TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 53

19 Aralık 2016 Pazartesi

 

Teklifler

1.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 25.08.2011 Tarihli 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1523) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1524) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1525) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1526) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

5.- Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın; Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi (2/1527) (Anayasa Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

6.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun ile Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1528) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

7.- Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in; 3194 Sayılı İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1529) (İçişleri ile Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

8.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1530) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1531) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

10.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın; Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1532) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.12.2016)

Raporlar

1.- 677 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/789) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 444) (Dağıtma tarihi: 19.12.2016) (GÜNDEME)

2.- 678 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/790) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 445) (Dağıtma tarihi: 19.12.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana Valiliği önünde 24 Kasım 2016 tarihinde yaşanan terör saldırısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9651) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir yurtta çıkan ve on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangına ve öğrenci yurtlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9652) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bir üniversite rektörünün bir siyasi partinin siyaset akademisinde ders verdiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9653) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ankara'da bir üniversitede bir öğretim üyesi hakkında açılan disiplin soruşturmalarına ve üniversite rektörünün tutumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9654) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

5.- Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Cumhurbaşkanı tarafından Fırat Kalkanı Operasyonu'nun amacıyla ilgili olarak yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9655) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

6.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Cumhurbaşkanı tarafından yapılan bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9656) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun başlattığı Mahremiyet Eğitimi Projesi kapsamında yayımlanan altı kitaplık eğitim setinin içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9657) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9658) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

9.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, terör örgütleri tarafından kaçırılan asker, polis, korucu ve sivil vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9659) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarına ait lojmanlarla ilgili bazı bilgilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9660) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT kurumlarında çalışan yüklenici firma personelinin açtığı davalara ve bu personelin kadroya alınmasına yönelik çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9661) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KİT şirketlerinin yöneticileri arasında Niğde doğumlu vatandaşların bulunup bulunmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9662) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'da bir lisede yaşanan cinsel istismar vakasını haber yapan internet sitesine erişim yasağı getirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9663) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

14.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, üniversitelerin emlak ve emlak yönetimi bölümü mezunlarının istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9664) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

15.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, kamu ihalelerinin ve köprü ve yol geçişlerinden alınan ücretlerin belirlenmesinin dolar üzerinden yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9665) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, yaz saati uygulamasına ve ekonomik etkilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9666) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde çalışma izni verilen kişilere ve kayıt dışı yabancı istihdamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9667) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

18.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla on bir ilde kuracağı Afet ve Acil Müdahale Merkezlerine ve Diyanet İşleri Başkanlığının afet ve olağanüstü hal gibi durumlara müdahale için yetkilendirilme sebebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9668) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

19.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Sultangazi ilçesi Merkez Habibler Mahallesi sakinlerinin tapu sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9669) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarında dövizle kontrat yapmış esnafın yıllık kira artışlarında dövizin sabitlenmesi ve üç ay önceden haber vermek koşuluyla kira sözleşmelerinin cezasız olarak sonlandırılması yönünde çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9670) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bankalardaki toplam döviz hesabı sayısına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/9671) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KHK ile kapatılan yerel gazete olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9672) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sarı basın kartı bulunan kişilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9673) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, KHK ile yayınlarına son verilen televizyon kanallarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9674) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yerel ve bölgesel yayın yapan TV kanallarına ve KHK ile kapatılanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9675) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kendiliğinden faaliyetini durduran yerel basın kuruluşlarına ve bunların resmi ilan alıp almadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9676) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, günlük yayımlanan gazetelere ve bunlardan resmi ilan alanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9677) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

28.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkçe'nin Birleşmiş Milletler'in resmi dilleri arasına girmesi için yapılan bir çalışma olup olmadığına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/9678) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

29.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 29 Mart 2009-1 Kasım 2015 tarihleri arasında gerçekleşen tüm yerel ve genel seçimlerde, referandumda ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde görev almış il seçim kurulu ve YSK üyelerinden FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan bulunup bulunmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9679) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9680) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9681) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9682) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir İli'nde 2002 yılında icra takibine koyulan dosya sayısına, toplam ceza tutarına ve bu ildeki icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9683) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde 2002 yılında icra takibine koyulan toplam dosya sayısına, toplam ceza tutarlarına ve ülke genelindeki icra dairelerinin sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9684) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

