TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 50

14 Aralık 2016 Çarşamba

 

Teklifler

1.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1509) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

2.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1510) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

3.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1511) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

4.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1512) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

5.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1513) (Plan ve Bütçe ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

6.- Cumhuriyet Halk Partisi Gurup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığının Adının “Kayseri Nazlıgül Daştanoğlu Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1514) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1515) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

8.- Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1516) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

9.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1517) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.12.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1518) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

11.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1519) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

12.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 14/07/1965 Tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1520) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 2960 Sayılı Boğaziçi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1521) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1522) (Milli Savunma Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM aleyhine son dört yılda açılan iş kazası davalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/641) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde taşeron işçi uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/642) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in son yıllarda artan sulama ve mekanizasyon yatırımlarına rağmen buğday ve arpa üretiminin düşmesinin nedenlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/643) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerinde yapılan kütlü pamuk ve ayçiçeği üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/644) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM işletmelerindeki buzağı ölüm oranlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/645) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'de son beş yılda yaşanan teknik personel istifalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/646) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2014-2016 yılları arasında TİGEM'de meydana gelen iş kazalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/647) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM aleyhine son üç yılda damızlık hayvan ve tohumluk satışları nedeniyle açılan davalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/648) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.12.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TİGEM'in endüstri ürünleri üretimindeki verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/649) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.12.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, OECD ve TÜİK'in işsizlik verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9518) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

2.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Fransa'da ve Türkiye'de ilan edilen OHAL uygulamaları arasındaki benzerlik ve farklılıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9519) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

3.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren BUGSAŞ'ın istihdam politikası ile gelir ve giderlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9520) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

4.- Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında FETÖ bağlantısı sebebiyle KHK ile kapatılan ve daha sonra tekrar açılan bir vakıfla ve bu  vakfa bağlı üniversiteyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9521) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da hava kirliliğinde yaşanan artışa ve hava kirliliği ile mücadele için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9522) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, ISPARK'ın gelir ve gider kalemlerine, 2015 yılı zararının kaynağına ve bu zararla ilgili yürütülen disiplin soruşturması veya adli soruşturma olup olmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9523) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, şehit ve gazi yakınlarının kamuda istihdamına ve Kıbrıs ile Kore şehit ve gazi yakınlarının da bu haktan faydalandırılmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9524) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

8.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, emeklilerin maaş promosyonlarının ödenmesine ve promosyon miktarının belirlenme sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9525) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

9.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 15 Temmuz Darbe Girişimi sebebiyle şehit ve gazi statüsü verilen vatandaşlarla ilgili bazı bilgilere ve terörle mücadele sırasında şehit veya gazi olanlara ve yakınlarına tanınan haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9526) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kurumlar bazında tutuklanan ve görevden el çektirilen FETÖ üyesi olduğu tespit edilen kamu görevlilerinin toplam sayısına ve bazı kurumlardaki işlemlerinin incelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9527) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

11.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, cinsel istismar davalarında yapılan tutuksuz yargılamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9528) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

12.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir yurtta çıkan ve on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangına, söz konusu yurda ve yurtta yapılan denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9529) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

13.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 28 Kasım 2016 günü meydana gelen sel felaketinden kaynaklanan zararların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9530) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir üniversitenin hukuk fakültesinde dekan vekili olan bir öğretim üyesinin özel bir hukuk bürosunun danışmanlığını yürüttüğüne yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9531) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

15.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Türkiye'deki zenginlik/nüfus oranına ve olası bir krize yönelik olarak alınan tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9532) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

16.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Derik Kaymakamı'nın ölümünde sorumluluğu olduğu belirtilen şahsın bir siyasi partiyle bağı olduğuna yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9533) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

17.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşanan sel felaketinde meydana gelen maddi zarara ve vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9534) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

18.-  Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer'in, Suriyeli sığınmacılara, yoğun olarak bulundukları illere ve çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9535) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

19.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 5620 sayılı Kanuna tabi çalışan mevsimlik işçilere ve taşeron işçi uygulamasının kaldırılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9536) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlar sırasında bulunan tarihi eserlere ve değerli eşyalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9537) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

21.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara'da uyuşturucu ve madde bağımlısı kişilere, sağlık kuruluşlarına yapılan başvurulara ve tedavi merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9538) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, Avrupa Parlamentosunun Türkiye ile müzakerelerin geçici olarak dondurulmasına yönelik tavsiye kararı ile ilgili bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9539) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

