TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 29

10 Kasım 2016 Perşembe

 

Tasarı

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uganda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/784) (Milli Savunma ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 02.11.2016)

 

Teklifler

1.- Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın; Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1444) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 31.10.2016)

2.- Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1445) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

3.- Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in; 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasın Dair Kanun Teklifi (2/1446) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1447) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

5.- Muğla Milletvekili Akın Üstündağ'ın; 25.10.1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1448) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

6.- Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1449) (Adalet ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

7.- Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün; Engellilere Yönelik Bazı İyileştirmeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1450) (Plan ve Bütçe ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

8.- Sinop Milletvekili Barış Karadeniz'in; Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında (Muhtarlara Silah Ruhsatı Vergi ve Harç Muafiyeti) Kanun Teklifi (2/1451) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1452) (İnsan Haklarını İnceleme ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

10.-  Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1453) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2106)

11.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1454) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1455) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, TBMM'de sergilenen Atatürk tablolarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8786) (Başkanlığa geliş tarihi: 01.11.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir milletvekilinin üyelikle bağdaşmayan bir görevi yürüttüğü iddiasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8787) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.11.2016)

3.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Başbakan'ın çiftçilere mazot desteği verilmesine yönelik bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8788) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

4.- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin genel merkez binasının irtifak hakkının iptal edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8789) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

5.- Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, kamu kurumlarından ihraç edilen ve açığa alınan personele ve YSK'daki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8790) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

6.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Fener Rum Patrikhanesi'nin İzmir'e metropolit atadığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8791) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

7.- İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, Ege Denizi'ndeki adalarımıza ve Yunanistan'ın bazı adaları işgal ederek fiili durum yarattığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8792) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

8.- Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve kanalizasyon alt yapısı bulunmayan mahallelere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8793) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

9.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan silahlanma çağrılarına ve ruhsatlı silahlarla ilgili çeşitli sayısal verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8794) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

10.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, ülke genelinde camilerde okunacak cuma hutbelerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8795) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

11.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, üniversite öğrencilerinin yurt sorunlarına ve Sivas'taki bir devlet yurdunun inşaatına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8796) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

12.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının ilan ve reklam verdiği basın yayın organlarının belirlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8797) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, FETÖ operasyonları kapsamında hakkında işlem yapılan belediye başkanlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8798) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, emekli maaşlarının bir banka aracılığıyla ödendiği yönündeki iddiaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8799) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

15.-  Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, bir lise öğrencisinin kaybolması vakasına ve masaj salonlarının denetimine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8800) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Adana ve Antalya'da bulunan bazı cezaevleriyle ilgili şiddet ve cinsel taciz iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8801) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinin tutuklu ve hükümlü bulundurma kapasitelerine ve Nevşehir Cezaevindeki kapasite durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8802) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

18.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Türkiye genelinde ve Çanakkale'deki işsizlik oranlarına ve istihdamın artırılması için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8803) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

19.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana İşkur İl Müdürlüğü tarafından işe alınacak kişilere siyasi tercihlerini ilgilendiren sorular sorulduğu yönündeki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8804) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

20.-  İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tekstil atölyelerinde çalıştırılan çocuk işçilere ve atölyelerin denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8805) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

21.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Hatay'ın Payas ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve olayın meydana geldiği yükleme alanında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8806) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

22.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir işçinin hayatını kaybettiği olayın soruşturulmasına ve olayın meydana geldiği inşaat alanında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8807) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bağ-Kur borçlarının yapılandırılması için öngörülen sürenin uzatılmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8808) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

24.-  Manisa Milletvekili Erkan Akçay'ın, Van depremi sonrası geçici işçi statüsüyle istihdam edilip daha sonra işten çıkarılan depremzedelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8809) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

25.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, İller Bankası tarafından belediyelere verilen ödeneklere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8810) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Mahmatlı Köyü'nün mezarlık alanına ihata duvarı yapılması talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8811) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

27.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Ak Metal Maden Ocağı işletmesinin kapatılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8812) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

28.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Beldesi'nde açılan spor tesisinin kullanılamaz hale gelmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8813) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

29.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yapılan stadyum yıkımına ve söz konusu alanda yapılacak olan AVM ve rezidans projesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8814) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

30.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna yapılan proje ve faaliyet başvurularına ve kabul edilen proje ve faaliyetlerin tahakkuk miktarlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8815) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

31.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, fındık üretimine ve ihracatına yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8816) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

32.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çal ilçesindeki üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8817) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

33.-  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, veteriner hekim istihdamına ve salgın hayvan hastalıklarından korunmaya yönelik önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8818) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

34.-  Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Urfa'nın Viranşehir, Bozova ve Halfeti ilçe belediyelerine yönelik teftişlere ve getirilen bir uygulamaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

35.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul'da bir cemevi inşaatının duvarına yazılan yazılara ve benzer bir olay hakkındaki soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

36.-  Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Nusaybin ilçesine uygulanan sokağa çıkma yasağı süresince hayatını kaybeden kişilere ve yapılan kimlik tespitlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8821) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

