TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 68

11 Ocak 2017 Çarşamba

 

 

Tasarı

1.- Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kuruluşu Hakkında Kanun Tasarısı (1/803) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.01.2017)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Çocuk Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi (2/1555) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

2.- İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in; Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1556) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.01.2017)

 

 

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KPSS-2016/1 Yerleştirme İşlemleri kapsamında Bakanlığa yerleştirilen mimar ve mühendislerin atamalarının yapılmamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/665) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.01.2017)

2.-      Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/666) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

3.-      Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 Ocak 2017 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/667) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.01.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 Milletvekilinin, Çaltı Çayının kirletilmesinin önlenmesi ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/420) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

2.- Van Milletvekili Adem Geveri ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki mültecilerin hukuka aykırı alıkonulduğu iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/421) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 22 Milletvekilinin, kamusal alanda ana dil kullanımının engellendiği gerekçesiyle yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/422) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.02.2016)