TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 66

9 Ocak 2017 Pazartesi

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Ankara Milletvekili Zühal Topcu ve 20 Milletvekilinin, öğretmen atamaları ve ücretli öğretmenlik ile ilgili yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/414) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

2.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, orta vadeli programların makro hedefleri ve öngörüleri arasındaki farkların nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/415) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

3.- Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan ve 20 Milletvekilinin, bir banka ile ilgili basında çıkan haberler sonrası ilgili kuruluşların yapması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/416) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8604)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8605)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir gazetenin geçmişte dağıttığı ansiklopedilerin suç delili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8607)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı gazetelerin Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8608)

5.- Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, hapishaneler ile ilgili verilere ve mahkumların sağlık hizmetine erişimleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8609)

6.- Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, bir mahkuma yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8610)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Esenyurt'ta polislerce bazı vatandaşların darp edildiği ve işkence gördüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8611)

8.- Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Silivri 9 No'lu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hasta bir kadın mahkumun işkence gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8612)

9.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gözaltına alınan Çukurova Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8613)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde oluşturulan ve A Takımı olarak nitelendirilen ani müdahale ekiplerine ve kendilerine zarar veren tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8614)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan pilotların TSK operasyonlarına katılmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8615)

12.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 15 Temmuz süreci sonrasında TMSF'ye devredilen şirketlere ve bunların alacaklılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9411)

13.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara Ulus'ta bulunan Atatürk Anıtı'nın bakım ve onarımından sorumlu olan kuruma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9412)

14.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Van, Elazığ, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve diğer bazı illerde yaşanan internet kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9414)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında alınan yayın yasağı ve erişimin engellenmesi kararlarına, işten çıkarılan, haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilen gazetecilere, saldırıya uğrayan basın yayın kuruluşlarına ve çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9417)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016 sonrası tutukevleri, gözaltı merkezleri ve karakollarda gözaltına alınıp sağlık merkezlerine ve hastanelere sevk edilerek tedavi gören kişi sayısına ve gördükleri tedavilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9418)

17.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Bylock ve Eagle adlı şifreli yazılımları kullanan siyasetçi ve üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9420)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, fuhuş çeteleriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalara ve çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9421)

19.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda çökertilen fuhuş çetelerine ve fuhşa sürüklenmek istenen çocuk ve kadınlara yapılan yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9422)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yapılan bir konut projesine dair çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9423)

21.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 17/25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Belde, Olay ve Yedigün gazetelerine aktarılan resmi ilan miktarına, bu gazetelerin denetimine ve Basın İlan Kurumu'na dair bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9424)

22.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Üniversitesi Rektörü'nün bir siyasi partinin düzenlediği programda ders verdiğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9425)

23.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2015-2016 yılları KPSS atamalarında usulsüzlük olduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9426)

24.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, yaş sebze ihracatında yaşanan düşüşe ve üreticilerin kayıplarının giderilmesi için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9427)

25.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 677 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan kişiler arasında daha önce hayatını kaybetmiş iki kişinin bulunmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9428)

26.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'yle ilgili yapılan bazı işlemlere ve çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9429)

27.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, FETÖ bağlantılı olduğu iddia edilen bir eski emniyet mensubu tarafından yürütülen soruşturmalara, bu soruşturmalardan hüküm giyen kişilere ve bu davalarla ilgili yeniden yargılama çalışmalarının bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9430)

28.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 15 Temmuz Darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde bir askerin ölümü olayına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9431)

29.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yeni jandarma karakolları açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9432)

30.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Hopa ilçesine bağlı Kemalpaşa beldesinin ilçe yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9433)

31.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye rejim güçleri tarafından Türk askerlerinin şehit edilmesi olayıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9434)

32.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kiralanan taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9435)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çavdarlı köyü Merkez Camii'ne imam görevlendirilmesi talebine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9436)

34.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sosyal hizmet uzmanlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9444)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Ovalıbağ köyünde Sosyal Yardım Fonu'ndan alınan yardımların ödenmesi konusunda yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9445)

36.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, kadına yönelik şiddete dair verilere ve Bakanlık tarafından yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9446)

37.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, suç mağduru çocuklara ve suça sürüklenen çocuklara yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9447)

38.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 18 yaşın altında evlendirilen çocuklarla ilgili bazı sayısal verilere ve erken yaşta evlenen kız çocuklarının maruz kaldığı sorunlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9448)