37.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Türk Hava Kurumu'nun ve diğer kuruluşların kurban derisi ve bağırsak toplama faaliyetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8822) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

38.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Büyükşehir Belediye bütçesinden Buldan ilçesine ayrılan paya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8823) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

39.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yeşildam Köyünün yollarının tadilatına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8824) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı bazı mahallelerdeki yol yapımı ve çöp toplama sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8825) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Çardacık Köyü'ne sosyal tesis yapılması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8826) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

42.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, son bir yıl içinde bazı Alevi kurumlarına ve yöneticilerine karşı gerçekleştirilen saldırıların soruşturulmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8827) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

43.-  Siirt Milletvekili Kadri Yıldırım'ın, İstanbul'da sergilenmekte olan Hırka-i Şerif'in Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Ziyaret Köyü'nde bulunan Veysel Karani Hz. Türbesi'ne tekrar getirilmesine dair taleplere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8828) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

44.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Türkiye genelinde ve Çanakkale'de 2005-2016 yılları arasında zirai kazançtan alınan vergi miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8829) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

45.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Diyarbakır iline yapılan kamu yatırım miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8830) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

46.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Diyarbakır ilindeki vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8831) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

47.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Samsun ve Rize illerine yapılan kamu yatırım miktarına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8832) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

48.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, son on yıl içinde Samsun ve Rize illerinde yapılan vergi tahsilatına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8833) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

49.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, görevden ihraç edilen öğretmenlere ve öğretmen atamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8834) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

50.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yeşildam Köyündeki lisenin kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8835) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Çardacık Köyü'ne muhtarlık binası yapılması talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8836) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

52.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın bazı ilçe ve köylerinde tarımsal amaçla kullanılan arazilerin orman sayılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8837) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

53.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bulunan Elmacık Göleti'nin yapımının tamamlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8838) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

54.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Aladağ ilçesine yapılması öngörülen orman depolarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8839) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

55.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı bazı köylerin kapalı sulama sistemi kapsamına alınmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8840) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli'nin Çamardı ilçesine bağlı Yelatan Köyü'nün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8841) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

57.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, hava ambulans aracı sayısı ile bu araçların illere ve hastanelere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8842) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

58.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, diyaliz merkezlerine ve bu merkezlerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8843) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

59.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yeşildam Köyündeki sağlık ocağının çatı onarımının yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8844) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

60.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Seyhan ilçesinin batı bölgesindeki hastane ihtiyacına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8845) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

61.-  Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman'ın, Iğdır Havalimanı'ndan gerçekleştirilen uçuşlara ve bilet fiyatlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8846) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.10.2016)

62.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'nın Aladağ ilçesine bağlı Dölekli Köyünde vatandaşların cep telefonu ile iletişim sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8847) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

63.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da devam eden yol çalışmalarının tamamlanmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8848) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

64.-  Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın, Konya-Tahran arasında başlayacağı ilan edilmiş olan uçak seferlerinin iptaline ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8849) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, Hava Harp Okulu başvuru koşullarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8152)

2.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8153)

3.-      Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamında atanmış olan öğretim üyelerinin statülerinde yapılan değişikliğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8154)

4.-      İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, GATA'nın Sağlık Bakanlığına devrinden kaynaklanan sorunlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8155)

5.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Yozgat Valiliği tarafından verilen bazı işletmelerin kapatılması kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8157)

6.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ulukışla Devlet Hastanesi inşaatına ve ilçenin sağlık hizmeti ile ilgili sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8158)

7.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların kamu kurum ve kuruluş binalarına erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8159)

8.-      Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesine tıp fakültesi kurulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8160)

9.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı bir köydeki engelli bir vatandaşın işkenceye maruz kaldığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8161)

10.-  Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, kamu bankalarının dış borçlarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/8162)

11.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasındaki tutuklamalara ve mahkeme sürecine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8163)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Adalet Sarayı binası yapım çalışmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8164)

13.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, FETÖ ile mücadele kapsamında YSK bünyesinde gerçekleştirilen işlemlere ve seçim güvenliğine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8165)

14.-  İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner'in, ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki kütüphanelerde bulunan FETÖ'yle bağlantılı dergilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8166)

15.-  İzmir Milletvekili Özcan Purçu'nun, Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi Operasyonu Projesi'ne ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8167)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erken yaşta evliliklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8168)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerde kreş açılması ile ilgili düzenlemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8169)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara ve eğitim olanaklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8170)

19.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, şehit, gazi, dul ve yetimlere verilen tekel satış karı ikramiyesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8171)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki şeker fabrikalarında çalışan işçilerin sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8172)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kayıt dışı istihdamla mücadeleye ve yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8173)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2015 yılları arasında iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle zarar gören işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8176)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş kazalarına ve zarar gören işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8177)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, işçi sağlığı ve iş güvenliği müfettişlerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8178)

