TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 77

20 Ocak 2017 Cuma

 

Teklifler

1.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın; 13.12.2014 Tarih ve 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Uygulanması Hakkında Kanunda Değişiklik Teklifi (2/1564) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

2.- Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile 3 Milletvekilinin; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1565) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

3.- İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1566) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

4.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Asgari Ücretle Çalışanlara Aile Yardımı Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1567) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

5.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1568) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

6.- Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın; 2839 Sayılı Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1569) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

7.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1570) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2017)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı Köyü'nün mezarlık alanına ihata duvarı yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8811)

2.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da bir caddede ağaçların anket yapılarak kesilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8935)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da belediye ve çeşitli kurumlara işçi alımları ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9111)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Yoncalı Ovası Arazi Toplulaştırma Projesi ile ilgili sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9122)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9133)

6.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kız öğrenci yurtlarında uygulanan kurallara ve Manisa'daki yurtlarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9134)

7.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, THY tarafından yolculara sunulan gazetelere ve bir gazetenin yayınlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9309)

8.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2004 yılında TMSF tarafından el konulan ve sonrasında başka bir şirkete devredilen bir GSM operatör şirketinin alacaklarıyla ilgili uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9437)

9.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Adana'da KESK'e bağlı bazı sendikalara üye kamu personeline yapılan ihraç ve açığa alma işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9765)

10.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesinin Ankara Kalesi'nin surlarına payanda olan kaya kütlelerini kırdığına dair iddialara ve Kale ve Önü Meydan Projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9766)

11.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, AFAD'ın görevleri kapsamında risk yönetimi, afet konusunda farkındalık ve Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9767)

12.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, büyükşehir belediyelerinin ve il özel idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya dair hizmetler kapsamında yaptığı harcamalara, ayrılan ödeneklere ve bu husustaki denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9768)

13.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Deprem Danışma Kurulu'nun faaliyetlerine, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı'nda öngörülen hedeflere ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9769)

14.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 15 Temmuz sonrasında kapatılan özel öğrenci yurtlarına, bunlardan vakıf ve derneklere devredilenlere, öğrenci yurtlarının denetimine ve özel öğrenci yurtlarının cemaat ve tarikatların kontrolüne girdiğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9770)

15.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, 2011 ve 2014 yıllarında yapılan bedelli askerlik uygulamalarından yararlanan yükümlü sayısına, bunlardan yapılan tahsilat tutarına ve tahsil olunan tutarların Askerlik Kanunu uyarınca harcandığı amaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9771)

16.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, mal bildiriminde bulunulmasını düzenleyen mevzuat çerçevesinde son üç Cumhurbaşkanına ve eşlerine yabancı kurum, kuruluş ve kişilerce verilen hediyelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9772)

17.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda meydana gelen yangından yaralı olarak kurtulan öğrencilerin savcılığa ifade vermeye gittikleri esnada bir kaymakamlık görevlisi tarafından şikayetlerini geri çekme ve ifade değiştirme yönünde baskı gördüklerine yönelik iddialara ve mağdur çocuklara verilen hukuki desteğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9773)

18.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, THY tarafından satın alınan bir uçağın bedelinin Türk lirası üzerinden ödenmediği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9774)

19.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, TİKA'nın gelir kaynaklarına, faaliyet ve finans yönlerinden denetlenmesine, en çok yardım yapılan ülkelere ve faaliyet alanının genişletilmesine, Ajans bünyesinde yapılan yurt dışı görevlendirme kriterlerine ve son on yılda FESTÖ'nün TİKA'nın yurt dışı birimleriyle bağlantısı olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9775)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir mağazada hırsızlıkla suçlanan lise üçüncü sınıf öğrencisinin mağaza müdürü ve AVM güvenlik görevlisi tarafından çıplak arandığına dair iddialara ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9776)

21.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, bir açıklamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9777)

22.-  İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Müftülüğünün resmi internet sayfasında yayınlanan bir metinde kullanılan ifadelere ve bu konuda bir soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9778)