35.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru uygulamasıyla ilgili yapılan veya yapılması öngörülen değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9685) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

36.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, son zamanlarda Aydın İli'nde artış gösteren intihar vakalarıyla ilgili yapılan araştırmalara ve vatandaşlara sağlanan destek programlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9686) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

37.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Mamak Sosyal Hizmetler Merkezi müdürlüğü görevinde bulunan bir kişiyle ilgili şikayetlere, çeşitli iddialara ve görevde bulunduğu süre içinde kurumda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9687) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yaşanan çocuğa cinsel istismar olayının araştırılması için Bakanlığın bir girişimde bulunup bulunmadığına ve yasal işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9688) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

39.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, ülke genelinde ve Ankara'da işlenen kadın cinayetlerinin sayısına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9689) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Suriyeli mülteciler için yapılan harcamalara ve Geri Kabul Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği'nden gönderilen yardımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9690) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, İstanbul Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen yangınla ilgili soruşturmaya ve Bakanlıkça yapılan denetimlere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9691) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

42.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı facianın yaşandığı bakır madeni işletmesinin iş sağlığı ve güvenliğine dair yükümlülüklerini yerine getirmemesine ve madende yapılan son denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9692) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

43.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, işsizliğin belirlenmesinde kullanılan kriterlere, taşeron işçilerin kadroya alınmasına, kamuya personel alımına ve 2017 yılı için asgari ücretin tespit edilip edilmediğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9693) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İŞ-KUR'a başvuran üniversite mezunlarının branşlara göre dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9694) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Yozgat İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9695) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9696) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Kırşehir İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9697) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir İli'nde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kapanan işyerlerine ve buralarda çalışan sigortalı sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9698) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

49.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, Afyonkarahisar-Kütahya-Uşak illerini kapsayan yüz bin ölçekli çevre düzeni planının Bakanlıkça onaylanmamış olmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9699) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

50.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, Denizli'nin Kale ilçesinde kurulması öngörülen termik santralin ÇED sürecinde gelinen aşamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9700) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

51.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Doğu Karadeniz Bölgesinde 2004-2016 yılları arasında açılan taş ocaklarına, bu ocakların denetimlerine ve çevreye etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9701) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

52.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'in kapsamının genişletilmesine ve yurt binalarının denetim alanına alınmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9702) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bor ilçesi tapu müdürlüğünde personel eksikliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9703) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

54.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Zafer ve Veysel Karani mahalleleri ile Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu, Millet ve Vatan mahallelerini kapsayan alanın doğal sit alanı olarak tescil edildiği karara ve yapılacak uygulamaya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9704) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

55.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Birleşik Arap Emirliklerinden Abu Dabi Emirliğinde tutuklanan iki avukatın durumuyla ilgili yapılan diplomatik girişimlere ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9705) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde bulunan kalsit rezervlerine ve işletme tesislerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9706) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

57.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de yaşanan elektrik kesintilerine ve enerji üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9707) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

58.-  Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesinin gaz akımı sağlayacağı ülkelere ve ekonomik getirisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9708) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

59.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Euro 2016 Şampiyonası sürecinde futbolculara ödenen primlere, genel olarak primlerden alınan vergilere ve yeni yapılan 16 şehir stadı arasında Denizli İli'nin bulunmamasına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9709) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

60.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole, bu kapsamda yapılan faaliyetlere ve sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9710) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

61.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı inşaatına ve Akhisar Belediyesi ile Bakanlık arasındaki protokole ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9711) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'nin dünya tohumluk ticaretindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalara ve yurt dışından yapılan tohum alımıyla ilgili bazı bilgilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9712) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

63.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in Ceylanpınar işletmesinin ziraat işletmeciliği amaçlı sulama yatırımlarına verilen zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9713) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

64.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde kişi başına tüketilen hayvansal besin miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9714) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

65.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'de istihdam edilen müşavirlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9715) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM ve Niğde Patates Üretim Enstitüsü'nün ortak projesi bulunup bulunmadığına ve Patates Üretim Enstitüsü'nün tek tohum üretim merkezi yapılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9716) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ceylanpınar, Gözlü, Karacabey ve Anadolu TİGEM işletmeleri sığırcılık tesislerinin ulusal elektrik şebekesine bağlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9717) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Sudan'da TİGEM aracılığıyla örnek çiftlik kurulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9718) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in bazı işletmelerindeki buzağı doğum ve ölüm oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9719) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

