TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 3

04 Ekim 2016 Salı

 

Tasarılar

1.- Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesinin Kuzey Akdenize Dair Ekinin Bölgesel Uygulamasına Yönelik İstanbul Türkiyede Bölgesel Koordinasyon Birimi Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası Arasında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/761) (Çevre; Tarım, Orman ve Köyişleri ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesi Uyarınca Belgelerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Mutabakat Zaptı ile Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/762) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/763) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

4.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/764) (Plan ve Bütçe ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi:  29.09.2016)

5.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/765) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 29.09.2016)

 

Teklifler

1.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1389) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2016)

2.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1390) (İçişleri; Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2016)

3.- Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1391) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.09.2016)

4.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in; 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Gününe Dair Kanun Teklifi (2/1392) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2016)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın; 17.03.1981 Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1393) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 28.09.2016)

 

Rapor

 

1.- 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname (1/751) ile İçtüzük'ün 128'inci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Tezkeresi (S. Sayısı: 419) (Dağıtma tarihi: 04.10.2016) (GÜNDEME)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2010-2016 yılları arasında bağlı kurum ve kuruluşlarca yapılan kiralamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6254)

2.- Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, ceza infaz kurumlarında ücretli ve ücretsiz verilen elektrikli cihazlara ve elektrik ücretlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6255)

3.- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Mardin Midyat M Tipi Cezaevi'nde kalan bazı mahkumların bodrumda kaldıklarına dair iddialara ve sağlık durumlarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6256)

4.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Bakanlığa bağlı birimlere ait gayrimenkullere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6257)

5.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Marmara Üniversitesinin diploma arşivine mahkeme kararıyla erişim yasağı getirildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6258)

6.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerindeki tutukluların özel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/6259)

7.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, bir kişinin Cumhuriyet Gazetesi'ni telefonla arayarak tehditlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7064)

8.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Yargıtay Başkanı'nın kızı ve damadı hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7065)

9.- Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, Ankara'daki Augustus tapınağının restorasyonuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7066)

10.-  Gaziantep Milletvekili Akif Ekici'nin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan MEB personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7067)

11.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, terör saldırılarına karşı alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7068)

12.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, bir milletvekilinin sosyal medyada yapmış olduğu bir paylaşıma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7069)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Cumhurbaşkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7070)

14.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, son bir yıl içinde gerçekleştirilen terör eylemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7071)

15.-  İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'nun, Cumhurbaşkanının bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7072)

16.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, Başbakanlığın güvenliği için alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7073)

17.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Beyoğlu'nda altı mahallenin riskli alan ilan edilmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7074)

18.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, bir rektörle ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7075)

19.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Madımak olayına ve yapılan yargılamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7076)

20.-  İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Türkiye ve İsrail ilişkileri ile ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7077)

21.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, haklarında soruşturma ve dava dosyası bulunan avukatlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7078)

22.-  İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, İstanbul'da bazı ilçelerde uygulanan kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7079)

23.-  Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında malvarlığının dondurulması talep edilen kişilere ve kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7081)

24.-  Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'da kapatılan hayvanat bahçesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7082)

25.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlığı sırasında yapılan ihalelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7083)

26.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, engelli bir mahkuma cezaevinde şiddet uygulandığı ve kötü muamelede bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7084)

27.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Fatih'te kayıtsız evlerin bulunduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7085)

28.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir bildiriye imza attığı gerekçesiyle cezalandırılması talep edilen emekli bir akademisyene ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7086)

29.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Türkiye'ye illegal olarak getirilen bazı teröristlerin Mersin'de tedavi edildiği iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7087)

30.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İSPARK'ın 2015 yılında zarar etmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7088)

31.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, son on yılda riskli alan ilan edilen yerlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7089)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadroya geçirilmesi planlanan taşeron işçilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7090)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, atama bekleyen üniversite mezunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7091)

34.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, terör örgütüne destek veren belediyelere karşı alınacak önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7092)

35.-  Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesine bağlı bir mahallenin içme suyu ve elektrik sorununa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7093)

36.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Suriyeli sığınmacılara sağlanan konut imkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7095)

37.-  İstanbul Milletvekili Edip Semih Yalçın'ın, bazı ilçelerin il olacağı yönündeki iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/7096)

38.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, TRT Spor kanalında yayınlanan bir habere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7098)

39.-  Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın, TRT'de yayınlanan bir programdaki konuğun ifadelerine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7099)