23.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Opsan firmasına ait iş yerinde bir taşeron işçinin ölümü ile sonuçlanan iş kazasıyla ilgili bazı bilgi ve iddialara ve 2002-2016 yılları arasında iş kazalarında ölen ya da yaralanan işçilerle ilgili sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9540) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

24.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamusal alanda kadınlara yönelik olarak gerçekleşen şiddet ve taciz olaylarıyla ilgili bazı sayısal verilere ve son zamanlarda basına yansıyan bazı şiddet olayları hakkında yürütülen incelemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9541) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere ve Devlet yurtlarıyla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9542) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 24 Kasım 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı'na sunulan Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile yapılması öngörülen düzenlemelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9543) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 28 Kasım 2016 tarihinde Ankara Beytepe Köprüsü üzerinde otostop çeken iki kadının kaçırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9544) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

28.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, tavukçuluk sektöründe hayvanların rendering işlemiyle elde edilen yemlerle beslenmesinin yasaklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9545) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

29.-  Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü'nün, Tekirdağ İli Muratlı ilçesinde bulunan eski Hükümet Konağı binasının Muratlı Belediyesi'ne hizmet binası olarak tahsis edilmesi talebine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9546) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin, Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde katı atık arıtma tesisi yapılmasına dair karara, söz konusu tesisin tarım ve hayvancılığa etkisine ve bölge insanının taleplerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/9547) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün imamının lojman ihtiyacına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9548) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

32.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, kanunda belirtilen yaşın altındaki çocuklara dini nikah kıyan din görevlilerine ve haklarında yapılan işlemlere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9549) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

33.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa ilinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği'ne tabi yurt ve pansiyonlara, bunların ait olduğu vakıf ve derneklere, kapatılan kurumlara ve bunların denetimine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/9550) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

34.-  İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, bir Uygur Türkü'nün Çin'e iade edileceğine dair iddialara ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Yıldırım Tuğrul Türkeş)  yazılı soru önergesi (7/9551) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, hukuk mahkemeleri, Yargıtay Ceza Dairesi ve Hukuk Dairesi ile istinaf aşamasında çocuklar için özel düzenlemeler yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9552) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın, çocuk görüşme odalarına ve yargılama aşamasında çocuklara destek verilip verilmediğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9553) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan eski bir Cumhuriyet savcısının yurt dışına kaçışıyla ilgili bazı hususlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9554) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

38.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, Adana Kürkçüler F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndaki hasta bir tutuklunun tedavisine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9555) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

39.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, mahkemelerce izin verilen on yedi ve on sekiz yaş altı evliliklere ve çocukların cinsel istismarı suçundan savcılıklarca açılan soruşturmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9556) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına, taciz ve tecavüze karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9557) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, çocuklara yönelik cinsel istismar, cinsel taciz ve fuhşa teşvik etme suçlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9558) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

42.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Engelliler Hakkında Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren erişilebilirlikle ilgili yapılan düzenleme ve uygulamalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9559) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

43.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde on bir öğrenci ile bir görevlinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı yurda ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9560) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

44.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, engellilere dair veri ve çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9561) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

45.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, 4C'li çalışanlara kadro verilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9562) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

46.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde on altı işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının soruşturulmasına ve söz konusu bakır madeninde yapılmış denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9563) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

47.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da cevizli sucuk fabrikaları için çalışan işçilerin kayıt dışı çalıştırılmasına ve kayıt dışı çalışan işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9564) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

48.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, 18 yaş altı çalışan çocukların yaş grupları ve sektörlere göre dağılımına, çocuk işçilere yönelik denetimlere ve mevsimlik işçilere yönelik mevzuat çalışmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9565) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

49.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Büyük Dikili Mahallesi batı otobanı yolunda faaliyet gösteren bir kimya fabrikasının atıklarını çevredeki mahallelerden geçen bir dereye döktüğüne dair iddiaların incelenmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9566) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

50.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tekkeköy kaplıcaları bölgesindeki jeotermal santrallerinin çevreye etkilerine ve denetimlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9567) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

51.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de yaşanan hava kirliliğine ve alınacak önlemlere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9568) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

52.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan maden ocaklarından zarar gören meralara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9569) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

53.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Türkiye'nin yıllık doğalgaz ihtiyacına, doğalgazın kullanım alanlarına ve Gazprom şirketinin açıkladığı ihracat miktarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9570) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

54.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, meslek yüksekokullarından mezun olduktan sonra bir süre ara vererek dikey geçiş yapan öğrencilere burs ve öğrenim kredisi verilmesi talebine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9571) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

55.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9572) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

56.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Akhisar Arena Stadı ihalesiyle ilgili bazı hususlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9573) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

