TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 31

15 Kasım 2016 Salı

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/785) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

 

Teklifler

1.- İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün; Bazı Temel Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1456) (Anayasa ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1457) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

3.- Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve 9 Milletvekilinin; Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1458) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 08.11.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1459) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 09.11.2016)

 

Rapor

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/731) ve Dışişleri Komisyonu Raporu (S. Sayısı: 427) (Dağıtma tarihi: 15.11.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bazı devlet yetkililerinin silah ruhsatı alınmasının kolaylaştırılacağı yönündeki açıklamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8911) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun başkanlık seçimine yönelik siyasi baskı kurulduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8912) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

3.- Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, bireysel silahlanmaya yönelik bazı çağrılara ve silah ruhsatlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8913) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

4.- Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor'un, Ege Denizi'nde bulunan Keçi Adası'na Yunanistan bayrağı çekildiğine ve Ada'da Yunan askerlerinin dolaştığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8914) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

5.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz Darbe soruşturması kapsamında hakkında işlem yapılan askerler, hakimler ve savcılarla ilgili bazı verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8915) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

6.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi öncesinde ABD'ye gittiği iddia olunan siyasetçi ve bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8916) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

7.- Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'da kişi başına düşen yatak, doktor ve uzman doktor sayılarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8917) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

8.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, silah ruhsatı alınmasına yönelik mevzuata ve ruhsatsız silah edinilmesinin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8918) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

9.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'da Yunusemre Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile yürütülen konut edindirme projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8919) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

10.-  Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya'da bazı liselerde kız ve erkek öğrencilere ayrı mekanların kullandırıldığı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8920) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

11.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta yaşanan bir olayla ilgili açılan soruşturmaya ve çeşitli iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8921) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.10.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, ceza infaz kurumlarının fiziki şartları ve kapasiteleriyle ilgili çeşitli sayısal verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8922) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

13.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Erzincan'da gözaltına alınan yaralı bir teröristin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8923) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

14.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'ne dair işkence ve kötü muamele iddialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8924) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

15.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, tutuklu veya hükümlü bulunan gazetecilerle ilgili bazı verilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8925) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

16.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Türkiye'den AİHM'e yapılan başvurulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8926) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

17.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir yetiştirme yurdunda kalan iki öğrencinin şiddet gördüğü iddiasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8927) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul Ümraniye'de yaşayan Roman vatandaşların barınma ve eğitim sorunlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8928) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

19.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, gazilerin ihtiyaç duyduğu ortez-protez ve diğer iyileştirici araç gereç bedellerinin karşılanmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8929) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

20.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Belediye-İş Sendikası Başkanlar Kurulu sırasında yaşanan bir olayın soruşturulmasına ve sendikayla ilgili yolsuzluk iddialarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8930) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

21.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, 30 yıldan fazla hizmeti olan kamu görevlilerine ikramiye ödenmesine dair mevzuat değişikliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8931) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

22.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in, prim günü ve hizmet süresi dolduğu halde yaşı beklediği için emekli olamayan vatandaşlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8932) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

23.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nde bulunan Işıklı Gölü'nü kirleten işletmelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8933) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

24.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'nin Keşan ilçesinde dağıtılan kömürlerin hava kirliliğine sebep olduğu iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8934) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

25.-  Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman'da bir caddede ağaçların anket yapılarak kesilmesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8935) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

26.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Irak ve Suriye'de devam eden kara operasyonları nedeniyle oluşan hava kirliliğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8936) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

27.-  Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Ekonomi Bakanlığı'nın halkla ilişkiler veya organizasyon/tanıtım hizmeti alımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8937) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

28.-  Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'ın, Kocaeli İli'ndeki spor kulüplerine yapılan nakdi yardımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8938) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

29.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Harran Üniversitesi'ndeki öğrenci sayısına ve Şanlıurfa'da Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanan barınma imkanlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8939) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

30.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli Çivril ilçesinde bulunan Emirhisar Tarım Kredi Kooperatifi'ne ait elma paketleme tesisinin kapanmak üzere olmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8940) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

31.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, Manisa İli Bintepeler Mevkii'nde tarımsal faaliyet yapan çiftçilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydının yapılamamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8941) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

32.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bosna Hersek'ten Türkiye'ye un ithal eden firmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8942) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

33.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, telekomünikasyon firmalarının neden olduğu mağduriyetlerle ilgili başvurulara ve tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8943) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

34.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, IŞİD terör örgütüne yönelik soruşturma, gözaltı ve tutuklamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8944) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, İstanbul'da bir cemevi inşaatının duvarına ayrımcılık içeren yazılar yazılması olayı hakkındaki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8945) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

36.-  Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ta Maden Afet Konutları bölgesinde çadırlarda kalan vatandaşların çadırlarının sökülmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8946) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

37.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kullandığı POL-NET sistemindeki teknik arızanın gümrük işlemlerine etkisine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8947) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

38.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nin Cankurtaran Mahallesi'nde bazı vatandaşların su aboneliklerinin iptal edilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8948) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

39.-  Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, ruhsatlı silah sahibi vatandaşlarla ilgili bazı sayısal verilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8949) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

40.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara İli Demetevler Semti'nde bulunan bir parkla ilgili şikayetlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8950) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

41.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, 29 Ekim 2016 günü bir siyasi partinin organize ettiği Cumhuriyet yürüyüşüne yönelik güvenlik uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8951) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

42.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Malatya'da bulunan Taşhoron Kilisesi'nin restorasyonuna ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8952) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

43.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa İli'ndeki bazı liselerde öğrencilere yapıldığı iddia olunan uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8953) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, sıbyan mektebi adı altında dini eğitim veren kurumlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8954) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

45.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, engelli öğretmenlerin atanmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8955) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

46.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Emirhisar Köyü'nün Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sulama yatırımı kapsamı dışında tutulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8956) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

47.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli'nde bulunan Işıklı Gölü'nü kirleten işletmelere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8957) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

48.-  Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, engelli vatandaşların ağız ve diş tedavileriyle ilgili sorunlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8958) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

49.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da yaşanan doktor ve sağlık personeli sıkıntısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8959) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

50.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı illerde yaşanan internet kesintilerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8960) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

51.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli İli Çivril ilçesine bağlı Sökmen Köyü'nün yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8961) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

52.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, bazı illerde elektronik haberleşme hizmetinde yaşanan kesintilere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8962) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel ve 20 Milletvekilinin, dış politikada yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/363) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

2.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 27 Milletvekilinin, yayla alanlarındaki yapılaşmadan kaynaklanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/364) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 25 Milletvekilinin, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/365) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)