70.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in sahip olduğu mor karaman ırkı koyun sayısının DAP ve TİGEM arasında imzalanan DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi için yeterli olup olmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9720) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemiz genelinde ve Niğde İli özelinde münavebe (ekim nöbeti) uygulanan alanlara ve ürünlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9721) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de son beş yılda mera olmaktan çıkarılan arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9722) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in damızlık hayvan üretimini artırmaya yönelik bir çalışma bulunup bulunmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9723) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in nohut üretimindeki ortalama verimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9724) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in mercimek üretimindeki ortalama verimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9725) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'e 2017 bütçesinden ayrılan paya ve tarımsal üretimde TİGEM'in ürettiği damızlık ve tohumlukların kullandırılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9726) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday tohumunun en az yüzde ellisinin TİGEM tarafından karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9727) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nden yurt dışına yapılan kalsit ihracatına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9728) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

79.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana ili Seyhan Belediyesi'nde çalışan bir kamu görevlisinin 677 sayılı KHK ile görevinden ihraç edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9729) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

80.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak'ta barınmakta oldukları çadırlardan çıkartılan vatandaşların durumuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9730) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

81.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9731) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

82.-  Samsun Milletvekili Hayati Tekin'in, emniyet teşkilatının polis ihtiyacına, büro işlerinde çalıştırılan polis memurlarına ve sivil memurlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9732) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

83.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, 1993-2016 yılları arasında belediyeler tarafından toplanan otopark bedeli miktarına ve nerelerde kullanıldığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9733) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

84.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Tuşba ilçesinde yapılan tarihi Van evlerine verilen isimlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9734) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Kırşehir İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9735) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Niğde İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9736) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Yozgat İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9737) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli'ndeki nüfus hareketlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9738) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

89.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Ortaköy Mahalle durağının kaldırılmasına ve yeni bir durak yapılmaması nedeniyle yaşanan mağduriyete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9739) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

90.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara Kalesi çevresinde yapılan restorasyon çalışmalarına, esnafa yapılacağı vaadedilen dükkanlara ve bazı iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9740) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

91.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camiinin yakınlarına yapılan bir defin işlemine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9741) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

92.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 2002 yılından itibaren yaptığı toplantı sayısına ve toplanamama sebeplerine ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9742) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında Nevşehir İli'nde kapanan otel bulunup bulunmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9743) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

94.-  Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, turizm bölgelerindeki otel ve işletmelerin ve tarım alanlarının ecrimisil bedellerinin yeniden hesaplanmasına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9744) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

95.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, teknik aksaklıklar ve kalabalık nedeniyle yeniden yapılandırdıkları borçlarını 30 Kasım 2016 tarihinde ödeyemeyen vatandaşlar için yeniden düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9745) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

96.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, İzmir Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir siyasi partinin düzenlediği panele katılımın zorunlu tutulduğu iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9746) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

97.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Anayasa Mahkemesinin eğitim uzmanlığı kadrolarını iptal kararının uygulanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9747) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

98.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'nda gerçekleşen yangın olayı öncesinde Bakanlıkça tanzim olunan özel öğrenci yurdu denetleme raporunun açıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9748) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

99.-  Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale'de FETÖ irtibatı nedeniyle kapatılan ve imam hatip lisesine dönüştürülen bir koleje, burada öğrenim gören öğrenci sayısına, il genelinde okul öncesi eğitim alan öğrencilere ve Gökçeada'da kalıcı binaları yapılmayan eğitim kurumlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9749) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

100.-   Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, özel yurtlara, ilköğretim çocuklarının bu yurtlarda kalıp kalamayacağına, şikayetlere ve yurt sorununun çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9750) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

101.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, Türkiye genelinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin protokol yaptığı vakıf sayısına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9751) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, FETÖ ile bağlantısı olmayan ve askeri kurumlarla ilişiği kesilen personelin haklarının iadesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9752) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

103.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, koruma statüsü bulunan alanlarla ilgili olarak Bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında görev ve yetki karmaşası bulunduğu iddiasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9753) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