57.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, futbol altyapılarında çocukların cinsel istismarına dair iddiaların soruşturulmasına, futbol ve diğer spor branşlarının altyapılarında çocukların cinsel istismarı ile ilgili gelen şikayetlere, yapılan işlemlere ve cinsel istismarı önlemek için bir birim kurulup kurulmadığına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9574) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırılması talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9575) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki arazilerin toplulaştırma işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9576) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

60.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, kanatlı sektörü için yeni pazarlar bulunmasına yönelik çalışmalara ve üreticilerin desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9577) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

61.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Havza Bazlı Destekleme Modelinde narenciye ürünlerine yer verilmemiş olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9578) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

62.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, gıda sektöründe kullanılan mono sodyum glutamat maddesinin insan sağlığına etkilerine ve kullanımının yasaklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9579) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

63.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de yapılan arazi toplulaştırma çalışmalarına ve 2014, 2015 ve 2016 yıllarında tarımsal desteklerden yararlanan çiftçi sayısı ile destek miktarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9580) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

64.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nin sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9581) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

65.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin haklarına yurt dışına çıkış yasağı bulunmamasına rağmen pasaportlarının iptal edilmesine veya kendilerine yeni pasaport verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9582) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

66.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, kamuya açık cadde, sokak, boş arsa ve alanlarda yapılan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlaması gibi etkinliklerin yasaklandığı illere, yasak kararının nedenlerine ve alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9583) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

67.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yaz nüfus artışı sebebiyle belediye olması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9584) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye arıtma tesisi yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9585) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyden geçen yola MOBESE kamerası konulması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9586) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

70.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediyesinde ihdas edilen biyolog kadrosuna ve işe alım sürecine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9587) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

71.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bireysel silah bulundurma için yapılan başvuru ve verilen ruhsat sayılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9588) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

72.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Suriye'deki terör örgütlerine katılan vatandaşlara ve katılımı engelleme yönünde yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9589) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

73.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, OHAL'in ilanından sonra toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yasaklanmadığı illere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9590) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

74.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli büyükşehir olduktan sonra Kelekçi Mahallesi ve il genelinde basınçlı sulama konusunda yapılan yatırımlara ve sulama kanallarının geçtiği alanların Büyükşehir Belediyesine devredilip devredilmediğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9591) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

75.-  İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili davaya, bazı iddiaların araştırılmasına ve IŞİD ile mücadeleye ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9592) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

76.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, uzman jandarmaların astsubaylığa geçişleriyle ilgili bir mevzuat çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9593) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

77.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Gebze Atatürk İlköğretim Okulu önünde bulunan trafik ışıklarının arızası nedeniyle yaşanan ölüm olayına ve arıza durumuna yönelik şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9594) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

78.-  Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, Amasra'ya yapılması öngörülen termik santral ile ilgili ÇED dosyasına Bakanlıkça olumlu görüş verilmesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9595) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

79.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan tarihi kilisenin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9596) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

80.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen Kör Ana Anıt Mezarı'nın korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9597) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

81.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, Ankara Ulus Meydanında bulunan Atatürk heykelinin bakım, tutum ve temizliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9598) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

82.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da bulunan Aziz Petrus Aziz Paulus Kilisesi'nin Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı'na devredilmesine ve ildeki kiliselere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9599) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

83.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, Devlet Opera ve Balesi, Devlet tiyatroları, Devlet senfoni orkestraları, Devlet halk dansları topluluğu, Devlet çok sesli korosu ve benzeri toplam 52 sanat kurumunun kapatılmasını öngören bir yasa tasarısı hazırlığının bulunduğu yönündeki iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9600) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

84.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de yapılacak Şeb-i Arus töreninin davetiyesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9601) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.12.2016)

85.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde internet erişiminin yavaşlaması sebebiyle ödeme yapamayan vatandaşlara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9602) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

86.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 2002-2016 yılları arasında okullarda öğretmen ve idarecilerden öğrencilere yönelik olarak yaşanan şiddet vakalarına, bunların soruşturulmasına ve uygulanan yaptırımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9603) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

87.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, meslek yüksekokullarının otobüs kaptanlığı bölümünden mezun olanların kamuda istihdamına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9604) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

88.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da bir anadolu lisesinde inkılap tarihi öğretmeni olarak görev yapan şahsın sosyal medya hesabından Atatürk ile ilgili yaptığı paylaşımlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9605) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okulun personel ihtiyacına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9606) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

90.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan okul binasının tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9607) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