39.-  İzmir Milletvekili Musa Çam'ın, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9449)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan bakır madeninde meydana gelen kazanın nedenlerine, madenin denetimine ve madende üç ay önce de benzer bir kaza yaşanmasına rağmen önlem alınmadığına dair iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9450)

41.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Siirt'te on altı işçinin göçük altında kaldığı maden faciasının soruşturulmasına, söz konusu bakır madenine yönelik şikayet ve denetimlere ve maden ocaklarında güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9451)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, afet nedeniyle taşınan ve konut yardımı ödemelerinde sıkıntı yaşayan Niğde'nin Bor ilçesi Kaynarca köyü sakinlerine kolaylık sağlanması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9452)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Güllüce köyünde arazi toplulaştırması için başlatılan fakat tamamlanmayan tapu ve kadastro işlemleri nedeniyle köylülerin yaşadığı mağduriyetin giderilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9453)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Büyükkışlakçı köyünün genişletilmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9454)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çavdarlı köyündeki istinat duvarı ve çevre düzenlemesi bulunmayan ilk ve ortaokulla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9455)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün mahalle sınırlarının kesinleştirilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9456)

47.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, enerji kimlik belgesi alan binalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9457)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9458)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün elektrik sorunlarına ve köy yolunda bulunan elektrik direklerinin kaldırılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9459)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye kurulan güneş enerjisi panellerine sayaç takılması talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9460)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyde arazi toplulaştırması yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9462)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki toplulaştırma çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9463)

53.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, kapatılan şeker fabrikalarına ve faaliyetteki fabrikalar içinde özelleştirme kapsamına alınması planlanan olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9464)

54.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, gıda denetimi için görevli personel ve atama bekleyen ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner hekim ve su ürünleri mühendisi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9465)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Ovalıbağ köyü çiftçilerinin Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ne olan borçlarının affı için bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9466)

56.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Türkiye genelinde ve Tekirdağ İli'nde çiftçilerin Ziraat Bankası'ndan ve tarım kredi kooperatiflerinden kullandığı kredilere ve bunların geri ödenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9467)

57.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, TİGEM, Et ve Süt Kurumu ve Kırmızı Et Üreticileri Birliği üzerinden et ithalatı yapmakla görevlendirilen firmalarla ilgili çeşitli usulsüzlük iddialarına ve bunların denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9468)

58.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankapark projesi çalışmalarına ve projeye ayrılan bütçeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9469)

59.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, gözaltına alınan ve tutuklanan siyasetçilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9470)

60.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, diplomatik pasaportu bulunan bir yabancı ülke milletvekilinin Türkiye'ye giriş yapamamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9471)

61.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet içindeki yapılanmasıyla ilgili olduğu ifade edilen POLİTAM adlı dosya hakkında yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9472)

62.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, taksicilerin uğradığı gasp, saldırı ve öldürme vakalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9473)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün taziye evi ve sosyal tesis talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9474)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kızılca köyünün itfaiye ve çöp süpürme aracı ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9475)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9476)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün otobüslerinin Belediyece şehir merkezine sokulmamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9477)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9478)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu çıkarma masrafına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9479)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün taziye evi ve sosyal tesis talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9480)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu çıkarma masraflarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9481)

71.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUGSAŞ ile EGO arasında devam eden davaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9482)

72.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, restorasyon teknikleri araştırma ve uygulama merkezi kurulmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9483)

73.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Ankara'da bulunan Devlet Opera ve Balesi Binası'nın dış cephe boya ve onarımının yapılmasına ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne alınan piyanolara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9484)

74.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerine son verileceği iddialarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9485)

75.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2002-2016 yılları arasında şiddet ve cinsel istismar fiilleri dolayısıyla hakkında işlem yapılan öğretmen ve idareci sayılarına ve bu kapsamda İstanbul Ümraniye'de ve Adıyaman'da yaşanan iki olayla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9486)

76.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9487)

77.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Suriyeli öğrencilerin Türk eğitim sistemine entegrasyonunu amaçlayan AB projesi kapsamında sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmediği iddialarına ve sosyal hizmet uzmanlarının istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9488)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün okul binası ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9489)

