TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 57

23 Aralık 2016 Cuma

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara'da kaybolan ve gözaltına alındığı iddia edilen bir kişiyle ilgili soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9915) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

2.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cemevlerinin ibadethane statüsünün tanınmasına ve AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9916) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenin Alevi vatandaşları hedef gösteren sosyal medya paylaşımları sebebiyle yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9917) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2016)

4.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Moldova'dan yapılacak domuz eti ithalatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9918) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, 2007 ve 2015 yılları itibarıyla ormanlık alan miktarına,  2007 yılından itibaren yapılan ağaçlandırma çalışmalarına ve 2B arazilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9919) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı kamu kurumlarının Niğde İli'nde bulunmamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9920) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TOKİ'nin bazı ihalelerde yüklenicilerden araç temin ettiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9921) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, sosyal medyada paylaşılan bir video görüntüsüyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9922) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, 2002-2016 döneminde yapılan canlı hayvan ve et ithalatı ile tarım ürünleri ihracat ve ithalatıyla ilgili bazı verilere ve küçükbaş hayvancılığa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9923) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kredi kartı borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9924) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bankalar lehine hacizli bulunan gayrimenkullere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9925) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

12.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, fert başına bireysel kredi borcunda son on yılda yaşanan artışa, dövizle borçlanan kişi sayısına ve dövizle kredi kullanan vatandaşlarla ilgili bir çalışma yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9926) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adalet Sarayı'nın yapımına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9927) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

14.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, turizm sektöründe kısa çalışma ödeneğinin devreye sokulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9928) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

15.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'daki hava kirliliğiyle ilgili kirletici kaynağın tespitine, kirletici işletmelere yapılan denetimlere ve kömür dağıtımına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9929) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Emlak ve Emlak Yönetimi Bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9930) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ataşehir Tapu Müdürlüğü ve Kadıköy Tapu Müdürlüğü hizmet binalarının kira bedelleri ve kiralanma usullerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9931) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personele döner sermaye işletmesinden ödeme yapılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9932) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 2012 tarihinden itibaren 1. dereceden 3. dereceye dönüştürülen sit alanlarına ve 3. derece sit alanlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9933) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde çalışan personel sayısına ve altı personelin görevine son verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9934) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

21.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Moldova'dan yapılacak domuz eti ithalatına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9935) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin hayatını kaybettiği göçüğün yaşandığı madene, maden faciasında kusurlu bulunanlar ve madencilerin aileleriyle ilgili yapılan işlemlere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9936) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde yapılan sülfürik asit üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9937) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden işletmesinin çinko borat üretip üretmediğine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9938) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Bandırma Bor ve Asit Fabrikası bünyesinde borlu soda pilot tesisi projesine yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9939) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden metal borür üretimi projesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9940) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden ürünlerinin kullanım alanlarının yaygınlaştırılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9941) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden bor fabrikalarının atık sularındaki bor miktarının azaltılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9942) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden ürünü borun sağlığa etkilerinin belirlenmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9943) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde kalsit üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9944) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, BOTAŞ'a ait Gebze Kompresör İstasyonu arazisinin değerlendirilmesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9945) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9946) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Etimaden tarafından yapılan etimatik borlu deterjan üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9947) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ETİ Maden Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'nün faaliyetlerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9948) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

35.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Türkiye'nin enerji ithalatına, nükleer enerjiye geçişe ve ülkemizde doğalgaz depolama alanı bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9949) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde tarımsal ürün işleme ve gıda sanayisinin gelişmesi için çalışma yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9950) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve Aksaray illerindeki üretici örgütlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9951) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de genç çiftçi kredisinden yararlananlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9952) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde üretim yapılamayan arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9953) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı için planlı üretime yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9954) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

41.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, tarımın GSYİH içindeki payında, tarım alanlarında ve tarımdaki istihdamda yaşanan düşüşe ve Milli Tarım Projesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9955) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

42.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 2002 yılından itibaren çiftçilere verilen destek miktarına, çiftçilerin kullandığı mazottan alınan KDV ve ÖTV tutarına ve temel gıda ürünleri açısından kendi kendine yetebilirlik hedefine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9956) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