104.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Erice Köyü'ne 2013 yılında yapılan sulama göletinin hizmet verememesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9754) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

105.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli İli Başiskele ilçesi sınırları içinde bulunan Yuvacık Barajı havzalarına gömülü kimyasal maddeler bulunduğu iddiasına ve havzaların denetimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9755) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

106.-   Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, son zamanlarda Aydın İli'nde artış gösteren intihar vakalarıyla ilgili yapılan araştırmalara ve vatandaşlara sağlanan destek programlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9756) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

107.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da açılan ve büyü bozma ve cin hastanesi olarak duyurulan merkezin kapatılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9757) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hemşirelerin emekli maaşına döner sermaye ücreti yansıtılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9758) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

109.-   Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, ilaç ve kozmetik sektöründe ve sağlık turizminde satılan ve kapatılan Türk firmalarının sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9759) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

110.-   Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin eğitiminin lisans düzeyine çıkarılmasına, kadro sayılarının artırılmasına ve kadrolarının tek bir unvan altında birleştirilmesine yönelik çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9760) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.12.2016)

111.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Uşak-Denizli karayolu çalışmalarına ve bu kapsamda kamulaştırılan arazilerin hak sahiplerine ödeme yapılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9761) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

112.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Antalya-Kayseri, Adana-Ankara arasında projelendirilen yüksek hızlı trenin Niğde Merkez ilçeden geçmesi yönünde bir çalışma olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9762) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

113.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Türk Hava Yolları'nın 2.12.2016 tarihli TK 2158 sefer sayılı uçuşunun inişinde yaşanan gecikmeye ve yolculara havada yapılan duyuruya ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9763) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

114.-   İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, Tunus'un devrik liderine ait bir uçağın Türk Hava Yolları tarafından satın alındığına dair iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9764) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, FETÖ ile bağlantılı firmalara atanan kayyımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8269)

2.- Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, TFF 1. Lig naklen yayın sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8271)

3.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşandığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8286)

4.- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, Manisa T Tipi Cezaevi'ndeki işkence iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8287)

5.- Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde meydana gelen yangına ve hayatını kaybeden tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8288)

6.- Sakarya Milletvekili Engin Özkoç'un, Sakaryaspor futbolcularının maç öncesi taşıdıkları bir pankarta ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8300)

7.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, kadına yönelik şiddet vakalarına dair cezasızlık iddialarına ve İstanbul'da yaşanan bir olaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9049)

8.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, 18 yaş altı vatandaşların şans ve bahis oyunları oynamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9050)

9.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, engelli vatandaşların yaşam koşullarına ve ihtiyaçlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9051)

10.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da Sevda Tepesi olarak bilinen alanın imara açılmasına ve yabancılara arazi satışına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9052)

11.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, yoksulluk sınırı altında yaşayan vatandaşlara ve yapılan sosyal yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9053)

12.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Kanal İstanbul Projesi ile bağlantılı kamulaştırmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9054)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9055)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 3 Kasım 2016 gecesinden itibaren başlayan internet erişim kısıtlamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9056)

15.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, İİBF mezunları için açılan kadrolara ve sınav giriş ücretlerinin yüksekliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9058)

16.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında kapatılan eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarının vakıflara devrine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9059)

17.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, üzerinde Türkçe Olimpiyatları logosu bulunan madeni paralara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9060)

18.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Türk Telekom tarafından satın alınması planlanan bir yazılım ile ilgili iddialara ve kurumun denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9061)

19.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki bazı öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9062)

20.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Şavşat ilçesindeki hava kirliliğine ve bertaraf edilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9063)

21.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, TSK'daki FETÖ üyelerinin tasfiyesi sürecinde etkin olduğu iddia edilen bir cemaate ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9064)

22.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kadınların sosyoekonomik şartlarına ve kadına yönelik şiddete dair çeşitli verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9065)

23.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, TİB tarafından satın alınması planlanan bir yazılım ile ilgili iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9066)

24.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı bir köyün sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9067)

25.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, YSK üyeleri ile ilgili çeşitli hususlara ve FETÖ ile bağlantılı YSK üyesi olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9068)

26.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, ekonomide yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara ve çözümü için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9069)

27.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, yurt dışında yaşamak için başvuranlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9070)

