TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 49

13 Aralık 2016 Salı

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/757) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 431) (Dağıtma tarihi: 13.12.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, bazı soru önergelerinin iadesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9516) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, iade edilen bir soru önergesine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9517) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.12.2016)