TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 76

19 Ocak 2017 Perşembe

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarımsal sulama için kullanılan elektriğin üretim maliyetlerini artırdığı gerekçesiyle elektrik fiyatlarında indirim yapılması ve mevcut elektrik borçlarının faizlerinin silinmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/668) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kış saati uygulamasına geçilmemesi nedeniyle konutlarda elektrik ve doğal gaz tüketiminde meydana gelen artışa ve 2017 yılında kış saati uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/669) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine Şekerpınarı suyunun getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/670) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ithal mamullerin satış değeri toplamının işletmenin satışa sunduğu tüm mamullerin toplam satış değerinin yüzde yirmisini aşmamasına yönelik bir düzenleme yapılmasına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/671) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik arz sıkıntısı nedeniyle organize sanayi bölgelerinde meydana gelen üretim kaybına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/672) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, belediyelerin bilimsel kazı yapabilmelerine ve bu amaçla belediyelere arkeolog ile sanat tarihçisi istihdamı için kadro verilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/673) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sürekli yaz saati uygulaması nedeniyle trafik kazalarının arttığı iddiasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/674) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KOSGEB kredilerinden kahvecilerin yararlandırılmadığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/675) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Demirciler ve Oto Tamircileri Odası üyelerinin KOSGEB kredisinden yararlanamadığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/676) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 10.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki Karma Organize Sanayi Bölgesinde "Teknoloji Park" kurulması ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/677) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 11.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-Aksaray-Adana ve Antalya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Yüksek Hızlı Tren Projelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/678) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 12.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı'nın ihale tarihine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/679) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 13.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, optisyenlerin kamuda istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/680) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 14.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş yeri denetimlerine ve iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/681) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 15.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kızılca Deresi Islah Projesi'ne ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/682) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 16.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel şahıslara ait tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların korunmasına ve yaşatılmasına yönelik bir düzenleme yapılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/683) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 17.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel olarak beslenmesi gereken engellilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/684) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 18.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tıp Fakültesinin eğitime başlama tarihine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/685) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 19.- Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, bireysel emeklilik sistemiyle ilgili yeni düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/686) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.01.2017)

Yazılı Soru Önergeleri

 1.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, tutuklu milletvekillerinin durumuna ve cezaevi koşullarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10728) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.12.2016)

