TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 69

12 Ocak 2017 Perşembe

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mardin Milletvekili Erol Dora ve 22 Milletvekilinin, insan hakları temelinde iç mevzuatta yapılabilecek çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/423) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.02.2016)

2.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 Milletvekilinin, TOKİ ihalelerinde ortaya çıktığı iddia edilen kamu zararlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/424) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

3.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 22 Milletvekilinin, elektrik dağıtımındaki kayıp kaçak tahsilatı sebebiyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/425) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.02.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana ve Antalya'da bulunan bazı cezaevleriyle ilgili şiddet ve cinsel taciz iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8801)

2.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinin tutuklu ve hükümlü bulundurma kapasitelerine ve Nevşehir Cezaevindeki kapasite durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8802)

3.-      Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Beldesi'nde açılan spor tesisinin kullanılamaz hale gelmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8813)