23.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9782)

24.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de bir demir çelik fabrikasında çalışan işçilerin maaşlarını alamadığına ve işten çıkarılan işçilere tazminatlarının ödenmediğine dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9784)

25.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, dolgu yapılarak yaşam alanı haline getirilen Rize merkezinde risk tespiti yapılmasına ve bölgede kentsel dönüşüm programı başlatılıp başlatılmayacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9785)

26.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Turgutlu ilçesinde bulunan Sabiha Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki enerji nakil hattının sahip olduğu enerjiye, konuyla ilgili şikayetlere ve hattın kaldırılması yönündeki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9786)

27.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Müdürü hakkındaki dava ve soruşturmalara ve yeniden müdür olarak görevlendirileceğine dair iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9787)

28.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 2011 yılında Van depreminde hasar görerek kapatılan Van Süt ve Et Kurumu binasının yeniden yapılmasına yönelik çalışmalara, yeni tesisin niteliklerine ve tesis için ayrılan bütçeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9788)

29.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, tarım kredi kooperatiflerinin ve Ziraat Bankası'nın çiftçi borçlarını ertelemede uyguladıkları komisyon ve faiz oranlarına ve tarım kredi kooperatiflerinin daha yüksek faiz ve komisyon oranları uyguladığına yönelik şikayetlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9789)

30.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Kula ilçesinde faaliyet gösteren Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı'nın bekçi istihdamına ve yeni alınacağı iddia olunan bekçilerin maaşlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9790)

31.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra polislere verilen taltiflerde kullanılan kriterlere, ayrımcılık iddialarına ve polislerin ek göstergelerinde bir iyileştirmeye gidilip gidilmeyeceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9800)

32.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde gerçekleşen yurt yangını hakkındaki soruşturmaya ve bir kaymakamlık görevlisinin çocukları ifadelerini etkilemek üzere baskı altına almaya çalıştığına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9801)

33.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki İETT ve halk otobüsleri işletmelerinin hukuki statülerine, İETT'nin sermaye yapısına, toplu ulaşım ücretlerinin belirlenme kriterlerine ve halk otobüslerinin ruhsatlandırma ve denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9802)

34.-  Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, BM üye ülkelerince kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 11. Kalkınma Planı'na entegre edilmesi için yapılan çalışmalara, 10. Kalkınma Planı'nda yer verilen hedeflerin gerçekleşme oranlarına ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9803)

35.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Hatay'ın 678 sayılı KHK uyarınca Cazibe Merkezleri Programı kapsamına alınması talebine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9804)

36.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'nın Salihli ilçesinde Hazineye ait tarım arazilerinin ecrimisil bedeli karşılığında bölgede yaşayan çiftçilere kullandırılması yönündeki uygulamanın birtakım usulsüzlüklerle Manisa dışından gelen kişiler lehine değiştirildiği yönündeki iddialara ve konunun soruşturulmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9805)

37.-  Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde cinsel istismar olayının yaşandığı liseye, olayla ilgili yürütülen soruşturma ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9806)

38.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Okul Tabanlı Afet Eğitim Projesi (OTEAP) kapsamında yapılan tespitlere ve Proje'nin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9807)

39.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 15 Temmuz sonrasında el konulan özel öğrenci yurtlarına ve bunlardan kamu yararına çalışan dernekler ile vergi muafiyeti bulunan vakıflara tahsis edilenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9808)

40.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çalışan ve görevine son verilen çocuk doktorlarının yerine görevlendirme yapılmamasından kaynaklanan hasta mağduriyetlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9809)

41.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Zeytinköy'de bulunan Denizli Ticaret Borsası İlköğretim Okulu'nun derslik sorununa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9810)

42.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Karaman'daki özel öğrenci yurtlarına, yurtların izin belgelerine ve denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9811)

43.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, öğretmen atamalarına ve ücretli öğretmenlik uygulamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9812)

44.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, engelli öğrencilerin yararlandıkları taşıma hizmetini veren şirketlere yapılan ödemelerde sorunlar olduğu ve bunun da engelli öğrencilere mağduriyet yaşattığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9813)

