TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 62

03 Ocak 2017 Salı

 

Teklifler

1.- Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1545) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

2.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1546) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

3.- İzmir Milletvekili Atila Sertel'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1547) (Adalet; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5682 Sayılı Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1548) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1549) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.12.2016)

Tezkereler

1.- Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Olunacak Şekilde, Türk Silahlı Kuvvetleri Unsurlarının NATO’nun Afganistan’da İcra Edeceği Kararlı Destek Misyonu ve Devamı Kapsamında Yurtdışına Gönderilmesi, Aynı Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Anılan Misyona Katılmak Amacıyla Ülkemiz Üzerinden Afganistan’a İntikali ile Geri İntikali Kapsamında Türkiye’de Bulunması ve Bunlara İmkan Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 06.01.2015 tarihli ve 1079 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen İzin Süresinin Anayasanın 92’nci Maddesi Uyarınca, 06.01.2017 Tarihinden İtibaren İki Yıl Uzatılmasına İlişkin Başbakanlık Tezkeresi  (3/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 21.07.2016 Tarihli ve 1116 Sayılı Kararı Uyarınca Ülke Genelinde İlan Edilen ve 11.10.2016 Tarihli ve 1130 Sayılı Kararı Uyarınca Devam Etmekte Olan Olağanüstü Halin, 19.01.2017 Perşembe Günü Saat 01.00’den Geçerli Olmak Üzere 3 Ay Süre İle Uzatılmasına Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.01.2017) (GÜNDEME)

  Gelen Kağıt 62'ye ek