79.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, terörle mücadelede şehit olan askerlerin yakınları ile gazilerin ve 15 Temmuz Darbe Girişimi olayları sebebiyle şehit olanların yakınlarının ve gazilerin yararlanacağı haklara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9490)

80.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, uzman jandarmalara ve uzman jandarmaların astsubaylara tanınan haklardan faydalanmasının sağlanması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9491)

81.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kandıra Namazgah Barajı'nın suyuna mangan karıştığı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9492)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bazı köylerden geçen derelerin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9504)

83.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, immün yetmezliği hastalığı tedavisi gören hastalara, tedavilerine, tedavi maliyetlerine ve hastalara maaş bağlanması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9506)

84.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, THY'nin iştiraki olan bir şirketten yapılan işten çıkarmalara ve bu çıkarmaların sendikalaşma girişiminden kaynakladığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9507)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı iki köy arasındaki yolun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9508)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün yolunun genişletilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9509)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9510)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9511)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bir köyün baz istasyonu kapasitesinin artırılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9512)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9513)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9514)

92.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, internet ortamında çocukları olumsuz etkileyen yayınlar yapan kuruluşlara ve Atatürk aleyhine işlenen suçları teşkil eden yayınlara yönelik yaptırımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9515)

93.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, OECD ve TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9518)

94.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Fransa'da ve Türkiye'de ilan edilen OHAL uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9519)

95.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUGSAŞ'ın istihdam politikası ile gelir ve giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9520)

96.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ bağlantısı sebebiyle KHK ile kapatılan ve daha sonra tekrar açılan bir vakıfla ve bu  vakfa bağlı üniversiteyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9521)

97.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da hava kirliliğinde yaşanan artışa ve hava kirliliği ile mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9522)

98.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ISPARK'ın gelir ve gider kalemlerine, 2015 yılı zararının kaynağına ve bu zararla ilgili yürütülen disiplin soruşturması veya adli soruşturma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9523)

99.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına ve Kıbrıs ile Kore şehit ve gazi yakınlarının da bu haktan faydalandırılmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9524)

100.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, emeklilerin maaş promosyonlarının ödenmesine ve promosyon miktarının belirlenme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9525)

101.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle şehit ve gazi statüsü verilen vatandaşlarla ilgili bazı bilgilere ve terörle mücadele sırasında şehit veya gazi olanlara ve yakınlarına tanınan haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9526)

102.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cinsel istismar davalarında yapılan tutuksuz yargılamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9528)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir yurtta çıkan ve on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangına, söz konusu yurda ve yurtta yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9529)

104.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 28 Kasım 2016 günü meydana gelen sel felaketinden kaynaklanan zararların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9530)

105.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir üniversitenin hukuk fakültesinde dekan vekili olan bir öğretim üyesinin özel bir hukuk bürosunun danışmanlığını yürüttüğüne yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9531)

106.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türkiye'deki zenginlik/nüfus oranına ve olası bir krize yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9532)

107.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Derik Kaymakamı'nın ölümünde sorumluluğu olduğu belirtilen şahsın bir siyasi partiyle bağı olduğuna yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9533)

108.-   Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan sel felaketinde meydana gelen maddi zarara ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9534)

109.-   Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Suriyeli sığınmacılara, yoğun olarak bulundukları illere ve çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9535)

110.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 5620 sayılı Kanuna tabi çalışan mevsimlik işçilere ve taşeron işçi uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9536)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar sırasında bulunan tarihi eserlere ve değerli eşyalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9537)

112.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da uyuşturucu ve madde bağımlısı kişilere, sağlık kuruluşlarına yapılan başvurulara ve tedavi merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9538)

113.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulmasına yönelik tavsiye kararı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9539)

114.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Opsan firmasına ait iş yerinde bir taşeron işçinin ölümü ile sonuçlanan iş kazasıyla ilgili bazı bilgi ve iddialara ve 2002-2016 yılları arasında iş kazalarında ölen ya da yaralanan işçilerle ilgili sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9540)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9541)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere ve Devlet yurtlarıyla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9542)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 28 Kasım 2016 tarihinde Ankara Beytepe Köprüsü üzerinde otostop çeken iki kadının kaçırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9544)

118.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tavukçuluk sektöründe hayvanların rendering işlemiyle elde edilen yemlerle beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9545)

119.-   Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ İli Muratlı ilçesinde bulunan eski Hükümet Konağı binasının Muratlı Belediyesi'ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9546)