45.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Turgutlu ilçesinde bulunan Sabiha Erturgut İlkokulu ve Ortaokulu'nun bahçesindeki enerji nakil hattı ile ilgili vatandaşlardan gelen şikayetlere, enerji nakil hattının mevcut yerine yapılması kararını veren yetkililere ve hattın kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9814)

46.-  İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, Türkiye'den OECD'nin PISA araştırmasına katılan okullara, 2002-2015 yılları arasında yapılan PISA sınavlarının sonuçlarına ve sınav sonuçlarının eğitim politikaları bakımından değerlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9815)

47.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, proje okullarının ortaokul kısımlarına öğrenci alınmasına yönelik usule ve doğuracağı iddia olunan eşitsizliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9816)

48.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bulunduğu arazi üzerinde başlatılan inşaata, konuyla ilgili olarak açılan davaya, Bakanlığın bu davadan çekilmesine ve inşaat sürerken öğrencileri olası tehlikelerden korumaya yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9817)

49.-  Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan, meslekten ihraç edilen veya açığa alınan öğretmen ve akademisyenlere, bunlardan sendika üyeliği bulunan ve bulunmayanlara, görevine iade edilenlere ve soruşturmaların tamamlanmasının öngörüldüğü süreye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9818)

50.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa İli'nde bulunan Ahmetli Sulama Birliği hakkındaki fesih kararının kaldırılması amacıyla yeniden inceleme yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9819)

51.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesinde yaşayan ve kansere yakalanan veya bu sebeple hayatını kaybeden vatandaşlara ve bölgede kanser vakalarının artış gösterdiği yönündeki şikayetlere yönelik olarak yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9820)

52.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Artvin İli ve ilçelerinden başka illere sevk edilen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9821)

53.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, okul servislerinin ve servis şoförlerinin çalışma esasları ve denetimleriyle ilgili bazı hususlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9823)

54.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, havaalanları başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına alınan gazetelerin belirlenme kriterlerine ve bazı gazetelerin muhalif olmaları sebebiyle kamu kurumlarına alınmadığı yönündeki iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9824)

55.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapan personelden bölücü terör örgütleri tarafından kaçırılan ya da rehin alınan bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9825)

56.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 17 Ağustos depreminden sonra kurulan Deprem Fonunda toplanan paraya, yapılan harcamalara ve İstanbul'daki deprem toplanma alanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9827)

57.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Türkiye ile İsrail arasında yapılan anlaşma gereğince Mavi Marmara olayıyla ilgili belirlenen tazminatın Türkiye'ye gönderilip gönderilmediğine ve gönderildiyse ailelere yapılan ödemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9828)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yapılan saldırıya ve saldırganların tespiti için yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9829)

59.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaz kış saati uygulamasının kaldırılmasına ve erken saatte okula gitmek zorunda kalan öğrencilerin durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9830)

60.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2016 yılında Ankara'da hava kirliliğine ait uyarı eşiğinin aşıldığı durumlara ve bu durumlarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9831)

61.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tavuk üretiminde uygulandığı iddia olunan rendering yöntemine, bu şekilde beslenen ve yamyam tavuk olarak nitelenen hayvanların vatandaşlarca tüketilmesinin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9832)

62.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yaz saati uygulaması sebebiyle vatandaşların yaşadığı sorunların çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9833)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yapılan saldırıyla ilgili olarak yürütülen soruşturmaya ve 2015-2016 yıllarında gazete ve TV kanallarına yapılan saldırılarla ilgili verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9834)

64.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir televizyon dizisinde doktorlara yönelik şiddetin normal karşılanmasına yol açacak davranışlara yer verildiği iddiasına ve konunun araştırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9835)

65.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli Devlet Hastanesinin ne zaman hizmete açılacağına ve eski hastane binalarının kullanımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9836)

66.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9837)

