TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 84

27 Ocak 2017 Cuma

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/808) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/809) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

3.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/810) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

4.- Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/811) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

 

Teklifler

1.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1575) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

2.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve 1 Milletvekilinin; T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçilerin Kredi Borçlarını Ertelemesi Hususunda Çiftçiye Uyguladığı Faiz Oranlarını Tarım Kredi Kooperatiflerine Uyguladığı Faiz Oranları ile Eşitlemesi ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden Kredi Kullanan Çiftçilerin Kredi Borçlarının Yeniden Hesaplanarak Ödeme Planlarının Düşük Faiz Oranına Göre Düzenlenmesine İlişkin Kanun Teklifi (2/1576) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1577) (Çevre ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

4.- Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1578) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.01.2017)

 

Tezkereler

1.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/885) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

2.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/886) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

3.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/887) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/888) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

5.- Siirt Milletvekili Besime Konca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/889) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

6.- Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/890) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

7.- Kastamonu Milletvekili Murat Demir'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/891) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

8.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir’in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/892) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

9.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/893) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

10.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/894) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

11.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/895) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/896) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/897) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

14.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/898) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

15.-  Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/899) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

16.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi (3/900) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kaldırıma kedi evi yaptığı gerekçesiyle çıkan tartışmada bir vatandaşın öldürülmesi olayına yönelik soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10981) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sakarya'nın Serdivan ilçe belediye başkanının bir sosyal medya paylaşımıyla ilgili adli ve idari inceleme başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10982) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

3.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Avrupa'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10983) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

4.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'daki TOKİ faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10984) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

5.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 2003-2016 yılları arasında TOKİ'nin Diyarbakır ilindeki faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10985) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

6.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10986) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10987) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

8.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi'nde işkence yapıldığı yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10988) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Maltepe ve İzmir Şakran çocuk ve gençlik cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ve açlık grevinde olan bir tutukluya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10989) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

10.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10990) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

11.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10991) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

12.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10992) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10993) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

14.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10994) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10995) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

16.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10996) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10997) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

18.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10998) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10999) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

20.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir taş ocağı hakkında 2013 yılında alınan kapatılma kararına, taş ocağının devrine, kapasite artırım talebine ve çevreye etkisine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11000) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

21.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11001) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

22.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11002) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11003) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

24.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11004) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

25.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, ekonomik göstergelere ve izlenen politikalara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11005) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11006) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11007) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

28.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik dağıtım firmalarının kayıp kaçak oranlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11008) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11009) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

30.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11010) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11011) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

32.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11012) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

33.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de kar yağışından zarar gören üreticilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11013) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

34.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan kar yağışı sonrası bölgenin afet bölgesi olarak ilan edilip edilmeyeceğine, çiftçilerin zararının karşılanması ve desteklenmeleri için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11014) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

35.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, palmiye yağı kullanan bir firmanın ürünlerinin incelenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11015) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11016) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

37.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11017) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11018) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

39.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11019) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

40.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'da bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11020) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

41.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11021) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

42.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11022) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

43.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11023) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

44.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11024) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11025) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

46.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11026) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

47.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11027) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

48.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11028) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

49.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11029) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

50.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11030) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

51.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, çevre alanında imzalanan uluslararası sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesine, koruma altına alınan ve restore edilen alan miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11031) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

52.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11032) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11033) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

54.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11034) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11035) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

56.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İli'ne yapılan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11036) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

57.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2017 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşların taraf olduğu adli ve idari davalara, icra işlemlerine ve satın aldıkları hukuk ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11037) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TCDD'ye yönelik Sayıştay denetimine ve Kurum'un zarar ettiği iddialarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11038) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

59.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2002 yılından itibaren Cumhuriyet Halk Partisine mensup milletvekillerince yöneltilen yazılı soru önergelerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11039) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

60.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eski Halkla İlişkiler Binasının su kullanım bedellerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11040) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

61.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yeni Halkla İlişkiler Binasının ısınma ve akaryakıt kullanım bedellerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11041) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Yeni Halkla İlişkiler Binasının su kullanım bedellerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11042) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

