TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 73

16 Ocak 2017 Pazartesi

 

Kanun Hükmünde Kararnameler

1.- Olağanüstü Hal Kapsamında Milli Savunma ile İlgili Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/804) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

2.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/805) (Adalet; Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  06.01.2017)

3.- Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/806) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Evrensel Posta Birliği (UPU) Arasında Yirmi Altıncı Dünya Posta Kongresine Yönelik Düzenlemelere İlişkin Anlaşmanın V. Ekine Dair Lahikanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/807) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1557) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 19.4.2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1558) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

3.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1559) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1560) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

5.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 4857 Sayılı İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1561) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

6.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın; 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1562) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna Teklifi (2/1563) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447’ye 1’inci Ek) (Dağıtma tarihi: 16.01.2017) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, IŞİD'in rehin tuttuğu Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen bir videoya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10471) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

2.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz Darbe Girişimi ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10472) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

3.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, GATA ve askeri hastanelerin devrinin Suriye'de yaralanan askerlerin durumuna etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10473) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, 15 Temmuz şehitleri ve gazileri anısına basılan hatıra paralarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10474) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, inşası planlanan Dekovil Hattı Projesi'nin Belgrad Ormanı'na etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10475) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Ataköy'de yapılması planlanan Mega Yat Limanı Projesi'ne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10476) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yürütülen yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10477) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

8.- Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, Diyarbakır'da Ezidilerin kaldığı Fidanlık Kampı'nın AFAD'a bağlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10478) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazetenin çaycısı hakkında uygulanan tutuklama işlemine ve bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10479) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

10.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 23 Aralık 2016 itibarıyla sosyal medya ağlarına erişimin bir süre engellenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10480) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

11.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2002-2016 yılları arasında il milli eğitim müdürlüklerinin müftülük, vakıf ve derneklerle imzaladığı protokollere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10481) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

12.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Twitter'a erişimin engellenmesine ve ilgili mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10482) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

13.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, muhtarlarla yapılacak toplantılara ve muhtarlara verildiği iddia edilen bazı talimatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10483) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

14.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'le mücadeleye ve IŞİD'in rehin tuttuğu askerler ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10484) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

15.- İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, İstanbul Ümraniye ilçesinde görevli bir imamın yaptığı iddia olunan açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10485) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

16.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevilere yönelik nefret suçlarına ve Alevi gençlerin çeşitli sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10486) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

17.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Uludere Olayı'na ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10487) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

18.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kahramanmaraş'a bağlı bir mahalledeki bir lise inşaatına ve taşımalı eğitim sistemine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10488) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

19.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'de yaşanan sel felaketine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10489) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

20.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, iki Türk askerinin IŞİD tarafından yakılarak şehit edildiği yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10490) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

21.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Rize Valisi tarafından verilen silah taşıma ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10491) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

22.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, TRT'de yayınlanan bir programda Şia/Caferi inancına yönelik dışlayıcı ifadeler kullanıldığı iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10492) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

23.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TRT personeline ve FETÖ bağlantısı gereğince hakkında işlem yapılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10493) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

24.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, THY ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10494) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

25.- Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, THY ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10495) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

26.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 2 Aralık 2016 tarihinden itibaren döviz bozduran vatandaşlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10496) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

27.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, işkence ve kötü muamele suçları kapsamında gerçekleştirilen soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10497) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

28.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, yargılama sürelerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10498) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

29.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, kapatılan bir gazeteye yönelik davada tutukluların mahkemeye getirilmediği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10499) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

30.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu yöneticileri tarafından yardım yapılan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10500) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

31.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Kütahya'da bulunan ve Bakanlığa bağlı kreş ve gündüz bakımevlerine ve ev işçisi kadınlarla ilgili çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10501) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

32.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2016 tarihileri arasında ALO 183 ve ALO 144 hatlarına iletilen şikayet ve ihbarlar ve bunlarla ilgili yapılan işlemler ile görev yeri değiştirilen, hakkında soruşturma açılan ve görevden alınan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10502) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

33.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOSGEB tarafından KOBİ'lere faizsiz kredi verilmesi yönündeki uygulamaya ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10503) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

