.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 7

10 Ekim 2016 Pazartesi

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fildişi Sahili Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/766) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımıyla İlgili Elektronik Veri Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/767) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Ekvator Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/768) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/769) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.10.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörler Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1394) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1395) (İçişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Katma Değer Vergisi Kanununda ve Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1396) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in; Kapatılan Vakıf Üniversitelerin Akademik Personelinin Yeniden Atanmaları Hakkında Kanun Teklifi (2/1397) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)

5.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in; 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1398) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.10.2016)