TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 61

02 Ocak 2017 Pazartesi

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan iki öğrencinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8415)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Cumhurbaşkanına hakaret suçuna ve tutuklu yargılanan bir kişinin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8419)

3.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, cezaevlerindeki öğrencilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8421)

4.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Mardin Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8422)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, koruma kurullarınca tescilli tarihi yapılara ve bazı kamu binalarına zarar verenlerin aldığı cezalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8423)

6.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki bir öğrenci yurdundan kaçırılan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8439)

7.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında internet kullanımının ve çamaşır yıkamanın ücretli olacağı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8440)

8.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan iki öğrencinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8441)

9.- Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan iki öğrencinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8442)

10.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, vefat etmiş bir savcının adının FETÖ kapsamında ihraç edilen meslek mensupları listesinde yer aldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8515)

11.-  Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın, Adana'da Bölge Adliye Mahkemesi kurulmamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8516)

12.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, Silivri 9 No'lu Ceza İnfaz Kurumu ile Maltepe Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8517)

13.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Silivri 9 No'lu Ceza İnfaz Kurumunda işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8518)

14.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Maltepe Çocuk Cezaevi ile ilgili iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8519)

15.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan iki öğrencinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8536)

16.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi kapsamında yürütülen çalışmalara ve sunulan raporlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9214)

17.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Ankara'da kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların yer değişikliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9215)

18.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, THY tarafından yolculara sunulan gazetelere ve bir gazetenin yayınlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9216)

19.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, ASKİ tarafından yapılan ihalelere yönelik bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9217)

20.-  Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Trakya Bölgesinde enerji üretim alanı olarak düzenlenen yerlerde kurulması planlanan termik santrallerin çevre üzerinde yapacakları etkiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9218)

21.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, kamu kurum ve kuruluşlarının adlarında TC ibaresine yer verilmesi ve öğrenci andının yeniden okutulması talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9219)

22.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında Antalya'da FETÖ bağlantısı sebebiyle kapatılan bir vakfa bağlı olarak kurulan üniversitenin kapatılmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9221)

23.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamındaki bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9222)

24.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı dernek ve vakıfların kuruluş tarihleri ile kurucu, yönetici ve üyelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9224)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Skyland İstanbul Projesi'nde çalışan bir işçinin cesedinin molozlar arasında bulunduğu olayla ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9225)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'de bir karakolda gözaltında tutulan yedi kişiyle ilgili yapılan işlemlere ve işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9227)

27.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, aile sağlığı merkezlerinde yaşanan hırsızlık vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9228)

28.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Ege'de Türkiye'ye ait on sekiz ada ve bir kayalığın Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair iddiaların doğru olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9229)

29.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Trabzon'a yapılacağı ilan edilen demiryolu projesine ve güzergahına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9230)

30.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, otizm engeli bulunan vatandaşların eğitim, istihdam ve benzeri konulardaki sorunlarına ve Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9231)

31.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TRT tarafından bazı programlara ve sunucularına ödenen ücretlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9232)

32.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına göre Kocaeli iline kayıtlı araçlara ve zorunlu trafik sigortası poliçelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9233)

33.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, çocuk istismarıyla ilgili doğrudan Bakanlığa veya Alo 183 hattına yapılan şikayetlere ve bu şikayetlerle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9237)

34.-  İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, İstanbul SGK İl Müdürlüğünde çalışan bir personelin görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9239)

35.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu İli'nde yapılan HES ve madencilik faaliyetlerine yönelik ÇED raporlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9240)

36.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Karadeniz'de yapılan kirlilik ölçümlerine ve ihlal nedeniyle ceza uygulanan tesislere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9241)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinin hastane yeri olarak tahsisine karar verildiğine dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9242)

38.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, sahibi FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklu bulunan bir firmaya İzmir'de bir fabrika arazisi için 2014 yılı Nisan ayında imar izni verildiğine dair iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9243)

