TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 52

16 Aralık 2016 Cuma

 

Tasarı

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/796) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.12.2016)