67.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2002 yılından bu yana toplu açılış ve mega proje olarak açılan tesislere, bunların faaliyet alanlarına, verilen isimlere ve açılış maliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9839)

68.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'ta bir öğrenci yurdunda çıkan yangınla ilgili soruşturmaya ve yurda yönelik denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9840)

69.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Tepedüzü Köyü'nün yol sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9841)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ve köy camisinin bazı eksikliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9842)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9843)

72.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla on bir ilde kurulacak Afet ve Acil Müdahale Merkezlerinin yönetimlerine yapılacak görevlendirmelere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9844)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Sultanpınar Köyü'nde büyükbaş hayvan desteği alan köylülerin borçlarının affı yönünde bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9848)

74.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, kadın çalışanların sosyal güvenlikten daha kolay yararlandırılmalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9849)

75.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Ankara İli'nde gerçekleşen tecavüz vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9850)

76.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Bursa'da bir koruma yurdunda toplu intihar girişiminde bulunulduğuna dair iddiaların soruşturulmasına ve koruma altına alınanlar için tahsis edilen yurtlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9851)

77.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bursa'da bir koruma yurdunda toplu intihar girişiminde bulunulduğuna dair iddialara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9852)

78.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra TUBİTAK'ta açığa alınan ve görevden alınan kişilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9853)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sendika üyeliği sebebiyle 2015-2016 yıllarında işten çıkarılan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9854)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, on kişiden az çalışanı bulunan işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9856)

81.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'da istihdam edilen geçici işçilerin sosyal güvenlik sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9858)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyde yaşayan vatandaşların afet riskine karşı evlerinin yeniden yapılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9859)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9860)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden İşletmeleri'nin taşıma işlemlerinin demir yolu ile yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9861)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Mahsulleri Ofisi Ceylanpınar Ajansı'nda bulunan depoların kullanım durumuna ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9864)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü arasında çıkan bir anlaşmazlığa ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9865)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ve hayvancılık alanındaki iş gücüne ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9866)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, imara açılan tarım arazilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9867)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarım ve hayvancılık iş gücü piyasasının desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9868)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mera alanlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9869)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı gıda maddelerinin muhafazasına yönelik depoların sayılarına ve yeterliliğine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9870)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üreticilere patates ve fasulye tohumlarının yeniden tarım kredi kooperatiflerince verilmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9871)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın personel politikasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9872)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı merkez köylerindeki arazi toplulaştırma işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9873)

95.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı 2014-2020 dönemi kapsamında hibe desteği başvuru sonuçlarının açıklanmasına ve programa yenilenebilir enerji sektöründen yapılan başvurulara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9874)

96.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaşamakta olan Türkistan kökenli bazı mültecilerin geri gönderme merkezine götürülmesine ve insani ikamet izinlerinin iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9875)

97.-  İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde yurt içinde ve yurt dışında görev yapan personelden bölücü terör örgütleri tarafından kaçırılan ya da rehin alınan bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9876)

98.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün kantar ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9877)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki yol yapım çalışmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9878)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün kantar ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9879)

101.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü'nün kırsal mahallelerin su aboneliklerinin tamamlanmasına yönelik çalışmalarına ve fatura bedellerine yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9880)

102.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Kerkük Caddesi'nin trafiğe kapatılması veya yeşil alana dahil edilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ve vatandaşların şikayetlerine konu olan fuhuş olaylarının önlenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9881)

103.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kapatılan özel öğrenci yurtlarına ve bu yurtlarla ilgili yapılan devir işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9882)

104.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye'nin eğitim durumu bakımından dünya genelindeki sıralamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9883)

105.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, FETÖ operasyonları kapsamında Balıkesir'de el konulan özel yurtlara, bunların devredildiği kurumlara, dernek ve vakıflarca işletilen özel yurtlara ve bunların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9884)

106.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da bir ilköğretim okulunda görevli bir öğretmenin öğrencilerin eline idam ipi vererek çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşması olayına ve öğretmen hakkında yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9885)

107.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, yaz saati uygulamasının öğrenciler ve veliler üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9886)

