TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 64

05 Ocak 2017 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem’in; Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1550) (Çevre ile Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

2.- İzmir Milletvekili Atila Sertel’in; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1551) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

 

Rapor

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Grup Başkanvekilleri Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Amasya Milletvekili Mehmet Naci Bostancı, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ile 310 Milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1504) ve Anayasa Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 447) (Dağıtma tarihi: 05.01.2017) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 24 Milletvekilinin, Malezya'da yaşanan yolsuzluklar ile Türkiye'deki yolsuzlukların benzer yönlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/408) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

2.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor ve 19 Milletvekilinin Kahramanmaraş'taki Suriyeli mültecilerin sebep olduğu sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/409) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve 20 Milletvekilinin, Türk Personel Rejiminin aksayan yönleri ve kamu çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/410) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.01.2016)