63.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eski Halkla İlişkiler Binasının elektrik, ısınma ve akaryakıt kullanım bedellerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11043) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.01.2017)

64.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Göbekli Tepe ile ilgili TRT'de yayınlanan bir belgesele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11044) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

65.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına bastırılan madeni paralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11045) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

66.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Trabzon Sürmene'de çıkan orman yangınıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11046) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı belediyelerce dağıtılan evlilik ve aile hayatı konulu kitapların içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11047) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

68.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, çevre mühendislerinin çevre görevlisi eğitimine tabi tutulma gerekçelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11048) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

69.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, anayasa değişikliği tartışmalarının döviz kurlarına etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11049) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

70.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, on beş yıl içinde parlamenter sistem içinde gerçekleştirilemeyen çalışmalara ve anayasa değişikliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11050) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

71.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, korunmaya muhtaç çocuklar ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11051) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

72.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Zeytinburnu'nda çöken bir binaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11052) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

73.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Bakanlar Kurulu toplantısında verildiği iddia olunan bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11053) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

74.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, otomotiv sektöründe yaşanması beklenen daralmaya karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11054) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

75.-  Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, akaryakıt ürünlerinden alınan vergilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11055) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

76.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'de yaşanan sel ve hortum olayları nedeniyle doğan zararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11056) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

77.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, tutuklu bulunan bir gazetecinin bazı haklardan mahrum bırakıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11057) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van F Tipi Cezaevi'nden Van T Tipi Cezaevi'ne nakledilen tutukluların işkence ve kötü muameleye uğradıklarına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11058) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

79.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, KOBİ'lere Can Suyu sloganıyla gündeme gelen KOSGEB kredisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11059) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

80.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Honaz Dağı tüneli Cankurtaran çıkışında bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına, tünel çalışmalarının denetimine ve iş güvenliğine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11060) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

81.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Çanakkale'de yapılması öngörülen Yenice Çırpılar Termik Santrali'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11061) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

82.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit Körfezi'nde meydana gelen yakıt sızıntısının sebebine, sorumlusunun bulunmasına yönelik çalışmalara, öngörülen cezaya ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11062) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

83.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nden yapıcı firmaya sözleşmede garanti edilen günlük araç geçiş sayısından eksik gerçekleşen araç geçişlerinden dolayı bütçeden ödenen miktara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11063) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

84.-  Isparta Milletvekili İrfan Bakır'ın, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kar yağışından zarar gören seralara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11064) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

85.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bulunan heykellerin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11065) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

86.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul'da bulunan ve OHAL KHK'sı ile kapatılan bir enstitüye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11066) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

87.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, 677 sayılı KHK ile kapatılan derneklere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11067) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

88.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, ateşli silah sayısına ve ruhsat verilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11068) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

89.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman kent merkezindeki besicilerle ilgili belediyenin internet sayfasında yapılan bir açıklamaya ve bulundukları mekanlardan çıkmaları istenen besicilere sunulacak alternatiflere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11069) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

90.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tahliye edilen çocukların görüntülerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11070) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

91.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2017 Mali Yılı Bütçe Kanununa ekli (E) cetvelinin 24'üncü maddesi ile Bakanlığa verilen istihdam yetkisine ve 2015 ve 2016 yıllarında yapılan uygulamaya ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11071) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

92.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nden yapıcı firmaya sözleşmede garanti edilen günlük araç geçiş sayısından eksik gerçekleşen araç geçişlerinden dolayı bütçeden ödenen miktara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11072) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

93.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, mükelleflerin vergi daireleri tarafından aranarak matrah artışına zorlandığına yönelik iddialara ve iş yerlerine yapılan yoklamalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11073) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

94.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Nevşehir'de bir ortaokul yöneticisinin laiklik karşıtı sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11074) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

95.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak Valiliği tarafından okullara gönderildiği iddia olunan bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11075) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

96.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da bulunan imam hatip liselerine ve Ataköy'de imam hatip lisesi yapılacak bir araziye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11076) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