40.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Avrupa Futbol Şampiyonası final maçının TRT tarafından şifrelenmesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7100)

41.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, İzmir'de Alevi bir vatandaşın cenazesinde imamın cemevi ibaresini kullanılmamasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Numan Kurtulmuş)  yazılı soru önergesi (7/7101)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli maaşı kesilen bir kişiye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7105)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizde küçük yaşta yapılan evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7106)

44.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da yapılan sosyal yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7107)

45.-  Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat'ın, İş-Kur Bitlis İl Müdürlüğünün  kısa süreli personel istihdamına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7108)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıtdışı kadın istihdamının önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7109)

47.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Derince Safi Port Limanı ile ilgili Danıştay kararının uygulanmadığı iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7112)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çevre mühendislerinin istihdamına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7113)

49.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki doğal yaşam alanlarına ve korunmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7114)

50.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Almanya'nın sözde soykırım yasasını kabulüne ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7118)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Papa'nın Ermenistan ziyaretinde soykırım ifadesi kullanmasına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7119)

52.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması nedeniyle kesilen ağaçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7124)

53.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, bir yarbay hakkında yaptığı konuşma nedeniyle açılan soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7125)

54.-  İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, Çiğili Kaymakamlığı tarafından Çiğili Belediyesi'ne gönderilen bir resmi yazıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7126)

55.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun, Bursa'da ulaşım ücretlerine yapılan zamma ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7127)

56.-  Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir yayınevinin kitaplarına el konulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7128)

57.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, bakanlığı süresince meydana gelen terör saldırılarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7129)

58.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Suriye sınırında gerçekleştiği iddia edilen bir olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7130)

59.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin'de kamu çalışanları hakkında açılan soruşturmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7131)

60.-  Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7132)

61.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir siyasi parti binasına yapılan saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7133)

62.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Mamak'ta EGO otobüslerinin kullanımına tahsis edilen bir alana ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7134)

63.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, anti-personel mayınlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7135)

64.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı İl Özel İdaresi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7136)

65.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, bir turizm firmayla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7137)

66.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de tarihi tuluk oyununun yaşatılması çalışmalarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7138)

67.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, bazı lise öğrencileri tarafından okul yönetimleri hakkında ileri sürülen iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7139)

68.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Bursa'da bir ortaokulda öğrencilere dağıtılan bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7140)

69.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, öğretmenlerin seminer eğitimi sırasında incelemeleri için seçilen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7141)

70.-  Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlere dağıtılan bir kitapta yer alan ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7142)

71.-  Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Bakanlık tarafından öğretmenlerin yaz seminerlerinde incelemesi için belirlenen bir kitaba ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7143)

72.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, okullara dağıtılan kitapların içeriğine ve denetimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7144)

73.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, inşaatta çalışırken düşerek hayatını kaybeden bir atanamayan öğretmene ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7145)

74.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bursa'da bir okulda üç öğrenci hakkında açılan soruşturmaya ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7146)

75.-  Balıkesir Milletvekili Namık Havutça'nın, Bolu İl Milli Eğitim Müdürünün bir talimatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7147)

76.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, eğitim politikalarına ve öğretmenlerin seminer çalışmalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7148)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, öğretmenlere yönelik verilen seminerlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7149)

78.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ücretli öğretmenlerin ek ders ücretlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7150)

79.-  Zonguldak Milletvekili Şerafettin Turpcu'nun, Zonguldak'taki hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7162)

80.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, fizyoterapistlerin istihdamına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7163)

81.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur'da hizmet veren ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7164)

82.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sağlık sektöründe atama bekleyen kişilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7165)

83.-  Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul'un, az gelişmiş bölgelerde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmelere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7166)

84.-  Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Karayolları Genel Müdürlüğünde çalışan taşeron işçilerin sorunlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7167)

85.-  Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Ramazan Bayramı boyunca Osman Gazi Köprüsü'nden yapılan geçişlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7169)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Nevşehir Havaalanı'nın bakıma alınacağı iddiasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7170)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul 3. havalimanı için yapılan teknolojik cihaz alımlara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7171)

88.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, Muş-Kulp-Diyarbakır Karayolunun kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/7172)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bolu Milletvekili Tanju Özcan ve 22 milletvekilinin, kara taşımacılığı sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/309) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

2.- Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu ve 27 milletvekilinin, demir-çelik üretimi ile ilgili sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)

3.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 24 milletvekilinin, 26 Aralık 1978 tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/310) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.01.2016)