TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 33

17 Kasım 2016 Perşembe

 

Teklifler

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 2548 Sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkumlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1460) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin; 12.04.1991 Tarih ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1461) (Milli Savunma ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 6663 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1462) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1463) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

5.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1464) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1465) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

7.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 10 Milletvekilinin; Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1466) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

8.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 10 Milletvekilinin;  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1467) Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

9.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 9 Milletvekilinin; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1468) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

 

Sözlü Soru Önergesi

1.- İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, Ulusal Öğretmen Strateji Belgesi'ne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/640) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan üniversitelerin öğrencilerine verilen geçici mezuniyet belgelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8963) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

2.- Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, 4 Ekim 2016 tarihinde Bitlis'in Çobansuyu köyü civarında gerçekleştirilen bir hava operasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8964) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı illerde internet erişiminin kesintiye uğramasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8965) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

4.- İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, TURKSAT üzerinden yayın yapan bir televizyon kanalındaki bir programda yer alan küçük çocuklara ve kanala yönelik denetimlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8966) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul İli'nde hafriyat kamyonlarının neden olduğu trafik kazalarıyla ilgili sayısal verilere ve bu kamyonların denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8967) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

6.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki okullara ve sınıf mevcutlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8968) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2013-2016 yılları arasında gerçekleşen kolluk uygulamalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8969) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

8.- Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, OHAL kapsamında kamudan ihraç edilen bir memurun göreve iadesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8970) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

9.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda yaralananların gazilik haklarından faydalanmaları ile ilgili çeşitli hususlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8971) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

10.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kapatılan üniversitelerden mezun olan öğrencilere verilen geçici mezuniyet belgelerinin içeriğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8972) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi'nin akademik kadrolarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8973) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi'nin rektörlük seçimine ve hocaların ders yükü dağılımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8974) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, vatandaşlara silah ruhsatı verilmesine yönelik olarak bir vali tarafından yapılan uygulamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8975) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

14.-  Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, eski bir başbakana tahsis edilen araç ve görevli sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8976) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

15.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen askeri personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8977) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, FETÖ soruşturmaları kapsamında hakkında işlem yapılan bir savcının yurt dışına çıkmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8978) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

17.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ Çerkezköy'de yapılması öngörülen Ambardere Regülatörü'nün yerine termik santral yapılacağı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8979) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

18.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası ihraç edilen personele ve ihraç nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8980) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

19.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, ÖYP'li araştırma görevlilerinin statülerindeki değişikliğin doğuracağı sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8981) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2016)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kızılören Köyü'ndeki bir caminin yeniden inşasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/8982) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

21.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 668 sayılı KHK ile kapatılan bazı televizyon ve radyo kanallarıyla ilgili kapatma kararının tekrar değerlendirilmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/8983) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

22.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde gençlik kolları kurulmasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/8984) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

23.-  Van Milletvekili Adem Geveri'nin, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'ndeki iki elini kullanamayan ve hakkında cezaevinde kalamayacağına dair rapor bulunan bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8985) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

24.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, sit alanlarının tahribine ve bu suçtan cezası infaz edilen kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8986) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

25.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8987) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

26.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, çeyiz hesabı başvurularına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8988) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, sosyal hizmet uzmanlarının istihdamına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8989) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

28.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, vize serbestisine ve Geri Kabul Anlaşması'na ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8990) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

29.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, staj sürelerinin sigorta başlangıcı sayılabilmesine yönelik taleplere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8991) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

30.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, sigortalılık oranındaki azalışa ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8992) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

31.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8993) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

32.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Bağ-Kur emeklilerinden yapılan kesintilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8994) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

33.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8995) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

34.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 30 yıldan fazla hizmeti olan kamu görevlilerine ikramiye ödenmesine dair mevzuat değişikliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8996) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

35.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yapılacak olan killi kireçtaşı ocağı ve marn ocağı projelerinin mera alanlarına ve köylülere etkilerine ve projelere olumlu ÇED raporu verilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8997) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

36.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesindeki hava kirliliği sorununa ve ilçeye doğal gaz götürülmesi çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8998) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

37.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, un fiyatlarına ve yapılan zamlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8999) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

38.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde kurulması planlanan bir taş ocağı projesine ve çevreye olası etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9000) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

39.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Gümüşhane İli Torul ilçesine bağlı bazı köylerin merkez ilçeye bağlanmasıyla ilgili referandum sonucuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9001) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

40.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Tunceli'de kepenk kapatan esnaf hakkında soruşturma başlatılmasına ve alınan kepenk kapatma yasağına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9002) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

41.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, özel harekat polisi olarak yetiştirilmek üzere yapılacak olan on bin kişilik öğrenci alımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9003) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