39.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, İzmir'in Karaburun ilçesinde bulunan Mordoğan Rüzgar Enerjisi Santrali'nin kapasite artışı ÇED olumlu raporuna ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9244)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Akkaya Barajı'nın temizlenmesi için ayrılan bütçeye ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9245)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesindeki bir kestane ağacının anıt ağaç kapsamına alınması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9246)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesindeki bir köyün taşınmasına yönelik çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9247)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesindeki bir köye mezarlık ihata duvarı yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9248)

44.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, TEDAŞ tarafından sadece bir siyasi partinin milletvekili ve yöneticilerine hizmet veren özel bir hat kurulduğuna dair iddialara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9249)

45.-  Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesinde tarım arazisi, orman alanı ve yeraltı suları besleme alanı olarak belirlenmiş bir alanın elektrik üretim alanı olarak düzenlenmesine yönelik çalışmaya ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9250)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bazı köylerin elektrik sorunlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9251)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye yapılacak elektrik projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9252)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı geniş kömür alanlarının havza madenciliği kapsamında yeniden projelendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9253)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kömür madenciliği alanında çalışan kamu kurumlarında bulunan makine parklarının yenilenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9254)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, madencilik sektöründe yerli üretim sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9255)

51.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, Gaziantep genelinde ve 25 Aralık Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana gelen elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9256)

52.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, şeker pancarının 2016 yılı avans alım fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9258)

53.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'ndeki mera alanlarının tahsisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9259)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesinin bir köyünde yaşayan vatandaşlara hayvancılığı teşvik edici kredi desteği sağlanması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9260)

55.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FESTÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açığa alınan veya ihraç edilen İçişleri Bakanlığı personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9262)

56.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması öngörülen atık su arıtma tesislerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9263)

57.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması öngörülen 121 adet projeye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9264)

58.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantılara katılan muhtarlar için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9265)

59.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantılara katılan muhtarlar için Büyükşehir Belediye bütçesinden harcama yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9266)

60.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen konukevinin halka hizmet vermesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9267)

61.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantılara katılan muhtarlar için yapılan harcamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9268)

62.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, muhtarların özlük haklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9269)

63.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bazı ilçelere yapılan sulama yatırımlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9270)

64.-  Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ bağlantısı sebebiyle kapatılan alevi dernek ve vakıflarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9271)

65.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresinde belediyelerce yürütülen doldurma faaliyetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9272)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9273)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9274)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sosyal tesis ihtiyacına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9275)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün yerleşim alanının genişletilmesi talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9276)

70.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Alanya Toptancı Hal Kompleksi yapım ihalesine  ve esnafın projeye yönelik eleştirilerinin dikkate alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9277)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kemerhisar ve Bahçeli Bölgesi'nin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmesi talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9278)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin kültür ve turizmine katkı amacıyla yapılan projelere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9279)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesindeki bir Milli Emlak arazisinin köy yerleşimine açılması talebine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9280)

74.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir dernek tarafından okullarda verilen bir konferansa ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9281)

75.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FESTÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açığa alınan veya ihraç edilen Milli Eğitim Bakanlığı personeline ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9282)

76.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir lisede yaşanan taciz olayına ve olayda ihmali olan idarecilerin soruşturulmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9283)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesindeki bir köy okulunun onarımına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9284)

78.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ön lisans mezunlarının askerliklerini astsubay olarak yapma taleplerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9285)

79.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FESTÖ/PDY soruşturmaları kapsamında açığa alınan veya ihraç edilen Milli Savunma Bakanlığı personeline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9286)

80.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan bir askeri birliğin yerinin değişeceği iddiasına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9287)

81.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Adaköy'de dişbudak ve çınar ağaçlarından oluşan yüz yıllık ağaçların bulunduğu ormanlık alanda kesim yapılmasına dair karara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9288)

82.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, İznik Gölü çevresinde belediyelerce yürütülen doldurma faaliyetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9289)

