TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 8

11 Ekim 2016 Salı

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Sağlık Net Projesi ile ilgili çekincelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/318) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ve 24 Milletvekilinin, enerji verimliliğini arttırma yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/319) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 Milletvekilinin, 2012 - 2015 yılları arasında gerçekleştirilen tüm kamu alımlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/320) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)