34.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, esnaf kredilerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10504) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

35.- Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, KOSGEB kredilerinin verilme kriterlerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10505) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

36.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak çalışanların Genel İdare Hizmetleri Sınıfına alınmasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10506) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

37.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında yapılan yükselme sınavlarında sözlü sınavın kaldırılması ve boş kadrolar için iki yılda bir sınav zorunluluğu getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10507) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

38.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurumlarında görevde yükselme ve unvan yönetmeliğine göre çalışanların durumlarının eşit hale getirilmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10508) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

39.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda farklı istihdam uygulamalarının kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10509) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

40.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda unvan ve maaş bordrosu sadeleştirilmesi ile memur sınıfları arasındaki ücret ve sosyal hak farklılıklarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10510) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

41.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında işçilerin kıdem tazminatları ve kazanılmış haklarını olumsuz etkileyecek bir çalışmanın gündemde olup olmadığına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10511) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

42.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10512) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

43.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002-2016 yılları arasında meydana gelen iş kazalarına, iş kazası sonucu yaşamını yitirenler ve malulen emekli olanlar ile meslek hastalığı sonucu iş göremez duruma gelenlere ve yaşamını yitirenlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10513) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

44.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, özel istihdam bürolarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10514) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

45.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, asgari ücretli işçilere ve asgari ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10515) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

46.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da dernek ve vakıflara tahsis edildiği iddia olunan arazilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10516) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

47.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, KOSGEB tarafından KOBİ'lere faizsiz kredi verilmesi yönündeki uygulamaya ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10517) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

48.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, yenilenebilir enerji santrallerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10518) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

49.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, kayıp kaçak bedeline ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10519) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

50.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, yaz saati uygulamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10520) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

51.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, havza bazlı desteklenecek tarım ürünlerine ve Polatlı'da desteklenecek tarım ürünlerinden soğan ve dane mısırın çıkarılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10521) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

52.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Rize 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykelinin taşınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10522) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

53.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Rusya'nın Ankara Büyükelçisine yönelik suikast olayına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10523) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

54.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Ankara'da oynanacak olan bir maçı stadda izlemek için bir futbol takımının taraftarlarına Diyarbakır'da doğmuş olma şartı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

55.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da yeşil alan yapılmak üzere yıkılan 11 Nisan Şehir Stadyumu yerine ticaret merkezi yapılmasını kapsayan 11 Nisan Projesine ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10525) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

56.- İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, İstanbul'da deport işlemleri sırasında muhafaza odasından kaçan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10526) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

57.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, PKK terör örgütü tarafından kaçırılan güvenlik görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10527) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

58.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da Irak'tan gelen Ezidi Kürtlerin kaldığı Fidanlık Kampının kapatılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

59.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, TÜİK'in asgari geçim maliyeti için açıkladığı artışa ve hesaplama yöntemlerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10529) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

60.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Diyarbakır'da hazırlanan projelere ve Diyarbakır'a ayrılan kaynağa ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10530) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

61.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Fatih Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun oluşumuna ve koruma alanlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10531) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

62.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, dijital fotoğraf arşivi bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10532) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

63.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye'de yapılan yabancı filmlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10533) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

64.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, kredi desteğinden yararlanan esnafa ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10534) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

65.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamuda fazla çalışma ücretlerine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10535) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

66.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu personelinin özlük haklarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10536) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

67.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bir yönetmelik hükmünün uygulanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10537) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

68.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının sabit ek ödemeleri ile döner sermayeden maaş alan tüm çalışanların maaşlarının genel bütçeden ödenmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10538) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

69.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Konya ilindeki kamu yatırımı miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10539) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

70.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bazı okullarda dağıtıldığı iddia olunan yayınlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10540) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

71.- Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında imzalanan protokole ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10541) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

72.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Antalya'da düzenlenen Eğitim Yönetimi Çalıştayı'nda konuşma yapan gazetecilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10542) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

73.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da bazı ilçe milli eğitim müdürlüklerinin yılbaşı kutlamalarına yönelik tutumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10543) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