91.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan özel bir yurtta çıkan ve on iki kişinin hayatını kaybettiği yangına, söz konusu yurda verilen izin belgesine ve yurtta yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9608) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

92.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere ve çeşitli iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9609) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

93.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, Bakanlığa, vakıf, tarikat ve cemaatlere bağlı öğrenci yurtlarına, yurtlarda meydana gelen kaza, istismar ve can kaybı vakalarına ve yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9610) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

94.-  İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in, öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanmasında Bakanlığın görev ve uygulamaları ile öğrenci yurtlarının denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9611) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

95.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde on iki öğrenci ve bir görevlinin hayatını kaybettiği yangının çıktığı yurda verilen izne ve özel yurtların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9612) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

96.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Adana'nın Aladağ ilçesinde özel bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangına, yurt binasına yönelik denetimlere, yurtta barınan öğrencilerle ilgili bazı bilgilere ve ülke genelinde köylerden merkeze eğitim amacıyla gelen öğrencilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9613) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

97.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Türkiye genelinde ve Balıkesir İli'nde özel kişi ve kurumlarca işletilen yurtlara, cemaat ve tarikatlara ait olan kurumlara ve bunların denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9614) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

98.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa İli'nde bulunan özel öğrenci yurtlarına, bunların ait olduğu dernek ve vakıflara, kapatılan kurumlara ve bu kurumların denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9615) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

99.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının güvenlik denetiminin yapılması talebine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9616) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

100.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yeni içme suyu deposu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9617) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

101.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9618) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

102.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9619) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

103.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde bulunan derenin ıslahı talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9620) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

104.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9621) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

105.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9622) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

106.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9623) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

107.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9624) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

108.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9625) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

109.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün halı saha ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9626) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

110.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün içme suyu deposu ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9627) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

111.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köydeki göletin kapasitesinin büyütülmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9628) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

112.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli Sarayköy ilçesi Gerali Mahallesi'nde yapılması öngörülen su kanal inşaatının kamulaştırma bedellerinin ödenmemesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9629) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

113.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çal ilçesinde başlaması öngörülen Akkent Pompaj Sulaması projesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9630) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

114.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Sarıgöl ilçesine bağlı Afşar Değirmendere Mahallesi'nde musluklardan çamur aktığı yönündeki şikayetlere ve yapılan incelemelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9631) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

115.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa İli Ahmetli ilçesinde bulunan Ahmetli Sulama Birliği'nin kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9632) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

116.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün sağlık ocağının personel ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9633) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

117.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tekkeköy kaplıcaları bölgesindeki jeotermal santrallerin doğaya bıraktığı ağır metaller sebebiyle bölgede hastalıkların arttığı iddiasına ve bölgeyle ilgili bazı sağlık verilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9634) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul ili Sarıyer ilçesinde açılması beklenen Devlet Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9635) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

119.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, son on yılda gerçekleşen kanser vakalarına ve Ergene Havzası'nda yer alan illerde çevresel kirleticilerin belirlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9636) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

120.-   Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'nin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9637) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

121.-   Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde maden faciasının gerçekleştiği bakır madeni sahasına yaptığı ziyarete ve bir açıklamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9638) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

122.-   Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangın olayıyla ilgili olarak, yurt binasının barınma şartları bakımından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından denetlenip denetlenmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9639) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

123.-   Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, uzman doktor açığına ve hastaların tedaviye hızlı erişimi için yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9640) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

124.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, doğum kontrolüyle ilgili bir açıklamasına, kürtaj ile ilgili yasal düzenlemelere ve 18 yaşından küçük veya engelli çocuklarının cinsel istismara uğradığı gerekçesiyle kürtaj uygulamasına başvuran ailelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9641) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

125.-   Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın İli'ne havalimanı yapılmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9642) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

126.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde istimlak edilen otoyol bedellerinin ödenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9643) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

127.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı komşu iki köyün yol yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9644) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

128.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyün yollarının asfaltlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9645) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

129.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köyde yol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9646) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

130.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Merkez ilçesine bağlı bir köye alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9647) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.11.2016)

131.-   Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bakım çalışması nedeniyle yaşanacak elektrik kesintisinden dolayı ilk ve orta dereceli okulların bir gün tatil ilan edilmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9648) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

132.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul Gayrettepe Metro İstasyonu'nda AVM altgeçidinde bulunan yürüyen bantlardaki arızalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9649) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

133.-   Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan vergi borçlarının ilk taksit ödemesinin son günü olan 30 Kasım 2016 tarihinde internet erişiminin yavaşlatıldığı/kesildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9650) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)