97.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, ilköğretim okullarında yardımcı ders kitabı olarak tavsiye edilen ve bir etkinlikte küçük gelin ifadesini kullanan bir yayınla ve bu konuda sorumluluğu olanlarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11077) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

98.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Yükseköğretime Geçiş Sınavının yapılacağı sınav merkezlerinin tespitine ve sınavın Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılmasına yönelik taleplere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11078) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

99.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Hava Harp Okulları'na 2017 yılında kadın öğrenci alınmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11079) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

100.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Isparta'da Terörizmle Mücadele ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında reddedilen astsubaylıktan subaylığa geçiş sınavı başvurularına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11080) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

101.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde yaşanan orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11081) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

102.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Trabzon'un Sürmene ilçesi Çamburnu mevkiinde yaşanan orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11082) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

103.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır İli'ndeki Ünlendi Barajı'nın yapım çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11083) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

104.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Osmangazi Köprüsü'nden geçen araç sayısına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11084) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

105.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, İzmit Körfezi'nde meydana gelen yakıt sızıntısının sebebine, sorumlusunun bulunmasına yönelik çalışmalara, öngörülen cezaya ve alınacak önlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11085) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

106.-   Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in, Sinop Ayancık karayolunun heyelan nedeniyle kapanan bölümüne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11086) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

107.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize-Artvin Havalimanı projesinin ihalesine, bitiş tarihine, çevresel etki değerlendirmesine ve projeye ayrılan ödeneğe ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11087) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

108.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerindeki HES projelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11088) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

109.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'deki maden faaliyetlerine karşı organize edilen bir konserin iptaline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11089) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

110.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, devlet yurtlarının kapasitelerine ve el konulan özel yurtların akıbetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11090) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

111.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinde verilen maden ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11091) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

112.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, gazilik maaşlarındaki farklılığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

113.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de Sarp Sınır Kapısına yakın bir alanda dinlenme tesisi yapılmasına yönelik taleplere ve sınır kapısındaki araç trafiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11093) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı itibarıyla geçici koruma başvurusu yapan Mısırlı sayısına ve başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11094) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı itibarıyla geçici koruma başvurusu yapan Suriyeli sayısına ve başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11095) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı itibarıyla geçici koruma başvurusu yapan Iraklı sayısına ve başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11096) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2016 yılı itibarıyla geçici koruma başvurusu yapan İsrailli sayısına ve başvuru sonuçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11097) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ilköğretim okullarında yardımcı kitap olarak kullanılan ve bir etkinlikte küçük gelin ifadesini kullanan bir yayına, yayını hazırlayanlar ile yayına izin verenler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11098) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin iki yüz otuz bin ton ekmeklik buğday ithal etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11099) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

120.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kızılören köyünde 1943 yılında yapılıp sonradan yıkılan caminin yeniden yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/11100) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

121.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına yönelik çalışmalara ve cezaevlerinin denetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11101) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, tutuklu ve hükümlü gazetecilere ve haklarındaki suçlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11102) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11103) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11104) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

125.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2016 yılları arasında yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11105) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

126.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11106) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11107) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11108) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

129.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11109) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

130.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, ıslah OSB'lerdeki Atıksu Arıtma Tesisleri için kullandırılan Bakanlık kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11110) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

131.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11111) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

132.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11112) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

133.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, Siirt'te 17 Kasım 2016'da göçük olayının yaşandığı maden işletmesinde gerçekleşen işten çıkarmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11113) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11114) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

135.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11115) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de pestisit ve atıklar için uygun depolama ve imha tesislerinin yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11116) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

137.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11117) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

138.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11118) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

139.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde yağış nedeniyle meydana gelen su taşkınlarının doğurduğu zararlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11119) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

140.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir Urla'da yapılması planlanan bir balık çiftliğine ve balık çiftliklerinin çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11120) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11121) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11122) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11123) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11124) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11125) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11126) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün halı saha ihtiyacına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11127) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11128) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11129) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