74.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 2015 ve 2016 yıllarında açılan fen ve anadolu liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10544) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

75.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ziraat - tarım teknikerlerinin lisans tamamlamasına yönelik bir düzenleme yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10545) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

76.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında eğitim gören Türk vatandaşlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10546) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

77.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya'da yürütülen HAFIZ İHO projesi için başvuru formlarının ilkokullara dağıtılmasına ve tüm velilerin formu doldurmasının istenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10547) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

78.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bir ilkokul öğretmeninin öğrencisine şiddet ve taciz uyguladığı iddiasına yönelik soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10548) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

79.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 2016 KPSS Lisans sıralamalarında ÖSYM tarafından yapılan güncellemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10549) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

80.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, 2013-2017 yılları arasında Mardin'de hazırlanan projelere ve Mardin'e ayrılan kaynağa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10550) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

81.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında çeşitli bilgilere ve IŞİD'in rehin tuttuğu askerlerle ilgili iddialara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10551) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

82.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Fırat Kalkanı Operasyonunda görevlendirilen, yaralanan ve hayatını kaybeden asker sayılarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10552) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

83.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, Bursa Mustafakemalpaşa ovasında sulama suyundan kaynaklanan sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10553) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

84.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'in su ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10554) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

85.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, 2000 yılından itibaren çocuklara yapılan aşı uygulamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10555) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.12.2016)

86.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de yanlış tedavi sonucu yaşamını yitiren bir hastaya ve yanlış tedavi kaynaklı davalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10556) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

87.- Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, özellikle SMA hastalığı olmak üzere kas hastalıklarının tedavisi için ülkemizde yapılan çalışmalara ve yurt dışında geliştirilen ilaç ve aşıların ülkemize getirilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10557) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

88.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'deki hastanelerde röntgen teknisyeni istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10558) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

89.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa'da yapımı devam eden Sabuncubeli Tünel inşaatına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10559) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

90.- Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10560) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

91.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yurt dışı uçuşlar sırasında yolculara dağıtılan ve havaalanlarının VIP bekleme salonlarında bulunan gazetelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10561) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

92.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, İstanbul Beşiktaş'ta TBMM'ye ait bir otoparkın tahsisine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10562) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 93.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TBMM Ana Bina'da yapılan tamirat ve tadilatlar ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10563) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.01.2017)

 94.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin oylamasında gizli oylama kurallarına riayet edilmediğine yönelik iddialarla ilgili incelemeye ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10564) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.01.2017)

