TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 70

13 Ocak 2017 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Antalya Milletvekili Devrim Kök ve 22 Milletvekilinin, Antalya'nın Alakır Vadisi'nde yapılacak olan HES'lerin çevreye vereceği olası zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/426) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

2.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 22 Milletvekilinin, özel sektörde çalışan çevre mühendislerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/427) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

3.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, ulaşım işkolunda yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/428) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)