TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 72

15 Ocak 2017 Pazar

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Artvin genelindeki HES projelerinin vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/432) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan mühendis ve mimarların özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/433) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüklerinde çalışanların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/434) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergesi

 

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelinde tüketilen temizlik malzemelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/6574)