83.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyden geçen derenin ıslahına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9291)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9292)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9293)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9294)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesine bağlı bir köyde dere ıslah çalışması yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9295)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9296)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9297)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9298)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesindeki bir sulama göletiyle ilgili sorunlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9299)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köydeki sulama göletinin kapasitesinin artırılması talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9300)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9301)

94.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9302)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9303)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köye sulama göleti yapılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9304)

97.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, cemaatler ve FETÖ ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9305)

98.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'de bulunan iki hastanede yaşanan yemek zehirlenmesine ve yemek şirketlerinin denetlenmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9306)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uyuşturucudan koruma, önleme ve eğitim alanlarında çalışan uzman personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9307)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uyuşturucu, alkol ve diğer madde bağımlılarının tedavileri ile madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybedenlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9308)

101.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da bulunan PTT şubelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9310)

102.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin başvuru şartlarına ve Sivil Hava İşletmeciliği bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9311)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu yük taşımacılığını teşvik edici çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9312)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'ne havaalanı yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9313)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara otoyolu ihalesinin yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9314)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı köylerinin cep telefonuyla iletişim sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9315)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Ulukışla ilçesine bağlı bir köyün yol yapım çalışması ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9316)

108.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, ateşli silahlarla işlenen fiillerle ilgili bazı verilere ve silah ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9317)

109.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, 10 Kasım 2016 tarihli bir köşe yazısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9318)

110.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, İsrail ile yapılan anlaşma gereği hükümet hesabına yatırılan 20 milyon dolarlık tazminatın Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine ödenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9319)

111.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, 2016 yılı pancar taban fiyatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9320)

112.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan okul ve yurtlardan kaçının hangi dernek ve vakfa devredildiğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9321)

113.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, ülkemizde 15-29 yaş aralığındaki genç nüfusla ilgili eğitim ve istihdam durumunu gösteren OECD raporuna ve TÜİK verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9322)

114.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, belediyeler tarafından açılan eğitim merkezlerinin 676 sayılı KHK ile kapatılmasına ve kapatılan eğitim merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9323)

115.-   Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kayyum atanan ve TMSF'ye devredilen şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9325)

116.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, özel güvenlik konusunda hazırlanmakta olan kanun tasarısı taslağına dair çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9327)

117.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Rahşan Ecevit'in KKTC'nin Kuruluş Yıldönümü resepsiyonunda Genelkurmay Başkanı'nın korumaları tarafından asansöre bindirilmek istenmediğine dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9329)

118.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, ülkemizden beyin göçünün ülkelere ve meslek gruplarına göre dağılımına, 2010 yılından itibaren ülkemize geri dönen bilim insanı sayısına ve eğitimini yurt dışında tamamlayan öğrencilerin geri dönmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9331)

119.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, 15 Temmuz sonrasında kapatılan bir üniversitede okutman olan Filipinler vatandaşı hakkındaki sınır dışı etme kararına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9333)

120.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, soru önergelerini cevaplandırmamasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9334)

121.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Ar-Ge'ye ayrılan bütçe ile TÜBİTAK'ın karar alma mekanizmalarına ve sürelerine ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9335)

122.-   İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, sosyal güvenlikle ilgili çeşitli taleplere ve taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9336)

123.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir bölgenin enerji üretim alanı olarak düzenlenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9337)

124.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Turfanbeyli ilçesindeki termik santralin çevre ve insan sağlığını tehdit edecek şekilde işletildiğine dair iddialara ve santralin denetimine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9338)

125.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan eski çöplüğün üzerinin toprakla kapatılmış olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9339)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesinde güneş enerjisi ihtisas bölgesi ve güneş enerji santrali kurulmasına yönelik yatırım yapılması için 2017 yılı bütçesinden ödenek ayrılıp ayrılmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9340)