42.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Sarayköy ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9004) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

43.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, IŞİD'in Kocaeli'deki faaliyetlerine ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9005) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Uluağaç Köyü'nün sosyal tesis talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9006) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

45.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Gaziantep Şahinbey Belediyesi'ne atanan zabıta memurlarının göreve başlatılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9007) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

46.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'da yaşayan mültecilere yönelik kaçırma olaylarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9008) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

47.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da ve Türkiye genelinde görev yapan mülki idare amirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9009) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

48.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Buldan ilçesine yönelik turizm yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9010) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Uluağaç Köyü'nde bulunan tarihi Rum Okulu'nun restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9011) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Kızılören Köyü'ndeki yer altı mağaralarının korumaya alınmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9012) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nde bulunan Değirmenli Mağarası'nın turizme açılması talebine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9013) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

52.-  İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır'ın, Türkiye genelinde ve İzmir İli'nde yürütülen arkeolojik kazılara ve bu çalışmalara ayrılan bütçeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9014) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

53.-  İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, İstanbul'da FETÖ operasyonları kapsamında el konulan iki yurdun bir vakfa devredilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9015) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2016)

54.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da bir okul müdürünün 29 Ekim kutlamalarındaki tutumuna yönelik şikayetlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9016) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

55.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, karma eğitimin kaldırılmasına yönelik çalışma yapıldığı iddialarına ve imam hatip, anadolu ve fen liseleriyle ilgili bazı sayısal verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9017) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

56.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'de bir okulda kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasının yasaklandığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9018) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

57.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'daki okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9019) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

58.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, güzel sanatlar liselerinin proje okul uygulaması kapsamına alınmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9020) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

59.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, sıbyan mekteplerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9021) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

60.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'deki sıbyan mekteplerine ve denetimlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9022) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

61.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'deki bir ortaokul müdürünün bir açıklamasına ve okullardaki karma eğitimin kaldırılacağı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9023) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Gümüş Köyü'nün okul tamiratı talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9024) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

63.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, okullardaki zehirlenme vakalarına ve yemek ihalelerini alan firmaların denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9025) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

64.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Mersin'de bir ortaokul müdürünün kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasakladığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9026) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

65.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Eylül 2016 TUS sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9027) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

66.-  Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Mersin'de bir ortaokul müdürünün kız ve erkek öğrencilerin yan yana oturmasını yasakladığı yönündeki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9028) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

67.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Orman Genel Müdürlüğü'nün tahsil edilemeyen alacaklarıyla ilgili bildirime ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9029) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

68.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Eminlik Köyü'ne sulama göleti yapılması talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9030) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

69.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkez Elmalı Köyü'ne sulama göleti yapılması talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9031) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

70.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Balıkesir İli Havran ilçesi Kazdağları-Talim Alanı Mevkii'nde çıkan yangının söndürülmesiyle ilgili iddialara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9032) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

71.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, engelli raporu için yapılan müracaatlara ve rapor için ücret talep edilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9033) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

72.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, paramedik sağlık teknikerlerinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9034) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

73.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hemşire çalıştırılmasıyla ilgili bazı iddialara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9035) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

74.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'da yaşayan Pakistanlı sığınmacıların sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9036) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

75.-  İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, ülkemizde organ ve doku bağışına ve organ ve doku nakli bekleyen hastalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9037) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.11.2016)

76.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, İstanbul Osmangazi Köprüsü'nden araç geçişiyle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9038) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

77.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, bazı illerde internet erişiminde yaşanan kesinti ve kısıtlamalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9039) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

78.-  Siirt Milletvekili Besime Konca'nın, 675 sayılı KHK ile kapatılan bir haber ajansına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9040) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

79.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çal ilçesine bağlı bir köyün telekomünikasyon hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9041) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

80.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, HGS uygulamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9042) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

81.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Merkez Yarhisar Köyü'ne alt geçit yapılması talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9043) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

82.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Pozantı ilçesinin köy ve mahallelerindeki cep telefonuyla iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9044) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

83.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Saimbeyli ilçesinin köy ve mahallelerindeki cep telefonuyla iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9045) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

84.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesine bağlı bazı köylerin baz istasyonu talebine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9046) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

85.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Feke ilçesinin köy ve mahallelerindeki cep telefonuyla iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9047) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

86.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin köy ve mahallelerindeki cep telefonuyla iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/9048) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve 27 Milletvekilinin, Sungurlu Barajı'nın yapımından kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/369) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

2.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 28 Milletvekilinin, arkeoloji mesleğinin ve arkeologların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/370) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

3.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ve 27 Milletvekilinin, trafik kazalarının nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/371) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)