43.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, tarım ve ormancılık alanındaki dış ticaret açığına ve 2023 yılı için yapılan tarımsal dış ticaret tahminlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9957) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tüketici sorunları hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapılan başvurulara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9958) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, güvenli olmayan kırtasiye ürünlerinin denetimine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9959) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iflas erteleme talebinde bulunan firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9960) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

47.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Erciş ilçesinde bir kişinin öldürüldüğü operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9961) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2016)

48.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'daki bir derneğe ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9962) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, il özel idareleri tarafından spor tesisi yapılan köylere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9963) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

50.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Diyarbakır 5 Nolu Cezaevi Koordinasyon Merkezi'nin faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9964) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

51.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, bir kayıp başvurusu ile ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9965) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

52.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, 23 ilde cazibe merkezleri kurulmasına yönelik projeye ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9966) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sahne uygulayıcıların kadroya alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9967) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

54.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık kadrolarında kütüphaneci istihdamına ve kütüphanelerin koşullarının iyileştirilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9968) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kiralık binalarda hizmet veren Bakanlık birimlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9969) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığın teknik hizmetler kadrolarında çalışanların ek göstergelerinin yükseltilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9970) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Devlet Malzeme Ofisi'nin İstanbul'daki merkez binalarının devredilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9971) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Van, Şırnak ve Hakkari illerinde yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9972) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

59.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Van, Şırnak ve Hakkari illerinde yapılan kamu yatırım miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9973) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

60.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Antalya ve Şanlıurfa illerinde yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9974) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

61.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Konya ilinde yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9975) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

62.-  Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, bir şube müdürüne sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9976) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

63.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Muş Alparslan Üniversitesi'nde akademisyen olan bir kişinin sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili olarak soruşturma açılıp açılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9977) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2016)

64.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Muş Alparslan Üniversitesi'nde görevli bir akademisyenin Alevi vatandaşları hedef gösteren sosyal medya paylaşımları sebebiyle yürütülen soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9978) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.12.2016)

65.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2016 KPSS'ye katılan adayların sınav sonuç sıralamalarında yapıldığı ÖSYM tarafından duyurulan güncellemeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9979) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı eğitim verilerine ve okula gönderilmeyen kız çocuklarıyla ilgili çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9980) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

67.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9981) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

68.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Türkiye'nin PISA testi sonuçlarına, eğitimde kalite endeksi çalışmasına ve FETÖ soruşturması kapsamında ilköğretim ve ortaöğretimde imha edilen kitaplara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9982) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

69.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, sağlık meslek liselerine ve 2015-2016 eğitim öğretim yılı mezun sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9983) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Alman silah üreticisi bir firmanın Türkiye'ye silah satmama kararına ve milli piyade silahının birliklere dağıtımına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9984) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

71.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, 12 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır'da bir savaş uçağının düşmesine ve pilotun sağlık durumuna ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9985) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

72.-  Hatay Milletvekili Birol Ertem'in, Menzelet Baraj Projesi ile Reyhanlı ve Karaçay barajlarının ne zaman bitirileceğine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9986) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

73.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir depoda saklanan BHC ve DDT isimli zehirli tarım ilaçlarının bertaraf edilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9987) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

74.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde çalışan paramedik uzmanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9988) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

75.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, evde hasta bakımı teknikerlerinin ve yaşlı bakım teknikerlerinin iş bulma sorununa ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9989) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

76.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, başhekim atamalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9990) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

77.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hastanelerin yoğun bakım ünitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9991) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

78.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, sağlık araştırmacılarının kadroları, görev tanımları, mesleki gelecekleri ve özlük haklarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9992) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TCDD'de çalışan personel sayısına ve kapatılan istasyonlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9993) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, demiryolu kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9994) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.12.2016)

81.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, 3. Boğaz Köprüsünün yapım maliyetine, bugüne kadar köprüden yapılan araç geçişine ve köprüyü yapan firmalara ödenen miktara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9995) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)