150.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, fındık üretiminde verimin artırılmasına yönelik çalışmalara ve fındık fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11130) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11131) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11132) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11133) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11134) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

155.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de bir sendika temsilcisine yönelik olarak gerçekleştiği iddia olunan tehdit olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11135) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

156.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11136) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

157.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Çömlekçi köyünün içme suyu isale hattının yenilenmesi için 2017 yılında bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11137) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

158.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11138) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesi Çardacık köyü içme suyu göletinin yapımı konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11139) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11140) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesi Yakacık köyünde içme sularını yeraltından kendileri çıkaran köylülere Özel İdare'den yardım edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11141) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

162.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez Kırkpınar köyüne yeni bir su deposu yapılması için bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11142) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11143) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde içme suyunu yeraltından pompayla çıkaran Okçu köyüne güneş panelleri konulmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11144) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bir köyünün içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11145) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

166.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Ortaköy jandarma karakolunun kapatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11146) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütçesinde bulunan dövizin Türk lirasına çevrilmesine ve bütçedeki maddi kayba ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11147) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

168.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, bir sosyal medya kullanıcısının İstanbul'da bir gece kulübünde otuz dokuz kişi öldüren teröristi saldırının ertesi günü dolmuşta gördüğüne dair ihbarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11148) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11149) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11150) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

171.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van İli'nde ve Türkiye genelinde Terörle Mücadele Kanunu uyarınca hakkında işlem yapılanlara ve OHAL kapsamındaki bazı tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11151) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

172.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Hrant Dink cinayetinin aydınlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11152) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11153) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11154) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

175.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesi Kemerköprü köyünde yıkılan tarihi köprünün yeniden yapımı ve tarihi parçalarının turizme açılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11155) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

176.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Arhavi ilçesinde yer alan Çifte Köprü ve Mençuna Şelalesi'nin turistik olarak geliştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11156) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

177.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, ülkemizdeki kurvaziyer turizmine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11157) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

178.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11158) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

179.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11159) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

180.-   Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ı ziyaret eden turist sayısındaki düşüşün nedenlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11160) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

181.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Van Urartu Müzesi'nin ziyarete açılacağı tarihe, müzenin inşasına, teşhir tanzim salonuna ayrılan bütçeye ve müze envanterindeki eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11161) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2017)

182.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11163) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

184.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2017 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

185.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2017 yılında açılması planlanan devlet okullarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11165) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, ilköğretim okullarında yardımcı kitap olarak kullanılan bir yayında küçük gelin ifadesinin kullanılmasına, yayını hazırlayan kişilere ve okul kitaplarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11166) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11167) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11168) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11169) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11170) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11171) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11172) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11173) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11174) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

195.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, KPSS 2016/6 ve 2016/7 yerleştirmeleri ile atamaları yapılan memurların göreve başlama tarihine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11175) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

196.-   Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Saray ilçesinin sağlık kuruluşu ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11176) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

197.-   Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, THY'nin Siirt seferlerinin kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11177) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.01.2017)

198.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, K türü belgelerin Şoförler Odası başkanlıkları tarafından verilmesine yönelik taleplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11178) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlık'ta görev yapan özel kalem müdürlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11179) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da Bakanlığa ait arsa ve arazilere ve bunların satış ve kiralama işlemlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11180) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 679 sayılı KHK ile ihraç edilen bir öğretim üyesinin akademik yükselme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11181) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

202.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki bir akademisyenin 679 sayılı KHK ile ihracına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11182) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

203.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ'ye ait bir şirketin yönetim kurulu üyelerine ve aldıkları ücretlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11183) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2017)

204.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin ve ilçelerinde maden için tahsis edilen orman arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11184) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

205.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Sakarya'da bir Kur'an kursunda yaşanan şiddet olayına ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kur'an kurslarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11185) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

206.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, FETÖ bağlantılı ve milli güvenliğe aykırı olduğu gerekçesiyle el konulan şirket, dernek, vakıf, sendika ve medya kuruluşlarına ve bu kuruluşların işine son verilen çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11186) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

