TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KÂĞITLAR

No: 47

09 Aralık 2016 Cuma

 

Tasarı

1.- Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Guadalajara Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/795) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

 

Teklifler

1.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun; TBMM Tarafından Verilen Ödüllerin Geri Alınmasına Dair Kanun Teklifi (2/1491) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

2.- Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1492) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1493) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1494) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.11.2016)

5.- Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un; Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1495) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 30.11.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1496) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1497) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

8.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; 25.08.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1498) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

9.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; Siyasi Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1499) (Adalet ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016

10.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 1593 Sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1500) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

11.-  Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1501) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

12.-  İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1502) (Plan ve Bütçe ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1503) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.12.2016)

 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi

1.- Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Trakya'da enerji üretim alanı olarak belirlenen yerlerde yapılacak termik santrallerin halk sağlığı üzerinde doğuracağı etkilerin araştırılıp araştırılmadığına ilişkin Başbakan’dan yazılı soru önergesini 09.12.2016 tarihinde geri almıştır. (7/9326)