28.-  Bolu Milletvekili Tanju Özcan'ın, Diyanet İşleri Başkanlığının çeşitli birimlerinin dinler arası diyalog faaliyetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9071)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Vakıfbank Spor Sarayı açılış töreni davetiyesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9073)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden veya yaralanan kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9074)

31.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, bir Anadolu Ajansı muhabirinin sosyal medyada bir kişiyi tehdit ettiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9075)

32.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki sağlık personeli sayısı ile ilgili verilere ve sağlık hizmeti ile ilgili sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9077)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/9078)

34.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, TMSF'nin yönetimi altına giren şirketlere ve bu şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Nurettin Canikli)  yazılı soru önergesi (7/9080)

35.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/9081)

36.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/9082)

37.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9083)

38.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9084)

39.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9085)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, sorumluluk alanındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/9086)

41.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, bir gazeteye yönelik soruşturmayı yürüten savcı hakkındaki iddiaları haber yapan gazeteciye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9089)

42.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, açığa alınan veya tutuklanan yüksek yargı mensuplarının mal varlıklarına ve imar rantı iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9090)

43.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında ihraç edilen savcılara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9091)

44.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9092)

45.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9093)

46.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik soruşturmaya ve soruşturmayı yürüten bir savcıya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9094)

47.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana Bölge İdare Mahkemesinin kapatılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9095)

48.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, cezaevlerindeki çocukların ücretsiz mektuplaşabilmelerine olanak sağlayan bir projeye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9096)

49.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, YSK üyeleri ile ilgili çeşitli hususlara ve FETÖ ile bağlantılı YSK üyesi olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9097)

50.-  İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan'ın, anneleriyle birlikte cezaevinde kalan çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9098)

51.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, kadınların yaşadığı sorunlara ve çözümlerine yönelik çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9099)

52.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9100)

53.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9101)

54.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın, sosyal risk haritasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9102)

55.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9103)

56.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Avrupa Birliği Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9104)

57.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Kobi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ortaklık yapısına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9105)

58.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9106)

59.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9107)

60.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Konya ve Erzurum'da iki işçinin hayatını kaybettiği olayların soruşturulmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9108)

61.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta İŞKUR'a yapılan başvurulara ve İŞKUR'un faaliyetlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9113)

62.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ve kentsel dönüşüm ve enerji politikalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9114)

63.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9115)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9116)

65.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki bir şirketin çevreyi kirlettiği iddiasına ve Değirmendere Göleti'ndeki kirliliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9117)

66.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'nin Keşan ilçesindeki hava kirliliğine ve devlet tarafından dağıtılan kömürlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9118)

67.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir arsada yaşanan zemin kaymasına ve alınan önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9119)

68.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta nesli yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan türlere ve korunması için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9120)

69.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9124)

70.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9125)

71.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Kozan ilçesine doğal gaz hizmeti götürülmesine yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9129)

72.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9130)

73.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9131)

74.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, küresel ısınma ile mücadeleye ve termik santrallerin olumsuz etkisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9132)

75.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan hastalıkları ile mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9136)

76.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekimlere yönelik uzmanlık uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9137)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yıllarda kapanan çiftliklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9138)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, toplum sağlığını tehdit eden hastalıklarla mücadeleye ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9139)

79.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Şavşat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9140)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvan sahiplerine verilen suni tohumlama iznine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9141)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, salgın hayvan hastalıklarına ve et ve sütte kalite artırım çalışmalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9142)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9143)

83.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9144)

84.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9145)

85.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'ndeki kekik üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9146)

86.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, TARSİM tarafından çiftçilere ödenen desteklere banka ve kooperatifler tarafından bloke konulmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9147)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılı için personel alımı talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9148)

88.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, gıda denetimlerinin etkinleştirilmesine yönelik çalışmalara ve gıda mühendisi atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9149)

89.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Kozan ilçesinde doğal afetlerden zarar gören bazı çiftçilerin tarımsal kredi borçlarının ertelenmemesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9150)

90.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, yabancı uyruklu din adamlarının sınır dışı edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9153)

91.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9154)

92.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9155)

93.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Buca ve Seferihisar ile Antalya Döşemealtı ilçe belediye başkanlarına yurt dışı çıkış izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9156)

