TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 27

08 Kasım 2016 Salı

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, FETÖ ile bağlantılı kuruluşlara ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/629) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

2.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, 2016 yılında esnaf sayısında meydana gelen azalmaya ilişkin Maliye Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/630) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

3.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Mersin'de kayıtlı çiftçi sayısında ve tarım alanlarının kullanımında meydana gelen değişimlere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/631) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

4.- Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, KOBİ'lerde yaşanan işten çıkarmalara ve alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/632) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

5.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'de organik tarımın geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/633) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

6.- Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Kırtık Yaylası'na elektrik hizmeti götürülmemesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/634) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.10.2016)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Çamardı ilçesindeki elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/635) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki üreticilerin borçlarının ertelenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/636) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bor Şeker Fabrikasının teknolojik bakımdan yenilenmesine yönelik çalışmalara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/637) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de kurulması planlanan askeri birliğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/638) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara Otoyolu için yapılan kamulaştırmaların bedellerinin ödenmemesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/639) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Mardin Milletvekili Mithat Sancar ve 22 Milletvekilinin, çocukların şiddete maruz kalmasından kaynaklanan sorunların ve ayrımcılık iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/354) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir ve 22 Milletvekilinin, eğitimcilere ve akademisyenlere baskı yapıldığına yönelik iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/355) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)

3.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ve 22 Milletvekilinin, cemevlerinin yasal statüye kavuşması için yapılması gereken çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/356) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.01.2016)