TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 81

24 Ocak 2017 Salı

 

Teklifler

1.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek Madde Eklenmesi (Emeklilere Yakacak Yardımı Ödenmesi) Hakkında Kanun Teklifi (2/1571) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

2.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda ve Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1572) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

3.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1573) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

4.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 16 Ocak Basın Onur Günü Olarak Kutlanmasına Dair Kanun Teklifi (2/1574) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir sendikanın hazırladığı rapora ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10885) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 2.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, MİT'in Avrupa'daki faaliyetlerine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10886) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 3.- Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yurt dışı hizmetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10887) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 4.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Antalya'da nüfus cüzdanı olmadığı gerekçesiyle hastanelerden geri çevrildiği iddia edilen Suriyeli bir çocuğun hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve geçici koruma kaydı yapılmayan Suriyeli sığınmacılara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10888) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 5.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da bir özel halk otobüsünde gerçekleşen tecavüz olayına ve bu tip olayların önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10889) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 6.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, 679 sayılı KHK ile ihraç edilen İŞ-KUR çalışanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10890) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren yıllara göre şehit sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10891) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 8.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk lirasının Gürcistan larisi karşısındaki değer durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10892) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 9.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de hizmet veren sağlık ocaklarına, yeni sağlık ocakları ile kapanan sağlık ocaklarının tekrar açılıp açılmayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10893) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 10.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başka kurumlara geçen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10894) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 11.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 680 sayılı KHK ile Türkiye Varlık Fonu'na devredilen Türkiye Jokey Kulübü'nün özelleştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10895) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 12.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Milli Piyango İdaresinin çalışanlarına ve mali tablolarında yer alan gayrimenkullere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10896) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, toplu taşıma araçlarında fiziksel ve cinsel saldırı olaylarının önlenmesine yönelik tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10897) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 14.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yapılan bir kazı çalışmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10898) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 15.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, 2016 KPSS puanlarının geçerlilik süresine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10899) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 16.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılında ve önerge tarihi itibarıyla cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10900) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 17.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, PTT çalışanlarının sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10901) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 18.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kapatılan belediyelerden hakkında inceleme başlatılan ve mahkemeye verilenlerin isimlerine ve siyasi partilere göre dağılımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10902) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 19.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Avrupa'da faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10903) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 20.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Ege'de Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ve Türkiye'nin egemenlik haklarının Türk karasularında ve hava sahasında ihlal edildiğine dair iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10904) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 12 Haziran 2011 seçimlerinden sonra Artvin'de oy taşıma amacıyla adres değişiklikleri yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10905) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 22.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 25.10.2014 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üç askerin şehit olduğu saldırının faillerinin bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10906) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 23.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili yönetici atama, satış ve tasfiye konusundaki yetkilerin ilgili Bakana verilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/10907) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 24.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT Radyo 3'te yayınlanan klasik müzik programının kaldırılmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10908) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 25.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, İstanbul Ataköy'de bir camide tentenin çökmesi sonucu yaşanan faciada ihmali olan kişilerle ilgili işlemlere, camilerin denetimine ve kış aylarında alınan önlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10909) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 26.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, bir devlet bankası tarafından yapılan borç yapılandırma işlemlerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10910) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, döviz kurundaki artışa ve dövizin aşağı çekilebilmesi için yapılan kısa, orta ve uzun vadeli planlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10911) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 28.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Barosu'nun hakkında suç duyurusunda bulunduğu bir sosyal medya paylaşımı ile ilgili işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10912) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 29.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Cezaevi'nde mahkumların bazı haklarının ihlal edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10913) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 30.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da gözaltına alınan bir kişiyle ilgili ters kelepçe ve darp iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10914) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 31.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bir gazete yazarına uygulanan gözaltı işlemine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10915) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 32.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, hak ihlali nedeniyle devlet aleyhine tazminata hükmedilen davalara, tazminat tutarına ve tazminatlarla ilgili rücu işlemlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10916) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 33.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002-2016 yılları arasında gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10917) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 34.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, KOSGEB tarafından verilecek sıfır faizli kredi desteğine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10918) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 35.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa Yenişehir'e Otomotiv Test Merkezi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10919) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 36.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin'de yaşanan sel felaketinden zarar gören mevsimlik tarım işçilerine ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Suriyeli sığınmacılara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10920) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 37.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen mevsimlik tarım işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10921) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 38.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, TÜİK'in asgari geçim maliyeti hesaplamasına, asgari ücrete ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının gizliliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10922) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 39.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, köylerde yaşayan vatandaşların işsizlik nedeniyle göç etmesinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10923) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 40.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2002 yılından itibaren Diyarbakır'da açıktan ilk defa ve açıktan yeniden atama yoluyla istihdam edilen personel sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10924) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 41.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, toplum yararına programlar (TYP) kapsamında istihdam edilenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10925) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 42.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, taşeron işçilerin kadroya alınması çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10926) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 43.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Üsküdar Meydan Projesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10927) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 44.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Ergene Havzası'nda artan kirliliğe ve atık su ve katı atıklarla ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10928) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 45.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'de muhafaza edilen BHC ve DDT adlı zehirli tarım ilaçlarının Almanya'ya taşınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10929) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 46.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, kentsel dönüşümde ranta karşı alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10930) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 47.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, İznik Gölü ve çevresindeki kirliliğe ve İznik Belediyesinin göle hafriyat dökmesine karşı uygulanan yaptırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10931) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 48.