207.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da kamu kuruluşlarına tahsis edildiği iddia olunan hazine arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/11187) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

208.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, işkence iddialarına ve internetteki bazı videolara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/11188) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

209.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2014-2016 yılları arasında mevcut araç sayısına ve sigorta primlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/11189) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

210.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2016 yılında Halk Bankası Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünce borçları yeniden yapılandırılan firma sayısına, yapılandırılan borç miktarına ve vefa hakkı kullanımına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/11190) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

211.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir devlet bankası tarafından yapılan borç yapılandırma işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/11191) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

212.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir devlet bankası tarafından yapılan borç yapılandırma işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/11192) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

213.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da bir ağır ceza mahkemesindeki duruşmada sanıklara kötü muamelede bulunulduğu yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11193) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

214.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hasta tutuklu ve hükümlülerin tahliyesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11194) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

215.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siverek T Tipi Cezaevi'nde hayatını kaybeden bir mahkuma ve cezaevlerinde gerçekleşen ölüm vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11195) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

216.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da kamuda ve özel sektörde istihdam edilen engelli personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11196) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

217.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, kadınların işgücüne katılım ve istihdam oranlarına ve bu oranların artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11197) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

218.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şanlıurfa'da yaşandığı iddia edilen bir cinsel istismar vakasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11198) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

219.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kurulan Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu yapısında yapılan değişikliğe ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11199) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

220.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, silikozis hastası işçilerin sağlık giderlerinin karşılanması için sağlanan desteklere ve silikozis hastalığı riski bulunan iş kolları ile ilgili denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11200) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, iş kazalarında yaşamını yitiren veya yaralanan işçilere ve çocuk işçiliğinin önlenmesi çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11201) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

222.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2010-2016 yılları arasında İŞKUR'un meslek edindirme kurslarına ayrılan kaynak miktarı ve illere göre dağılımı ile kurs ve sigorta denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11202) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

223.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, kamuda çevre, gıda ve ziraat mühendisi istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11203) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

224.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya İli'ne yönelik olarak yapılan projelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11204) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

225.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık kadrolarında ziraat mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11205) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

226.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Bakanlık kadrolarında gıda mühendisi istihdam edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11206) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

227.-   Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta bir belediye çalışanının öldürüldüğü olayın incelenmesine ve yapılan otopsi işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11207) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

228.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının ardından tahliye edilen sivillere ait olduğu iddia edilen bazı görüntülere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11208) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.01.2017)

229.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntüye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11209) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

230.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Suriyeli mültecilere yönelik cinayet olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11210) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

231.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 20 Temmuz 2016 tarihinden itibaren gözaltı merkezlerinde hayatını kaybeden kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11211) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

232.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, belediyelerdeki gıda mühendisi kadroları ve çalışan sayısı ile belediyelerin gıda denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11212) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

233.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'nin Ardanuç ilçesine bağlı Bulanık köyünde bulunan Yeni Rabat Kilisesinin ulaşım ve çevre koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11213) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

234.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, üst düzey kamu görevlilerine tahsis edilen konutlara ve bunların kira giderlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11214) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

235.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yılda Antalya ve Şanlıurfa'ya yapılan kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11215) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

236.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, kurum içi gelir uzmanlığı sınavı açılmasına, insan kaynağı politikasına ve kariyer geliştirme imkanlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11216) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

237.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de bir lisenin tematik okula dönüştürülmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11217) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

238.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin İli'ndeki ve Karadeniz Bölgesi'ndeki HES projelerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11218) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

239.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Trabzon'un Sürmene ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11219) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

240.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, alkol ve uyuşturucu bağımlılarına, tedavi çalışmalarına ve tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11220) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

241.-   Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Kütahya'da bulunan Zafer Bölgesel Havalimanı'nın ihale sürecine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11221) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

242.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesi arasındaki tali yolda bulunan hemzemin geçidin ne zaman açılacağına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11222) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)

243.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'de hazırlanan projelere ve Mardin'e ayrılan kaynağa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/11223) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2017)