 2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10729) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, yazılı ve görsel basın çalışanlarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10730) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 4.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Paris'te üç Kürt kadının öldürülmesiyle ilgili Fransa'da hazırlanan iddianamede yer alan suçlamalara ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10731) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bir cuma hutbesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10732) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 6.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, bir Milli Eğitim Bakanlığı bürokratının beyanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10733) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yıllarında yapılan telefon dinlemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10734) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 8.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bazı siyasi partileri ve toplumsal kesimleri terörle ilişkilendiren bir yayını nedeniyle ulusal bir gazeteyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10735) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10736) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 10.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10737) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 11.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bir belediye başkanının yargılama sürecine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10738) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 12.- Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, sosyal medyadaki bazı hesaplarla ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10739) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 13.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kamudan ihraç edilen avukat, mali müşavir, muhasebeci gibi serbest meslek niteliğindeki grupların özel sektörde çalışabilmelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 14.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde şehit ve gazi unvanı verilen vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10741) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 15.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10742) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 16.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir eğitim sendikasının müfredat önerisinin içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10743) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 17.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'daki askeri alanların ormanlık alan olarak muhafazasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10744) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan bağlı kurumlar personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli) yazılı soru önergesi (7/10745) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 19.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan bağlı kurumlar personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak) yazılı soru önergesi (7/10746) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 20.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan bağlı kurumlar personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10747) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 21.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan bağlı kurumlar personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10748) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 22.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan bağlı kurumlar personeline ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş) yazılı soru önergesi (7/10749) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 23.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Mersin ve Tarsus cezaevlerinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10750) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 24.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, cezaevlerinin fiziki koşullarına dair bir genelge iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10751) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 25.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, karşılıksız çek suçunda verilen yetkisizlik kararlarından kaynaklanan mağduriyetlerin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10752) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 26.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sezaryenle doğum yapan bir kadının gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10753) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 27.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, tutuklu bir gazetecinin cezaevi koşullarına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10754) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 28.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10755) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 29.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütüyle ilgili soruşturma ve davalar ile IŞİD üyeliği iddiasıyla yargılanan ve hüküm giyen kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10756) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 30.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10757) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 31.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10758) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 32.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOSGEB'den 50 bin TL'lik faizsiz kredi desteği alan KOBİ'lere ve bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10759) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 33.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10760) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 34.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, evde bakım hastalarının ihtiyaç duyduğu malzemeler için reçete sistemine geçilmesine ve elektrik faturalarında indirim taleplerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10761) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 35.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, fiili hizmet süresi zammının kapsamının genişletilmesi talebine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10762) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 36.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, KİT'lerdeki sözleşmeli çalışanlar arasında bulunan ücret dengesizliklerinin ve diğer eşitsizliklerin giderilmesi için yapılacak değişikliklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10763) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 37.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10764) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 38.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in Kınık ilçesine bağlı Büyükoba köyünde bulunan bir maden işletmesinin işten çıkardığı işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10765) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 39.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10766) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 40.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10767) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 41.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10768) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 42.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10769) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 43.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10770) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 44.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10771) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 45.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10772) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 46.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10773) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 47.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10774) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 48.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10775) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 49.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 15/05/2014 tarihinden itibaren tarım arazilerinin mirasçılara devrinde ortaya çıkan mağduriyetlere ve Bakanlık tarafından resen açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10776) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 50.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren enstitülere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10777) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 51.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'de devam eden hayvan hastalıklarına, önleyici ve tedavi edici çalışmalara ve kayba uğrayan hayvan sahiplerine verilecek desteğe ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10778) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 52.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10779) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 53.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10780) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 54.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma ve çeşitli sosyal medya paylaşımlarına yönelik işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10781) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 55.- Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa'da bir spor salonunda gözaltında bulunan kişilerle ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10782) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 56.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Bakanlığın ve bazı hesapların sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10783) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 57.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, İstanbul'da bir kahvede yapılan konuşmaya yönelik adli sürece ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10784) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 58.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonrası yapılan sosyal medya paylaşımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10785) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 59.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, bir televizyon programında Alevi vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına karşı tehdit içeren açıklamalarda bulunan bir kişinin soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10786) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 60.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Siirt'te gözaltına alınan yaşlı bir şahsa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10787) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 61.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı mali rapor ve tablolarının gerçeği yansıtmadığına dair Sayıştay raporuna ve Belediye ile ilgili inceleme başlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10788) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 62.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, yılbaşı gecesi İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10789) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 63.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, satranç organizasyonları için özel güvenlik önlemleri alınmasının söz konusu olup olmadığına ve provakatif açıklamalar yapan kişilerle ilgili işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10790) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 64.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da toplu taşıma aktarma ücretlerine yapılan zamma, aktarma ücreti almayan illere ve en pahalı ulaşımın hangi ilde olduğuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10791) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 65.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10792) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 66.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, terör örgütlerine yapılan operasyonlarda gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10793) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 67.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10794) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 68.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10795) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 69.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10796) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 70.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, eş ve özür durumu tayin taleplerine yönelik uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10797) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 71.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2017 yılında LYS'de kısa cevaplı sorular sorulacak olmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10798) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 72.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Nevşehir'de bir okul müdürü hakkında bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10799) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 73.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, bir sendika tarafından hazırlanan rapora ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10800) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 74.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, yurt dışı lisansüstü öğrenim bursundan yararlanan akademisyenlerin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10801) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 75.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engelli öğrencilerin koşullarına ve imkanlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10802) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 76.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, bir Milli Eğitim Bakanlığı bürokratının açıklamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10803) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 77.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10804) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 78.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, okul çağında bulunan Suriyeli mültecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10805) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 79.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ağrı İli sınır bölgesinde yaşanan bazı olaylara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10806) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 80.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10807) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 81.- Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, IŞİD'in iki Türk askerini şehit ettiği iddia olunan videoya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10808) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 82.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10809) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 83.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Trabzon'da bulunan Çamburnu Tabiat Parkı'ndaki orman yangınına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10810) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 84.- Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Bakanlık bünyesinde sosyolog istihdam edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10811) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 85.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yapılması planlanan şehir hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10812) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 86.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, şehir hastanelerinin işletme usulüne ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10813) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 87.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10814) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 88.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sosyal medya paylaşımları sebebiyle hakkında işlem yapılan kurum personeline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10815) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçiliğinin azaltılmasına yönelik politikaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/441) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, inşaat sektöründeki iş güvenliği sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/442) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Cizre'de yaşandığı iddia edilen olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/443) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)