TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 37

24 Kasım 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/788) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.11.2016)

 

Teklif

1.- İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in; Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1476) (Adalet ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

 

Raporlar

1.- 675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/782) ile İçtüzük’ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 436) (Dağıtma tarihi: 24.11.2016) (GÜNDEME)

2.- 676 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (1/783) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 24.11.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, TBMM TV çalışmalarının engellilerin erişimine uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9210) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Anıtkabir'deki anma töreni için milletvekillerine gönderilen araç giriş kartlarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9211) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir milletvekilinin odasına gizli kamera yerleştirildiği iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9212) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

4.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, soru önergelerinin cevaplandırılmasına ve önergelerle ilgili çeşitli verilere ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9213) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

1.- Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir ve 22 Milletvekilinin, gençler arasında yaygınlaşan uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/378) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

2.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, dilencilik şebekelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/379) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ve 22 Milletvekilinin, Ezidileri Avrupa'ya yasa dışı yollarla götüren insan kaçakçılığı şebekelerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/380) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)