TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 62’ye Ek

 

03 Ocak 2017 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci ve 23 Milletvekilinin, Yedikule Bostanları ve çevresinin korunması ile ilgili çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/402) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

2.- . Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 21 Milletvekilinin, FATİH projesi ile ilgili usulsüzlük iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/403) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)

3.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 21 Milletvekilinin, Akkuyu Nükleer Santralinin oluşturacağı risklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/404) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.01.2016)