120.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde katı atık arıtma tesisi yapılmasına dair karara, söz konusu tesisin tarım ve hayvancılığa etkisine ve bölge insanının taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9547)

121.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9548)

122.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, kanunda belirtilen yaşın altındaki çocuklara dini nikah kıyan din görevlilerine ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9549)

123.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa ilinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'ne tabi yurt ve pansiyonlara, bunların ait olduğu vakıf ve derneklere, kapatılan kurumlara ve bunların denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9550)

124.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir Uygur Türkü'nün Çin'e iade edileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/9551)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, taciz ve tecavüze karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9557)

126.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel taciz ve fuhşa teşvik etme suçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9558)

127.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Engelliler Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren erişilebilirlikle ilgili yapılan düzenleme ve uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9559)

128.-   İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı yurda ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9560)

129.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engellilere dair veri ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9561)

130.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 4C'li çalışanlara kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9562)

131.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının soruşturulmasına ve söz konusu bakır madeninde yapılmış denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9563)

132.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da cevizli sucuk fabrikaları için çalışan işçilerin kayıt dışı çalıştırılmasına ve kayıt dışı çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9564)

133.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 18 yaş altı çalışan çocukların yaş grupları ve sektörlere göre dağılımına, çocuk işçilere yönelik denetimlere ve mevsimlik işçilere yönelik mevzuat çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9565)

134.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Büyük Dikili Mahallesi batı otobanı yolunda faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının atıklarını çevredeki mahallelerden geçen bir dereye döktüğüne dair iddiaların incelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9566)

135.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tekkeköy kaplıcaları bölgesindeki jeotermal santrallerinin çevreye etkilerine ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9567)

136.-   İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de yaşanan hava kirliliğine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9568)

137.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan maden ocaklarından zarar gören meralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9569)

138.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacına, doğalgazın kullanım alanlarına ve Gazprom şirketinin açıkladığı ihracat miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9570)

139.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırılması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9575)

140.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9576)

141.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, kanatlı sektörü için yeni pazarlar bulunmasına yönelik çalışmalara ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9577)

142.-   Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Havza Bazlı Destekleme Modelinde narenciye ürünlerine yer verilmemiş olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9578)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gıda sektöründe kullanılan mono sodyum glutamat maddesinin insan sağlığına etkilerine ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9579)

144.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarına ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarında tarımsal desteklerden yararlanan çiftçi sayısı ile destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9580)

145.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9581)

146.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin haklarına yurt dışına çıkış yasağı bulunmamasına rağmen pasaportlarının iptal edilmesine veya kendilerine yeni pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9582)

147.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamuya açık cadde, sokak, boş arsa ve alanlarda yapılan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yasaklandığı illere, yasak kararının nedenlerine ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9583)

148.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yaz nüfus artışı sebebiyle belediye olması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9584)

149.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye arıtma tesisi yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9585)

150.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyden geçen yola MOBESE kamerası konulması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9586)

151.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinde ihdas edilen biyolog kadrosuna ve işe alım sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9587)

152.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bireysel silah bulundurma için yapılan başvuru ve verilen ruhsat sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9588)

153.-   Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Suriye'deki terör örgütlerine katılan vatandaşlara ve katılımı engelleme yönünde yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9589)

154.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, OHAL'in ilanından sonra toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanmadığı illere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9590)

155.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli büyükşehir olduktan sonra Kelekçi Mahallesi ve il genelinde basınçlı sulama konusunda yapılan yatırımlara ve sulama kanallarının geçtiği alanların Büyükşehir Belediyesine devredilip devredilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9591)

156.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili davaya, bazı iddiaların araştırılmasına ve IŞİD ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9592)

157.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman jandarmaların astsubaylığa geçişleriyle ilgili bir mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9593)

158.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gebze Atatürk İlköğretim Okulu önünde bulunan trafik ışıklarının arızası nedeniyle yaşanan ölüm olayına ve arıza durumuna yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9594)

159.-   Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'ya yapılması öngörülen termik santral ile ilgili ÇED dosyasına Bakanlıkça olumlu görüş verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9595)

160.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan tarihi kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9596)

161.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Kör Ana Anıt Mezarı'nın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9597)

162.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Ankara Ulus Meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakım, tutum ve temizliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9598)

