TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 74

17 Ocak 2017 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, işsizlik sigortası fonunda usulsüzlük yapıldığı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/435) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, İller Bankasının bazı ihalelerinde usulsüzlük olduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/436) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin'deki Milli Eğitim atamalarında usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/437) (Başkanlığa geliş tarihi: 8.2.2016)