TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 35

22 Kasım 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Jandarma Eğitim ve Öğretimine İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/786) (İçişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/787) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.11.2016)

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1469) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2016)

2.- Manisa Milletvekili İsmail Bilen ve 4 Milletvekilinin; Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1470) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.11.2016)

3.- Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1471) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

4.- Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun; Alemdar Müze Gemisi'ne İstiklal Madalyası Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/1472) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

5.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşların Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkındaki Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1473) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna)  (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

6.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1474) (Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1475) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 16.11.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, tutuklu ve hükümlülerin başka cezaevlerine nakillerinin nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/372) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

2.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, Hatay’ın turizm potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/373) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)

3.- Hatay Milletvekili Mehmet Necmettin Ahrazoğlu ve 19 Milletvekilinin, yerel medya kuruluşlarının ve çalışanlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/374) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.01.2016)