TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 75

18 Ocak 2017 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, TOKİ inşaatlarında meydana gelen ölümlü iş kazalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/438) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kapatılan il özel idarelerine ait malların devri ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/439) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve 22 Milletvekilinin, çocuk işçilerin yaşadığı sorunların ve çalışma şartlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/440) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)