127.-   Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan'ın, Kırklareli'nde başlatılan enerji hatlarını yenileme çalışmalarının bitirilmesi için gerekli ödeneğin ne zaman verileceğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9341)

128.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da ve Türkiye'deki sera gazı salınım miktarına ve sera gazı salınımının kontrolü ve azaltılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9342)

129.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'e eklenecek olan mesafe kriterinin ne olduğuna ve mevcut projeler ile önlisans değerlendirmesinde olan projeler açısından nasıl uygulanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9343)

130.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, 2015-2016 yıllarında elektrik dağıtım şirketlerinin alınan ve satılan elektrik miktarına, kayıp-kaçak yüzdelerine, kesinti adedine ve trafo sayılarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9344)

131.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Ege Bölgesi'nde 1995 ile 2015 yılları arasında pamuk üretim alanlarında yaşanan azalmaya ve pamuk üretimiyle ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9345)

132.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bakanlığa bağlı araştırma enstitülerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9346)

133.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Fiskobirlik'in yıllık rekolte ve stok tahmini yapmama nedenine, fındık üreticisine, ihracatına ve Oltan Gıda'nın bir İtalyan firmasına satışına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9347)

134.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, küçükbaş hayvan varlığı ve küçükbaş ürünleri üretimindeki düşüşe ve küçükbaş hayvancılıkla ilgili çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9348)

135.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, IŞİD terör örgütüne katılan vatandaşlara ve örgütle mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9349)

136.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Ordu'nun Perşembe ilçesinde Atatürk büstünün üstüne hafriyat dökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9350)

137.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, havaalanlarında uçağa binmeden önce ayrı bir kontrol noktasında yapılan kimlik kontrollerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9351)

138.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında bireysel ateşli silahlanma oranında bir artış olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9352)

139.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'nın bazı cadde ve semtlerinde yaşanan trafik kazalarına ve yapılan trafik denetimlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9353)

140.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, uzman jandarmaların kariyer olanakları ve özlük haklarıyla ilgili sıkıntılarının giderilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9354)

141.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Niğde için ödenek ayrılan yatırımlara ve Ulukışla ilçesine Şekerpınarı suyunun getirilmesine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9355)

142.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, inşaat ve sezonluk işlerde olduğu gibi bazı aylarda sıfır KDV hesaplanan sektörlerde KDV matrah artırımına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9356)

143.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren vergi borcunu yeniden yapılandıran mükellef sayısına ve yeniden yapılandırılan vergi borcu miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9357)

144.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, büyükşehir belediyelerine aylar itibarıyla aktarılan payların 2015 yılından itibaren yayınlanmama nedenine ve miktarlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9358)

145.-   Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, İstanbul'da bir lisede karma eğitimi ortadan kaldıran uygulamalar yapıldığına dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9359)

146.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, dersane öğretmenlerinin atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9360)

147.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında Niğde ili Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı kurulması düşünülen Tıp Fakültesi için ayrılan ödeneğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9361)

148.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Fatih Projesi'nden engelli öğrenci ve öğretmenlerin faydalanabilmeleri için erişilebilirlik standartları doğrultusunda yapılan uyarlamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9362)

149.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Dadağlı ve Alemşahlı mahallelerinde yapılması planlanan tarımsal sulama amaçlı gölet ve baraj çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9363)

150.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Yüreğir ilçesinin Çatalpınar, Nacarlı, Vayvaylı, Güveloğlu, Kütüklü ve Esenler köylerindeki üretici ve çiftçilerin sulama suyunun yetersiz ve pahalı olduğuna dair şikayetlerine ve su kullanım bedellerine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9364)

151.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Bilecik'te 10 Kasım anma törenleri kapsamında bir kamu binasına asılan Atatürk posterine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9365)

152.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, soru önergelerini cevaplandırmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9366)

153.-   Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak'ın, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9367)

154.-   İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir-Çeşme otoyolunda yer alan Çeşme gişelerinin kaldırılması için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ve Alaçatı Havaalanı'nda gelinen aşamaya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9368)