163.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan Aziz Petrus Aziz Paulus Kilisesi'nin Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı'na devredilmesine ve ildeki kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9599)

164.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Devlet Opera ve Balesi, Devlet tiyatroları, Devlet senfoni orkestraları, Devlet halk dansları topluluğu, Devlet çok sesli korosu ve benzeri toplam 52 sanat kurumunun kapatılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlığının bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9600)

165.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de yapılacak Şeb-i Arus töreninin davetiyesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9601)

166.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde internet erişiminin yavaşlaması sebebiyle ödeme yapamayan vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9602)

167.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2002-2016 yılları arasında okullarda öğretmen ve idarecilerden öğrencilere yönelik olarak yaşanan şiddet vakalarına, bunların soruşturulmasına ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9603)

168.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, meslek yüksekokullarının otobüs kaptanlığı bölümünden mezun olanların kamuda istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9604)

169.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da bir anadolu lisesinde inkılap tarihi öğretmeni olarak görev yapan şahsın sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9605)

170.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okulun personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9606)

171.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okul binasının tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9607)

172.-   Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir yurtta çıkan ve on iki kişinin hayatını kaybettiği yangına, söz konusu yurda verilen izin belgesine ve yurtta yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9608)

173.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9609)

174.-   Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bakanlığa, vakıf, tarikat ve cemaatlere bağlı öğrenci yurtlarına, yurtlarda meydana gelen kaza, istismar ve can kaybı vakalarına ve yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9610)

175.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanmasında Bakanlığın görev ve uygulamaları ile öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9611)

176.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde on iki öğrenci ve bir görevlinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı yurda verilen izne ve özel yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9612)

177.-   İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Adana'nın Aladağ ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere, yurtta barınan öğrencilerle ilgili bazı bilgilere ve ülke genelinde köylerden merkeze eğitim amacıyla gelen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9613)

178.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye genelinde ve Balıkesir İli'nde özel kişi ve kurumlarca işletilen yurtlara, cemaat ve tarikatlara ait olan kurumlara ve bunların denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9614)

179.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa İli'nde bulunan özel öğrenci yurtlarına, bunların ait olduğu dernek ve vakıflara, kapatılan kurumlara ve bu kurumların denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9615)

180.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının güvenlik denetiminin yapılması talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9616)

181.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9618)

182.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9619)

183.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan derenin ıslahı talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9620)

184.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9622)

185.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9623)

186.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9624)

187.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9625)

188.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9628)

189.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli Sarayköy ilçesi Gerali Mahallesi'nde yapılması öngörülen su kanal inşaatının kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9629)

190.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çal ilçesinde başlaması öngörülen Akkent Pompaj Sulaması projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9630)

191.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Ahmetli ilçesinde bulunan Ahmetli Sulama Birliği'nin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9632)

192.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9633)

193.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tekkeköy kaplıcaları bölgesindeki jeotermal santrallerin doğaya bıraktığı ağır metaller sebebiyle bölgede hastalıkların arttığı iddiasına ve bölgeyle ilgili bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9634)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde açılması beklenen Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9635)

195.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, son on yılda gerçekleşen kanser vakalarına ve Ergene Havzası'nda yer alan illerde çevresel kirleticilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9636)

196.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9637)

197.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde maden faciasının gerçekleştiği bakır madeni sahasına yaptığı ziyarete ve bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9638)

198.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın olayıyla ilgili olarak, yurt binasının barınma şartları bakımından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenip denetlenmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9639)

199.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, uzman doktor açığına ve hastaların tedaviye hızlı erişimi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9640)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğum kontrolüyle ilgili bir açıklamasına, kürtaj ile ilgili yasal düzenlemelere ve 18 yaşından küçük veya engelli çocuklarının cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle kürtaj uygulamasına başvuran ailelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9641)

201.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın İli'ne havalimanı yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9642)

202.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde istimlak edilen otoyol bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9643)

203.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı komşu iki köyün yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9644)

204.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9645)

205.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9646)

206.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9647)

207.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bakım çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintisinden dolayı ilk ve orta dereceli okulların bir gün tatil ilan edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9648)

208.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu'nda AVM altgeçidinde bulunan yürüyen bantlardaki arızalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9649)

209.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde internet erişiminin yavaşlatıldığı/kesildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9650)