108.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, nakış öğretmeni atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9887)

109.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, FETÖ/PDY bağlantısı sebebiyle kapatılan okullarda okuyan öğrencilere verilen eğitim-öğretim desteği miktarına ve 15 Temmuz sonrasında kapatılan bu okullardan imam hatip okuluna dönüştürülenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9888)

110.-   Antalya Milletvekili Mehmet Günal'ın, Kastamonu Üniversitesi'ne öğretim görevlisi alımında yönetmeliklere aykırı davranıldığı ve usulsüz atamalar yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9889)

111.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, mevcut MOBESE sisteminin trafikteki bombalı araçları tespitindeki yetersizliğe ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesinin hızlandırılmasının mümkün olup olmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9890)

112.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, SUTASAK kursiyerlerinin atamalarının yapılmamasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9891)

113.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine bağlı Helete mahallesinden geçen Göksu Çayı suyunun Gaziantep'e içme suyu olarak götürülmesi projesine, projenin Helete mahallesi sakinlerine etkilerine ve alternatif projelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9907)

114.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar ili Emirdağ, Çay, Sandıklı, Sultandağı ve Bayat devlet hastaneleri ile Kütahya ili Domaniç, Tavşanlı ve Emet devlet hastanelerinde görevli uzman doktorlara ve uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9908)

115.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün yolunun asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9909)

116.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, raylı ulaşım sistemi ihtiyaçlarının teminine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9910)

117.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir Kocaseyit Havalimanı'ndan Ankara'ya direk uçuşların kaldırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9911)

118.-   İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, karayolu taşımacılığı sektöründe hizmet veren araçlara ve esnafın sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9912)

119.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapılması öngörülen acele kamulaştırmalar sebebiyle mağdur olduğu iddia edilen vatandaşlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9913)

120.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, cep telefonu kullanıcılarının haberleri olmadan bazı sitelere abone edilmeleri sonucu ek fatura maliyetleriyle karşılaşmalarına ve bu mağduriyetlerin giderilmesi ve önlenmesi için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9914)

121.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da kaybolan ve gözaltına alındığı iddia edilen bir kişiyle ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9915)

122.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasına ve AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9916)

123.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenin Alevi vatandaşları hedef gösteren sosyal medya paylaşımları sebebiyle yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9917)

124.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Moldova'dan yapılacak domuz eti ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9918)

125.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 2007 ve 2015 yılları itibarıyla ormanlık alan miktarına,  2007 yılından itibaren yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve 2B arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9919)

126.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsüyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9922)

127.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2002-2016 döneminde yapılan canlı hayvan ve et ithalatı ile tarım ürünleri ihracat ve ithalatıyla ilgili bazı verilere ve küçükbaş hayvancılığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9923)

128.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, turizm sektöründe kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9928)

129.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'daki hava kirliliğiyle ilgili kirletici kaynağın tespitine, kirletici işletmelere yapılan denetimlere ve kömür dağıtımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9929)

130.-   İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9930)

131.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ataşehir Tapu Müdürlüğü ve Kadıköy Tapu Müdürlüğü hizmet binalarının kira bedelleri ve kiralanma usullerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9931)

132.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personele döner sermaye işletmesinden ödeme yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9932)

133.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2012 tarihinden itibaren 1. dereceden 3. dereceye dönüştürülen sit alanlarına ve 3. derece sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9933)

134.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel sayısına ve altı personelin görevine son verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9934)

135.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin hayatını kaybettiği göçüğün yaşandığı madene, maden faciasında kusurlu bulunanlar ve madencilerin aileleriyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9936)

136.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde yapılan sülfürik asit üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9937)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden işletmesinin çinko borat üretip üretmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9938)

138.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde borlu soda pilot tesisi projesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9939)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden metal borür üretimi projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9940)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9941)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden bor fabrikalarının atık sularındaki bor miktarının azaltılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9942)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden ürünü borun sağlığa etkilerinin belirlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9943)