155.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesi Emirler Köyü yolunun asfaltlanmasının 2017 yılı programına alınıp alınmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9369)

156.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, şehir içi ve şehirlerarası karayolları ve köprü geçişlerinde yapılan ücretlendirmelere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9370)

157.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, İzmir-Aydın otobanına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9371)

158.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yetkilileri tarafından telekomünikasyon alanında faaliyet gösteren bazı firmalara imzalattırılmak istendiği iddia edilen bir taahhütnameye ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9372)

159.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bir milletvekilinin sosyal medyadan yaptığı bir paylaşıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9373)

160.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, işsizliği önlemek ve azaltmaya yönelik politikalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9374)

161.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TBMM TV ve TRT'nin diğer kanallarında işaret dili tercüme faaliyeti planlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9375)

162.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de FETÖ ve TÜRGEV'e yurt satın alıp bağışladığı iddia edilen bir iş adamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9377)

163.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'inde bulunan Arhavi Küçük Sanayi Sitesi'nde yaşanan su taşkınlarının önlenmesi için Arhavi Belediyesi'nin yaptığı çalışmalara ve esnafın mağduriyetinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9378)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son iki yılda yapılan operasyonlarda el konulan kaçak lüks araçlara, bu araçların tescil ve kayıt işlemleriyle ilgili iddialara ve yapılan tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9379)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, canlı hayvan ve et ithalatı miktarlarına ve kaçak etle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9380)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2015-2016 yılları arasında Türkiye'de bulunan göçmenlerden ulaşan taciz ve tecavüz şikayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9381)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, çocuklara yönelik cinsel şiddet ve şiddetin diğer türlerinde yaşanan vakalara ve bunlar hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9383)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2005-2016 yılları arasında MASAK'ın faaliyetlerine dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9384)

169.-   Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, 15 yaş ve altındaki çocukların zorla evlendirilmesi olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9385)

170.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Kırıkkale'de bir erkek Kur'an kursunda meydana gelen olayın il müftülüğünce denetlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9386)

171.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, son beş yılda cinsel istismara uğrayan çocuk sayısına ve bu çocukların tam olarak belirlenebilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9391)

172.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, organize sanayi bölgesi olmayan illere ve bu illerle ilgili yapılması düşünülen çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9392)

173.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesine tekstil ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9393)

174.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli OSB içerisinde bulunan bir yeşil alanın inşaata açıldığı iddiasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9394)

175.-   İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelikte bulunan süt izni ile ilgili düzenlemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9395)

176.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sigortalılıkta geçen süre ve prim/gün sayısını tamamladığı halde yaş şartı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9396)

177.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Marathi Adası'nın Yunanistan tarafından işgal edildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9397)

178.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nin bir köyünde faaliyet gösteren taşocağının köylüye etkilerine ve denetimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9398)

179.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nin bazı ilçelerinde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi çalışması yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9399)

180.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, muz üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9400)

181.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen ihalelere katılan bir firmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9402)

182.-   Ankara Milletvekili Ayşe Gülsün Bilgehan'ın, Ankara Operet Sahnesi'nin tadilatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9403)

183.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğine göre belirlenen inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergiler hakkında yeniden yapılandırma süresinin tekrar düzenlenmesi talebine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9404)

184.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, 2015-2016 yıllarında atanan öğretmen sayısına ve atanamayan öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9405)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarında yapılan atama ve yer değiştirmeler ile bunlarla ilgili olarak açılan davalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9406)

186.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir lisede yaşandığı iddia edilen çocuk istismarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9407)

187.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, uyuşturucu kullanımına bağlı ölümlere ve suç oranlarıyla ilgili çeşitli verilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9408)

188.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya Hekimhan Devlet Hastanesi'nde yaşanan doktor ihtiyacına ve diğer personel eksikliklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9409)