 95.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD'in iki Türk askerini yaktığına dair iddialara ve Başbakan Yardımcısı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10565) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 96.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 433 sinemacı hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10566) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 97.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'den yapılan iltica başvurularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10567) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 98.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de yaşayan bir çocuğun tedavisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 99.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, yurt dışında eğitim görmek için yapılan başvurulara ve beyin göçüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10569) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 100.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, üst akılla ilgili yapılan tespit ve girişimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10570) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 101.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10571) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 102.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, internette yaşanan yavaşlamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10572) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 103.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, engelli vatandaşlara, engellilerin eğitim ve istihdamına ve Engelli Bakanlığı kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10573) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 104.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi ile ilgili çalışmalara ve kapatılan üniversitelerin FETÖ/PDY ile aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan personelinin diğer üniversitelere aktarılmasına yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10574) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 105.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, yılbaşı kutlaması karşıtı ve kutlayanları hedef gösterici söylemlerde bulunan ve İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısı sonrasında bu saldırıyı yüceltenler hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10575) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 106.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2016 yılları arasında kaza kurşunu, eğitim zayiatı, intihar ve benzeri nedenlerle hayatını kaybeden askerlere ve şüpheli bulunan ölümlerle ilgili soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10576) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 107.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taksici ve minibüsçülere kesilen trafik cezalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10577) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 108.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KPSS sonuçlarına yönelik iddialara ve yürütülen soruşturmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10578) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 109.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, parçalanmış ailelere ve korunmaya muhtaç çocuklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10579) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 110.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de yaşanan sel felaketine yönelik uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10580) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 111.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, geçici koruma başvurusu yapan Suriyelilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10581) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 112.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı gazetelerin THY tarafından dağıtılmadığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10582) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 113.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ülkemizde bulunan mülteci ve sığınmacılarla ilgili çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10583) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 114.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yaşanan elektrik kesintilerinin hastanelere ve sanayi sektörüne etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10584) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 115.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Eğit-Donat programı kapsamındaki eğitimlere ve hakkında adli işlem yapılan IŞİD militanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10585) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 116.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, kamu kurumlarına yapılan Hazine yardımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10586) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 117.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, sürekli yaz saati uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10587) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 118.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2 Ocak 2017 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda apronda yaşanan bir saldırının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10588) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 119.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TRT'nin gelir kaynaklarına, 2003 yılından itibaren personel sayısındaki artışa ve 2016 yılı toplam personel sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş) yazılı soru önergesi (7/10589) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 120.- Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, OECD'nin bir raporuna ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/10590) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 121.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu milletvekilleriyle ilgili hak ihlali iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10591) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 122.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, bir gazetecinin gözaltına alınmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10592) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 123.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bir spor salonunda gözaltında bulunan kişilerle ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10593) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 124.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul'da bir eğlence mekanına yapılan terör saldırısını öven ve saldırıda yaşamını yitiren kişilerin hatırasına hakaret eden sosyal medya paylaşımlarında bulunan kişilerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10594) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 125.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, bir sivil toplum kuruluşunun Tarsus Kadın Cezaevi ile ilgili raporunda yer alan iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10595) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 126.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Maltepe Çocuk Cezaevine dair işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10596) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 127.- Muş Milletvekili Burcu Çelik'in, Edirne Cezaevi'nde intihar eden bir hükümlüye ve cezaevlerinin güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10597) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 128.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinsel suç vakalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10598) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 129.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Alo 183 ve Alo 144 hatlarına yapılan başvurulara ve bazı Bakanlık personeline ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10599) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 130.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, koruma altındaki çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarına ve kurumların denetimine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10600) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 131.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da babası ve komşusu tarafından cinsel istismara uğradığını ifade eden bir çocuğun durumuna ve hakkında koruma tedbiri uygulanmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10601) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 132.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleşen kadına yönelik şiddet ve cinsel suç vakalarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10602) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 133.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10603) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 134.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı göçüğün meydana geldiği bakır madenine, yapılan arama kurtarma çalışmalarına ve madeni işleten şirketin diğer maden ocaklarında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10604) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 135.