TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 41

30 Kasım 2016 Çarşamba

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Ankara Girişiminin Uygulanmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/792) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

 

Teklifler

1.- Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi (2/1478) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.11.2016)

2.- Ankara Milletvekili Murat Emir'in; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1479) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.11.2016)

3.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1480) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 23.11.2016)

4.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1481) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

5.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1482) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

6.- Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1483) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

 

Raporlar

1.- Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/650) ve Dışişleri Komisyonu Raporu  (S. Sayısı: 439) (Dağıtma tarihi: 30.11.2016) (GÜNDEME)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Bulunan Rus Defin Yerleri ile Rusya Federasyonu Topraklarında Bulunan Türk Defin Yerleri Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/656) ile Dışişleri Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Raporları (S. Sayısı: 440) (Dağıtma tarihi: 30.11.2016) (GÜNDEME)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/788) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 441) (Dağıtma tarihi: 30.11.2016) (GÜNDEME)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ve 24 Milletvekilinin, faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/386) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

2.- Batman Milletvekili Saadet Becerekli ve 22 Milletvekilinin, Ilısu Barajı’nın Hasankeyf Bölgesine vereceği zararın araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/387) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.01.2016)

3.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve 21 Milletvekilinin, cezaevlerindeki çocuk tutuklu ve hükümlülerin durumlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/388) (Başkanlığa geliş tarihi: 22.01.2016)