TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 79

22 Ocak 2017 Pazar

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 23 Milletvekilinin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki bazı personelin özlük ve çalışma koşullarındaki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/450) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 30 Milletvekilinin, kağıt toplayıcılığında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/451) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen ve 22 Milletvekilinin, fındık üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/452) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)