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van'da yaşanan işsizlik ve göç sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10605) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 136.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, şehir merkezlerinde bulunan askeri alanların boşaltılması ve devriyle ilgili çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10606) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 137.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, dış politikayla ilgili bazı iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10607) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 138.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ekonominin durumuna ve değişimine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 139.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı göçüğün meydana geldiği bakır madenine, yapılan arama kurtarma çalışmalarına ve madeni işleten şirketin diğer maden ocaklarında yapılan denetimlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10609) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 140.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, yaz saati uygulamasının etkilerine, elektrik, su ve doğalgaz kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10610) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 141.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, BOTAŞ'ın gaz alım anlaşmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10611) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 142.- Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, 29 Aralık 2016 tarihinden itibaren yaşanan elektrik kesintilerine, başlatılan soruşturmaya ve ortaya çıkan maddi zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10612) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 143.- İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin etkilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10613) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 144.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında üreticilerin süt sığırcılığı işletmesi yatırımlarının desteklenmesi için Diyarbakır'da yaptıkları başvurulara ve kabul edilen projelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10614) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 145.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son beş yılda ele geçirilen esrar miktarına, uyuşturucu madde ürettiği, sattığı veya kullandığı için hakkında işlem yapılan güvenlik görevlilerine ve uyuşturucu kullandığı için hakkında işlem yapılan çocuklara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10615) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 146.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İstanbul'da bir eğlence mekanına gerçekleştirilen terör saldırısını sosyal medya üzerinden övdüğü ve desteklediği tespit edilen kişilere ve bu kişiler hakkında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10616) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 147.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan terör saldırısına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10617) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 148.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında yapılan dernek denetlemelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10618) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 149.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurumlara ait karakollarda bulunan güvenlik kayıtlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10619) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 150.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015 yılı Ocak ayından itibaren güvenlik güçlerince müdahale edilen toplantı ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10620) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 151.- Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, 2014-2016 yılları arasında bazı illerde gerçekleştirilen, izin verilmeyen ve müdahale edilen toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve kamusal alan etkinlikleri ile bu illerde kadına yönelik şiddet ve cinsel suç iddiasıyla kolluk güçlerine yapılan başvurulara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10621) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 152.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Türkiye'de kayıt dışı olarak bulunan yabancılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10622) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 153.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nde bulunan sığınmacılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10623) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 154.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, ekonomik olarak küçülen illere yönelik ve Burdur'un milli hasıla büyüklüğü sıralamasında yaşadığı düşüşe karşı yapılacak çalışmalara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10624) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 155.- İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Noel ve yılbaşı etkinliklerinin yapılmaması için okullara gönderilen bir yazıya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10625) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 156.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, okullarda yılbaşı kutlanmamasına yönelik olarak bazı Milli Eğitim müdürlüklerinden gönderilen yazılara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10626) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 157.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, eğitim alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10627) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 158.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, okula yeni başlayacak öğrenci sayılarına ve okulların öğretmen, bina, araç gereç ve güvenlik ihtiyaçlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10628) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 159.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir anaokulunda namaza hazırlık dersi adı altında yapılan uygulamaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10629) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 160.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, alınan sözleşmeli asker sayısına ve boş kalan sözleşmeli asker kontenjanlarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10630) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 161.- Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Fırat Kalkanı Operasyonu'nda IŞİD tarafından kaçırıldığı öne sürülen iki astsubayla ilgili basında çıkan haberlere ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10631) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 162.- Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslaklarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10632) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 163.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Antalya'da Suriyeli bir çocuğun hastanelerce kabul edilmeyerek yaşamını yitirdiğine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10633) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 164.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Antalya'da Suriyeli bir çocuğun hastanelerce kabul edilmeyerek yaşamını yitirdiğine yönelik iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10634) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 165.- İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, hastanelerde hastalara ve hasta yakınlarına manevi destek vermek amacıyla din görevlisi istihdamı uygulamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10635) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 166.- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Osmangazi Köprüsü araç geçiş ücretlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10636) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 167.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yaşanan trafik sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10637) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 168.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Çeşme Ildır Körfezi'nde Panama bandralı bir gemiden kaynaklanan petrol sızıntısına ve bölgenin özel koruma alanı ilan edilmesiyle ilgili çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10638) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 169.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Haydarpaşa Tren Garı'nın yeniden açılma zamanına ve demiryolu yapım işlerini yürüten bir firmaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10639) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 170.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana iline yönelik banliyö projelerine ve banliyö sistemi bulunan illere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10640) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

