TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 78

21 Ocak 2017 Cumartesi

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar ve 21 Milletvekilinin, katı atık ve kağıt toplayıcılığında yapılması gereken düzenlemelerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/447) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve 24 Milletvekilinin, Melen Çayının kirletildiği iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/448) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)

3.- Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın ve 23 Milletvekilinin, üniversite hastanelerinden yasal alacaklarının tahsil edemeyen tıbbi malzeme üreticisi ve tedarikçisi kuruluşların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/449) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)