TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 54

20 Aralık 2016 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

 

1.-      Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ve 36 Milletvekilinin, Kadastro Kanunu ve Medeni Kanuna aykırı olarak mülkiyet hakkı elinden alınan tapu sahiplerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/393) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

2.-      İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ve 21 Milletvekilinin, trafik kazalarının azaltılması yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/394) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)

3.-      Sivas Milletvekili Ali Akyıldız ve 21 Milletvekilinin, kapatılan Sivas Demir Çelik Fabrikası işçilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/395) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.01.2016)