171.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da yılbaşı gecesi bir eğlence mekanında gerçekleşen terör olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10641) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 172.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10642) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 173.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir Milli Eğitim Bakanlığı bürokratının beyanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10643) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 174.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, silah ruhsatlarına ve bireysel silahlarla meydana gelen olaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10644) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 175.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, haksız yakalama, arama ve tutuklamalar nedeniyle ödenen tazminatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10645) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 176.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sendika ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik adli uygulamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10646) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 177.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, devlet büyüklerine hakaret nedeniyle yapılan gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10647) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 178.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Ergene Nehri'ndeki kirliliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10648) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 179.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TOKİ taksitlerine yapılan zamma ve ev taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10649) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 180.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, IŞİD terör örgütü üyeliği iddiasıyla yargılanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10650) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 181.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, İstanbul Ortaköy'de bir eğlence mekanına saldıran teröristin daha önce IŞİD üyeliğinden gözaltına alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10651) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 182.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir siyasi partinin milletvekili ve kurucu üyelerinin üniversiteye başlama tarihine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10652) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 183.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak-Çaycuma-Saltukova Havaalanı'nda yurt içi seferlerin ne zaman başlayacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10653) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 184.- Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Kızılay'a yapılan kan bağışlarına ve kan stoklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10654) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 185.- İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, bir köşe yazarının makalelerinde yer alan bazı iddialara ve yazarla ilgili yapılacak işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10655) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 186.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emniyet ve jandarma birimlerinde görev yapanların mali haklarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/10656) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 187.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10657) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 188.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10658) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 189.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10659) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 190.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10660) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 191.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, can suyu kredisine yapılan başvurulara, krediden yararlandırılan firmalara ve bazı iddialara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10661) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 192.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, KOSGEB tarafından verilen elli bin liralık sıfır faizli işletme kredisi faiz desteğinden yararlanmaya hak kazanan işletmelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere, bu işletmelerin illere ve sektörlere göre dağılımına ve başvuru sisteminden kaynaklanan sorunların giderilmesine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10662) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 193.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, coğrafi işaret tescilinin önemine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10663) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 194.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, KOSGEB'in verdiği işletme kredisi desteğinden yararlananlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10664) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 195.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinin sanayi bölgelerine etkisine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 196.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarca Adıyaman'a yönelik hizmetler için ayrılan ödeneklere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10666) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 197.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Muğla'dan Bitlis'e yapılan bir görevlendirmeye ve mobbing iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10667) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 198.- Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'de ve Türkiye genelinde 2010-2016 yılları arasında İŞKUR'a başvuru yapan ve İŞKUR aracılığıyla iş bulan kişilere, işsizlik sigortasından yararlanmak için başvuranlara ve yararlananlara ve işsizlik oranlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10668) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 199.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, 30 yıldan fazla hizmet süresi bulunan emeklilere yapılan ödemelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10669) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 200.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, hastanelerde muayene katılım paylarının artırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10670) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 201.- Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk'ün, kentsel dönüşüm, yapılı çevre üretimi, yüksek ihale bedelli projeler ve TOKİ hakkında çeşitli hususlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10671) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 202.- Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Sur'u Koruma Amaçlı İmar Planı'nın hazırlık sürecine ve uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10672) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 203.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan bir yük gemisinden sızan yakıtın temizlenmesine ve gemiyle ilgili işlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 204.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Afşin-Elbistan termik santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 205.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaşanan elektrik kesintilerine ve ortaya çıkan maddi zarara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10675) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 206.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'daki elektrik kesintilerine yönelik bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10676) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 207.- İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, İstanbul'da 2016 yılının son haftasında başlayan elektrik kesintilerine, sürekli yaz saati uygulamasına ve bazı iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10677) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 208.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, elektrik kesintilerinden etkilenen organize sanayi bölgelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10678) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 209.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, elektrik tarifelerinde enerji bedelinde yapılan indirimin tüketicilerin faturasına yansıtılmamasının ve dağıtım ile genel aydınlatma bedelindeki artışın nedenine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10679) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 210.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İstanbul ve çevre illerde yaşanan elektrik kesintilerinden doğan zararlara ve alınan önlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 211.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Spor Genel Müdürlüğüne avukat alımında yapılacak sınav koşullarındaki değişikliğe ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10681) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 212.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım ürünleri ihracatının artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10682) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 213.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, tarım arazilerinin ve ekim oranının azalmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10683) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 214.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Çiftçi Mallarını Koruma Birliklerinin koruma hizmeti almak istemeyen çiftçileri aidat ödemeye zorlamalarına ve bu konuda yapılacak yasal düzenlemeye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10684) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 215.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlikleri kar yağışından etkilenen köylülere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10685) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 216.- Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy'un, 5179 ve 5996 sayılı kanun hükümleri uyarınca gıda ve bitkisel ürünlerle ilgili tüketiciyi yanıltan işletmelere uygulanan yaptırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10686) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 217.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Gediz Ovasının sit alanı olmasının Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp onaylanmadığına ve Gediz Ovasında Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen istimlak işlemlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10687) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 218.- Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, Ankara'da oynanacak olan bir maçı stadda izlemek için bir futbol takımının taraftarlarına Diyarbakır'da doğmuş olma şartı getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10688) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 219.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Afyon Kocatepe Üniversitesinde okuyan bazı öğrencilerin polis tarafından darp edildiğine dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10689) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 220.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te gazetecilerin uğradıkları saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10690) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 221.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir siyasi partinin yönetici ve çalışanlarına yönelik operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10691) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 222.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Gaziantep'te eylem hazırlığında yakalanan dört terör örgütü üyesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10692) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 223.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşıma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10693) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