94.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, İzmir Buca ve Seferihisar ile Antalya Döşemealtı ilçe belediye başkanlarına yurt dışı çıkış izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9157)

95.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, yabancı uyruklu din adamları ile ilgili soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9158)

96.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, belediye başkanlarının yurt dışına çıkışlarının Bakan iznine bağlanmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9159)

97.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki geçici sığınmacılara ve Bakanlık tarafından sunulan hizmetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9160)

98.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun, Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki bir arsada yaşanan zemin kaymasına ve alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9161)

99.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kalkınma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9162)

100.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9163)

101.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de bulunan Laodikya Antik Kenti sit alanında arazisi bulunan vatandaşların sorunlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9164)

102.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9165)

103.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9166)

104.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki anıt ağaçlara ve Zonguldak'ın tanıtımına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9167)

105.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda bakanlıklar arası aktarım oranlarının değiştirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9168)

106.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'ne yönelik kamu yatırımlarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9169)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın personel ihtiyacına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9170)

108.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Maliye Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9171)

109.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Maliye Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9172)

110.-   Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, Türkiye Maarif Vakfı'na aktarılan bütçeye ve vakıf mütevelli heyetine ödenecek maaş ve huzur hakkına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9174)

111.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9175)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9176)

113.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki bazı öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve okullardaki cinsel istismar vakalarının engellenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9177)

114.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'deki sıbyan mekteplerine ve denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9178)

115.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, görme engelli okullarının sayısına ve artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9179)

116.-   Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, FATİH Projesi'ne ve proje kapsamında gerçekleştirilen ihalelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9180)

117.-   İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, FETÖ ile mücadele kapsamında açığa alınan veya ihraç edilen Gazi Üniversitesi öğretim üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9181)

118.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, FETÖ ile bağlantılı yazarlar tarafından yazılan ders kitaplarının imhasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9182)

119.-   İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Adıyaman'ın Gerger ilçesindeki bir lisedeki bazı öğrencilerin cinsel istismara maruz kaldığı iddiasına ve yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9183)

120.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında görevden ihraç edilen Eğitim-Sen üyelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9184)

121.-   Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, engelli memur ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9185)

122.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'ta görevden alınma işlemi mahkeme kararıyla iptal edilen okul müdürlerinin yeniden atanma işlemlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9186)

123.-   İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasıyla mücadeleye ve geçmiş dönemlerde yapılan işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9187)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9188)

125.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9189)

126.-   Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Astsubaylık Temel Askerlik Anlayışı Kazandırma Kursu'nu (ASTTASAK) tamamlayan kursiyerlerin süresiz idari izne gönderilmesine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9190)

127.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9193)

128.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9194)

129.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çameli ilçesi sınırlarındaki Elmalı Çayı'nın taşkınlarına ve su taşkınlarından korunmak için alınan önlemlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9195)

130.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir'deki olası bir kuraklık durumuna karşı alınan önlemlere ve barajlardaki su miktarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9196)

131.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvandan insana geçen hastalıklarla mücadeleye ve veteriner hekimlerin sağlık personeli statüsünden çıkarılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9197)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hayvanlardan insanlara geçen (zoonoz) hastalıklarla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9198)

133.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9199)

134.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9200)

135.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, son dönemde yaygın olarak görülen el-ayak-ağız hastalığı vakalarına ve alınan önlemlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9201)

136.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Algoloji bölümünün sağlık personeli ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9202)

137.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'daki hastanelerin sağlık personeli ihtiyacına ve kanserle mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan bir merkez açılması çalışmalarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9203)

138.-   Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki hava kirliliğinin insan sağlığına olumsuz etkilerine ve yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9204)

139.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sivil hava ulaştırma işletmeciliği bölümü mezunlarının Bakanlık kadrolarına öncelikli atanmalarına dair taleplere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9205)

140.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelden maaşında icra takibi bulunanlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9206)

141.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 16 Temmuz - 7 Kasım 2016 tarihleri arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda hakkında işlem yapılan personele ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9207)

142.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, darbeci bir tuğgeneralin kullandığı telefonda ByLock yazılımının bulunup bulunmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9208)

143.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, internet erişimi engellemelerine ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından VPN kullanıcılarının bilgilerinin istendiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9209)