TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 40

29 Kasım 2016 Salı

 

Tasarı

1.- Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/791) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

 

Teklif

1.- Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş'ın; Damga Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1477) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.11.2016)

 

Genel Görüşme Önergesi

1.- Ankara Milletvekili Mustafa Mit ve 20 Milletvekilinin, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulamalarındaki eksiklik ve aksaklıklar konusunda bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/7) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Isparta Milletvekili Nuri Okutan ve 20 Milletvekilinin, arı ve bal ürünlerinin üretiminde ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/384) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

2.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 21 Milletvekilinin, Afşin - Elbistan Termik Santralinin çevreye ve insan sağlığına verdiği zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/385) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.01.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği dolayısıyla yapılan saldırıların nefret suçu kapsamına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7662)

2.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında hakkında işlem yapılan kolluk görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7669)