25.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, şehit, gazi, dul ve yetimlere verilen tekel satış karı ikramiyesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8179)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'lilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8180)

27.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8181)

28.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8182)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8183)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8184)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı uyruklu özel ve tüzel kişilere satılan tarım arazilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8185)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki bir trafo binasının yerinin değiştirilmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8186)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bazı köylerde güneş enerjisi üretimine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8187)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki bir alanda jeotermal enerjisi üretimi için verilen yetkiye ve ÇED raporuna ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8188)

35.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'de tütün üretimine ve tütünlerde görülen mantar hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8192)

36.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, güvenlik nedeniyle gübre satışlarının yasaklanmasının olumsuz etkilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8193)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elma üretimine yönelik desteklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8194)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, patates üretimine yönelik teşviklere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8195)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiftçilerin ikinci ürün ekimi başvurularında yaşadıkları sorunlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8196)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, pancar çürüğü hastalığına karşı alınan önlemlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8197)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, genç çiftçilere hibe uygulamasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8198)

42.-  İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, bir hacker grubuna üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8199)

43.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8200)

44.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8201)

45.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8202)

46.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da toplanan su ve atık su bedellerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8203)

47.-  Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi'ne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8204)

48.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'a yerleşen Suriyeli sığınmacılar ile ilgili çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8205)

49.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Kars'tan diğer illere göçlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8206)

50.-  Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, bir hacker grubuna üye oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan kişilere ve işkence iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8207)

51.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Yozgat Valiliği tarafından verilen bazı işletmelerin kapatılması kararına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8208)

52.-  Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya'da kapatılan belde belediyelerinin mal varlıklarının değerlendirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8209)

53.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesindeki köy yollarının iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8210)

54.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı bir mahalledeki imar değişikliğine ve FETÖ ile bağlantılı bir şirkete ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8211)

55.-  İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki bazı mekanların denetimine ve ilçe sakinlerinin şikayetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8212)

56.-  Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi ihaleleri ile ilgili iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8213)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün arıtma ve çöp toplama hizmetleri ile ilgili çeşitli sorunlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8214)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, evde bakım hizmetine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8215)

59.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası açığa alınan, ihraç edilen ve tutuklanan vali ve kaymakamlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8216)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kütüphanelerde görme engelli vatandaşlar için sesli kitap okuma uygulamasının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8217)

61.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşımalı eğitim sistemine son verilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8218)

62.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, fabrika kurulmasına yönelik desteklere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8219)

63.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamında atanmış olan öğretim üyelerinin statülerinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8220)

64.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, 672 sayılı KHK ile görevden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8221)

65.-  Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Milli Eğitim Müdürü tarafından yapıldığı iddia edilen sosyal medya paylaşımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8222)

66.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8223)

67.-  İstanbul Milletvekili Yakup Akkaya'nın, eğitim politikasına ve çeşitli uygulamalara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8224)

68.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki eğitim-öğretim istatistiklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8225)

69.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, taşımalı eğitim sistemine son verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8226)

70.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde bir grup öğrenciye çıkarılma cezası verilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8227)

71.-  Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8228)

72.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlere yönelik eğitimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8229)

73.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8230)

74.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8231)

75.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8232)

76.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8233)

77.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşların eğitim sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8234)

78.-  Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bulunan Süryani Dili ve Edebiyatı Programı'na ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8235)

79.-  Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in, OHAL KHK'ları ile görevden alınan öğretmenlere ve sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8236)

80.-  Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, Trabzon Avrasya Üniversitesine yatay geçiş yapan bazı öğrencilerin yatay geçiş işlemlerinin iptal edilmesinden kaynaklanan mağduriyetlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8237)

81.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, özel okullara ve verilen teşviklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8238)

82.-  Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer'in, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8239)

83.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, proje okullarına ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerin yer değiştirmelerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8240)

84.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8241)

85.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8242)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı bir köyün gölet ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8243)

87.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir köyün içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8244)

88.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı bir alandaki Atatürk Ormanı'nın bakım ve düzenlenmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8245)

89.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ve çevresindeki dağlık alanların ağaçlandırılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8246)

90.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Ceyhan Devlet Hastanesinin tamamlanamamasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8247)

91.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı bir kasabanın içme suyuna ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8248)

92.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli vatandaşlara yönelik diş tedavi merkezlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8249)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kadınların sağlık hizmetine erişimlerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8250)

94.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Ankara  Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi personelinin bir askerin şehit olmasında kusuru bulunup bulunmadığına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8251)

95.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8252)

96.-  Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın, Yüksekova-Van kara yolunun iyileştirilmesi çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8253)

97.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Havaalanı Projesi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8254)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve 19 Milletvekilinin, zeytin üreticilerinin ve zeytincilik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/360) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

2.-İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 23 Milletvekilinin, Roman vatandaşların sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/361) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)

3.-Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu ve 22 Milletvekilinin, yetiştirme yurtlarından ayrılan gençlerin yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/362) (Başkanlığa geliş tarihi: 15.01.2016)