TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 59

29 Aralık 2016 Perşembe

 

Teklifler

1.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1540) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016) 

2.- Ordu Milletvekili Seyit Torun'un; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1541) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.12.2016) 

3.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1542) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

4.- Balıkesir Milletvekilleri Namık Havutça ve Ahmet Akın ile 1 Milletvekilinin; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1543) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

5.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1544) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin İzmir'deki Urla Arama Kurtarma İstasyonu Eğitim Tesisini kullanım hakkının kaldırılmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/658) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İzmir Devlet Hava Meydanları İşletmesine Ege Denizi'nde arama ve kurtarma faaliyetleri için taşınmaz tahsisi yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/659) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, DHMİ'nin işlettiği havalimanlarından zarar eden olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/660) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Genç Çiftçi Projesi kapsamında ithal edilen hayvanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/661) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.12.2016)