TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 55

21 Aralık 2016 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve 23 Milletvekilinin, Doğu Karadeniz'de yapılan çay üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/396) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, domuz gribinden kaynaklanan ölümlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/397) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)

3.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan ve 21 Milletvekilinin, Ergene Nehrini kirleten kaynakların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/398) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.01.2016)