 224.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtar maaşlarının haczedilebilirliğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10694) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 225.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gölcük'te yılbaşı kutlanan bir mekana girmek isteyen bir grupla ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10695) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 226.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ve gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10696) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 227.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Kütahya Hayvan Barınağı'nda köpeklere yapılan kötü muamele görüntülerini içeren videoya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 228.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TÜİK'in milli gelir hesaplama yöntemi değişikliğine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10698) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 229.- Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından dağıtılan fonlara dair bilgi edinme başvurusuna ve ajansın İstanbul'da yaptığı bir toplantıya ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10699) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 230.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, PISA sınavı sonuçlarına göre puanlarda ve sıralamada yaşanan düşüşe ve bu durumla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10700) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.12.2016)

 231.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, İstanbul'da bir ilköğretim okulunda öğrencilerin ellerinde idam ipiyle fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan öğretmene ve öğretmen hakkında soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10701) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 232.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Türkiye'nin PISA sınavı sonuçlarına ve eğitim politikasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10702) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 233.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Efeler ilçesinde okul planlaması adı altında yapılan veli anketine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10703) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 234.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, bir ilçe milli eğitim müdürünün sosyal medya paylaşımlarına ve hakkında yapılacak işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10704) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 235.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, eğitim sistemine ve imam hatip liselerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10705) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.12.2016)

 236.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da bir lisede eğitim seminerleri sırasında öğretmenlerin fişlendiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10706) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017)

 237.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya'da bir ilkokul öğretmeninin öğrencisine şiddet ve taciz uyguladığı iddiasına yönelik soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10707) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 238.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, 2016-2017 TEOG sınav sonuçlarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 239.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, LYS'de sorulacak açık uçlu sorulara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10709) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 240.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu'nun, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı veya özel yurtlarda çıkan yangınlara ve yurtlarda yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10710) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 241.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni ihtiyacına ve atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10711) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 242.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da bazı okullarda yılbaşı kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10712) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 243.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Hakkari Üniversitesi'nin kampüs inşaatının tamamlanmamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10713) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 244.- Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, sosyal medyada paylaşılan bir görüntüye ve konuyla ilgili soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10714) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.12.2016)

 245.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı ihalesine, işin başlama tarihine ve istimlak çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10715) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 246.- Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, taşkınları önleme gerekçesiyle derelerdeki ağaçların kesilmesini öngören 7229 nolu tamime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10716) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 247.- Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, hazine arazileri üzerine yerleşim yapan vatandaşların uygun fiyata tapu sahibi olabilmeleri için yapılan çalışmalara ve Hatay'daki 2B arazilerinin rayiç bedellerinin belirlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10717) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 248.- Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Sağlık-Sen ile bir üniversite arasında imzalanan protokole ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10718) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 249.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne fizik tedavi merkezi kurulmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10719) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 250.- Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, sahte içki ve sigara üretimi ve tüketimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10720) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 251.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın, hastanelerde muayene katılım paylarının artırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10721) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 252.- İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sağlık çalışanlarının mağduriyetine yol açan bazı hususlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10722) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 253.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Suriyeli mültecilere yönelik sağlık tedbirlerine ve bazı hastalıkların görülme sıklığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 254.- Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, raf ömrüne duyarlı ürünlerin ihracatının artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10724) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 255.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine yapılan zamlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10725) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 256.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır-Digor ve Kars güzergahında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10726) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 257.- İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir'in Çeşme ilçesinde kayalıklara oturan bir yük gemisinden sızan yakıtın temizlenmesine ve gemiyle ilgili işlemlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/10727) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)