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Diyarbakır'da hazırlanan projelere ve Diyarbakır'a ayrılan kaynağa ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10932) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 49.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Elektrik Enerjisi Fonu'nda biriken miktara, nasıl harcandığına ve fonun denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10933) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 50.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ve deprem riskine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10934) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 51.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, 29 Aralık 2016 itibarıyla İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin ekonomik etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10935) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 52.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van'ın Erciş ilçesindeki bir öğrenci yurdunun ısınma sorununa ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10936) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 53.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan yurtlara ve bu yurtların akıbetine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10937) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 54.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'da bir tarım kredi kooperatifi çalışanı hakkındaki usulsüzlük iddialarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10938) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 55.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, ülke genelinde ve Artvin'de Bakanlık kadrolarında çalışan veteriner hekim sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10939) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 56.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin video konferans sistemine geçmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10940) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 57.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan toz biber üretim tesisinin faaliyet göstermediği ve üreticilerin zarara uğradığına dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10941) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 58.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Mersin'de sel felaketinden zarar gören çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10942) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 59.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, son beş yılda Bursa'daki şeker pancarı üretimine, çiftçilere verilen desteklere, Mustafakemalpaşa'daki pancar alım kantarının ve deposunun kapatılma gerekçesine ve Susurluk Şeker Fabrikası'nın tekrar üretime geçmesi için yeterlilik ölçüsüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10943) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 60.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, özel sektörün besilik hayvan ithalatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10944) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 61.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Güney Marmara havzasında sofralık zeytinin destek kapsamına alınmasına ve zeytin üreticilerine alternatif gelir kaynakları oluşturulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10945) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 62.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, soğan fiyatlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10946) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 63.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, 2016 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçi sayısı ve tarım alanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10947) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 64.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Ticaret Odası'nın harcamalarına ve mali tablolarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10948) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 65.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, on iki yaşında bir çocuğun polis kurşunuyla yaşamını yitirdiği olay hakkındaki soruşturmaya ve yargılanan polislerle ilgili yapılan idari işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10949) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 66.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki şehir içi otobüslere asılan afişlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10950) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 67.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Beltaş tarafından işletilen bir tesiste sunulan gazetelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10951) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 68.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, gazyağı alımı konusunda yaşandığı iddia edilen sıkıntılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10952) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 69.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, 2003-2016 yılları arasında işlenen suçlara ve türlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10953) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 70.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, korucu ve geçici köy korucusu kadrolarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10954) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 71.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, kayyum atanan Diyarbakır belediyelerinde işten çıkarılan ve işe alınan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10955) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 72.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, ülkemizde bulunan Suriyeli ve Iraklı göçmenlere ve vatandaşlığa alma çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10956) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 73.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Erzurum'da hazırlanan projelere ve Erzurum'a ayrılan kaynağa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10957) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 74.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Konya'da hazırlanan projelere ve Konya'ya ayrılan kaynağa ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10958) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 75.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Milli Piyango İdaresi ile Ziraat Bankası arasındaki anlaşmanın sonlanması nedeniyle bayilerin yaşadıkları sorunlara ve Milli Piyango İdaresi'nin Varlık Fonu'na devredilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10959) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 76.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, memur lojman ücretlerine yapılan zamma ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10960) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 77.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, bütçeden yerel yönetimlere ayrılan payların açıklanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10961) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 78.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin İli'ndeki kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10962) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 79.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, taşeron işçilerin kadroya alınmaları için yapılan çalışmalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10963) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 80.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, açık öğretim sınav sisteminde yapılan bir değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10964) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 81.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Ankara'nın Mamak ilçesinde yeni yapılan bir okul binasının tahsisine ve bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10965) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 82.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, PISA 2015 sonuçlarına ve yapılacak çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10966) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 83.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir üniversitedeki ihraç işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10967) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 84.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, FETÖ ile mücadele kapsamında el konulan yurtlara ve bu yurtların akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10968) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 85.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da son beş yılda ismi ve eğitim yapısı değiştirilen okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10969) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 86.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSK personelinin durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10970) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 87.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, Ağrı'daki hava kirliliğine, katı yakıt ve doğalgaz kullanımına ve hava kirliliğinin önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10971) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 88.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da atık depolama, bertaraf ya da geri kazanım faaliyetlerine izin verilen noktalara, Korkuteli ilçesi Güzle köyünde faaliyet gösteren firmalara ve şikayetlerle ilgili işlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10972) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 89.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Keçiören İlçe Merkezi Çubuk Çayı Islahı İnşaatı Projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10973) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 90.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, uyuşturucu ile mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10974) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 91.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Bursa'da kapatılan ve daha sonra kamu hizmetine geçirilen iki sağlık kuruluşunun özelleştirileceğine dair iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10975) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 92.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Malkara Devlet Hastanesi'ndeki kadın doğum uzmanı açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10976) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 93.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Devlet Hastanesi'nin nöroloji uzmanı ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10977) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

 94.- Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Özalp ilçesinde bulanan Özalp Devlet Hastanesi muayene ve acil müdahale odalarının kirliliğine dair şikayetlere ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10978) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 95.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, fizyoterapist ve diyetisyen atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10979) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından erişim sağlayıcıların altyapısına Erişim Engelleme Kararlarının Aktarımı sunucusunun kurulmasının zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10980) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)