TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 43

02 Aralık 2016 Cuma

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Uluslararası Kombine Yük Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/793) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.11.2016)

2.- Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/794) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2016)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Murat Bakan ve 1 Milletvekilinin; 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1484) (İçişleri ile Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Teklifi (2/1485) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin; Çocuk Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Teklifi (2/1486) (Anayasa; İnsan Haklarını İnceleme ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.11.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın; 25.8.1999 Tarih ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1487) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2016)