143.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde kalsit üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9944)

144.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BOTAŞ'a ait Gebze Kompresör İstasyonu arazisinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9945)

145.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9946)

146.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden tarafından yapılan etimatik borlu deterjan üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9947)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9948)

148.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Türkiye'nin enerji ithalatına, nükleer enerjiye geçişe ve ülkemizde doğalgaz depolama alanı bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9949)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde tarımsal ürün işleme ve gıda sanayisinin gelişmesi için çalışma yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9950)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Aksaray illerindeki üretici örgütlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9951)

151.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de genç çiftçi kredisinden yararlananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9952)

152.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde üretim yapılamayan arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9953)

153.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı için planlı üretime yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9954)

154.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, tarımın GSYİH içindeki payında, tarım alanlarında ve tarımdaki istihdamda yaşanan düşüşe ve Milli Tarım Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9955)

155.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2002 yılından itibaren çiftçilere verilen destek miktarına, çiftçilerin kullandığı mazottan alınan KDV ve ÖTV tutarına ve temel gıda ürünleri açısından kendi kendine yetebilirlik hedefine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9956)

156.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, tarım ve ormancılık alanındaki dış ticaret açığına ve 2023 yılı için yapılan tarımsal dış ticaret tahminlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9957)

157.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9961)

158.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9962)

159.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idareleri tarafından spor tesisi yapılan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9963)

160.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9964)

161.-   Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, bir kayıp başvurusu ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9965)

162.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 23 ilde cazibe merkezleri kurulmasına yönelik projeye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9966)

163.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahne uygulayıcıların kadroya alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9967)

164.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık kadrolarında kütüphaneci istihdamına ve kütüphanelerin koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9968)

165.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kiralık binalarda hizmet veren Bakanlık birimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9969)

166.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın teknik hizmetler kadrolarında çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9970)

167.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Devlet Malzeme Ofisi'nin İstanbul'daki merkez binalarının devredilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9971)

168.-   Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, bir şube müdürüne sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9976)

169.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Muş Alparslan Üniversitesi'nde akademisyen olan bir kişinin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9977)

170.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenin Alevi vatandaşları hedef gösteren sosyal medya paylaşımları sebebiyle yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9978)

171.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2016 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuç sıralamalarında yapıldığı ÖSYM tarafından duyurulan güncellemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9979)

172.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı eğitim verilerine ve okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9980)

173.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9981)

174.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Türkiye'nin PISA testi sonuçlarına, eğitimde kalite endeksi çalışmasına ve FETÖ soruşturması kapsamında ilköğretim ve ortaöğretimde imha edilen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9982)

175.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık meslek liselerine ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı mezun sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9983)

176.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Alman silah üreticisi bir firmanın Türkiye'ye silah satmama kararına ve milli piyade silahının birliklere dağıtımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9984)

177.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 12 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır'da bir savaş uçağının düşmesine ve pilotun sağlık durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9985)

178.-   Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Menzelet Baraj Projesi ile Reyhanlı ve Karaçay barajlarının ne zaman bitirileceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9986)

179.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan paramedik uzmanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9988)

180.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, evde hasta bakımı teknikerlerinin ve yaşlı bakım teknikerlerinin iş bulma sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9989)

181.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9990)

182.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9991)

183.-   İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sağlık araştırmacılarının kadroları, görev tanımları, mesleki gelecekleri ve özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9992)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'de çalışan personel sayısına ve kapatılan istasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9993)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9994)

186.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 3. Boğaz Köprüsünün yapım maliyetine, bugüne kadar köprüden yapılan araç geçişine ve köprüyü yapan firmalara ödenen miktara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9995)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 21 Milletvekilinin, TOKİ'nin bazı konut ve iş yerlerini geç teslim etmesi sebebiyle vatandaşların uğradığı mağduriyetin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/444) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, Cizre'deki sokağa çıkma yasaklarında yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/445) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.02.2016)

3.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 31 Milletvekilinin, bütçe denetim raporlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/446) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.02.2016)