TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 38

25 Kasım 2016 Cuma

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Şeyh Said isyanında idam edilen kişilerin mezar yerlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi: (10/381) 18.01.2016)

2.- MHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri İzmir Milletvekili Oktay Vural ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Kıbrıs sorununun çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/382) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)

3.- Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak ve 19 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/383) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.01.2016)