına yönelik çalışmalara ve bölgeden yapılan göçlere ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10395)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10396)

142.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, SİT alanlarının tasnifine ve korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10397)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10398)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10399)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bulunan tarihi bir kilisenin çocuk kütüphanesi yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10400)

146.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kütahya'nın Simav ilçesindeki doğal güzelliklerin turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10401)

147.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10402)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10403)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10404)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10405)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, memur maaşlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10406)

152.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, OHAL kapsamında kapatılan özel okullara ödenen tutarların iadesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10407)

153.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, vergi borçlarını gününde ödeyen KOBİ'lere indirim yapılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10409)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10410)

155.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Karabağlar ilçesinde bulunan bir arazide yapımı devam eden inşaata ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10411)

156.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlık ile bir yardım vakfı arasında yapılan protokole ve okullarda öğrencilerin bağış yapmaya zorlandığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10412)

157.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da bir ortaokul din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin öğrencilere Alevi olup olmadıklarını sorduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10413)

158.-   Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Muş İl Milli Eğitim Müdürü'nün sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla ilgili bir soruşturma başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10414)

159.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10415)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10416)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10417)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim okullarındaki güvenlik görevlilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10418)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10419)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim okullarının personeline ve kantin denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10420)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim okullarının spor imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10421)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10422)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sözleşmeli öğretmenlerin sendika üyeliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10423)

168.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğretim okullarının kütüphane, laboratuvar ve diğer imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10424)

169.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, maaşına haciz konulan ve proje okul uygulamasında yeri değişen öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10425)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ortaöğrenimde ikili eğitim veren okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10426)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına ve okullardaki bulaşıcı hastalık vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10427)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, okul çevresinde zararlı madde satışının önlenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10428)

173.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10429)

174.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğrencilere yönelik trafik eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10430)

175.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Köklükaya Mahallesi'ndeki okul sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10431)

176.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Antalya'da ilçe milli eğitim müdürlerine yönelik bir çalıştayda bazı gazeteci ve yazarların seminer vermesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10432)

177.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, sürekli yaz saati uygulamasının etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10433)

178.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine İlköğretim Yatılı Bölge Okulu yapılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10434)

179.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10435)

180.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10436)

181.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Karabağlar ilçesinde bulunan bir arazide yapımı devam eden inşaata ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10437)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10438)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10439)

184.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında hasar gören veya kaybolan askeri araçlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10440)

185.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, IŞİD'in elinde rehin tutulan askerlerle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10441)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10442)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10443)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10445)

189.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Manisa İli'ne bağlı Karahöyük Dağı'nda bulunan maden işletmesinin doğaya etkilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10447)

190.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da yaşanan su kesintilerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10449)

191.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'da KHK'lar ile ihraç edilen sağlık personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10450)

192.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kızamık hastalığıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10451)

193.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2000 yılından itibaren gerçekleşen bebek ölüm hızı oranlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10452)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10453)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10454)

196.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da 667 sayılı OHAL KHK'sı kapsamında kamulaştırılan özel hastanelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10455)

197.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda optisyen istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10456)

198.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar'ın Kızılören ilçesine Devlet hastanesi yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10457)

199.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'a yönelik proje ve yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10458)

200.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, AMATEM'lerde yaşanan yoğunluğa ve bonzai kullanımının önlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10459)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10460)

202.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kamu özel ortaklığı çalışmalarına ve bazı Bakanlık ihalelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10461)

203.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine ve isminin belirlenmesine yönelik ankete ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10462)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen açılış törenlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10463)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda hizmet alımı yoluyla çalışan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10464)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinde demiryolundaki elektrik tehlikesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10465)

207.-   İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, İstanbul'da servis araçlarına plaka tahdidi uygulanmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10466)

208.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya PTT binasının tadilatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10467)

209.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Dargeçit-İdil yolu çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10468)

210.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, deniz araçlarının takip edilmesini sağlayan AIS cihazlarının satış fiyatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10469)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da olası bir depremin etkilerinden korunmak için yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10470)