TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 85

02 Şubat 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 5187 Sayılı Basın Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1579) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

2.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın; 442 Sayılı Köy Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1580) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

3.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1581) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

4.- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ile 120 Milletvekilinin; 21.06.1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Kanunu ile 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1582) (İçişleri ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.01.2017)