TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 36

23 Kasım 2016 Çarşamba

 

Rapor

1.- Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/775) ve Adalet Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 438’e 1’inci Ek) (Dağıtma tarihi: 23.11.2016) (GÜNDEME)

 

  Gelen Kağıt 36'ya ek