TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 25

04 Kasım 2016 Cuma

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1440) (Plan ve Bütçe; Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2016)

2.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in; 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1441) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.10.2106)

3.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1442) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

4.- Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in; 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1443) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.10.2016)

 

Rapor

 

1.-  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 74’üncü, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu’nun 11’inci Maddesi Uyarınca Yapılacak Kamu Başdenetçiliği Seçimine Dair Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon Raporu (5/6) (S. Sayısı: 432) (Dağıtma tarihi: 04.11.2016) (GÜNDEME)

 

Yazılı Soru Önergeleri

1.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'de açığa alınan ve ihraç edilen öğretmenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8579) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

2.- Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, OHAL KHK'larına ve bazı öğrencilerin üniversiteden uzaklaştırılmalarına dair kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8580) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

3.- Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'nın trafik sorununa ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması planlanan yatırımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8581) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

4.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Sinop'un Durağan ilçesinde Kürt kökenli vatandaşlara yönelik saldırı iddialarına ve alınan önlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8582) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

5.- Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, basına yönelik baskı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8583) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

6.- İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteye yönelik reklam ambargosu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8584) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

7.- Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan FETÖ'ye ait yurdu yaptıran iş adamına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8585) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

8.- Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, bir bildiriye imza attıkları için haklarında soruşturma açılan ve işten çıkarılan akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8586) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

9.- Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Nesibe Hatun Kız Öğrenci Yurdu'ndan iki öğrencinin kaçırıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8587) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

10.-  Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Kars'ta açığa alınan ve ihraç edilen personele ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8588) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

11.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin Akkuyu Nükleer Santrali projesi hakkındaki çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8589) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

12.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, görme engelli vatandaşların karşılaştıkları sorunlara ve yapılan çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8590) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

13.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir okulda Suriyeli öğrencilere yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunulduğu iddialarına ve geçici eğitim merkezlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

14.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kredi garanti kurumlarına sağlanacak Hazine desteğini düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararının uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8592) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

15.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gaziantep'teki IŞİD saldırılarına ve mezkur terör örgütünün bu şehirde hücre evlerinin bulunduğu iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8593) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

16.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da bir cezaevinde bir gazetenin satışının yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8594) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

17.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, cezaevlerindeki doluluk oranına ve cezaevlerindeki uygulamalarla ilgili çeşitli iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

18.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazete hakkında isimsiz bir dilekçeyle Cumhurbaşkanlığı'na şikayette bulunulduğu iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8596) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

19.-  Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, Ankara'da EGO otobüslerinin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ve otobüs şoförlerinin niteliklerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8597) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

20.-  Antalya Milletvekili Devrim Kök'ün, Antalya Manavgat'ta Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmaların tamamlanmaması ve bölgede gerçekleşen ölüm ve zehirlenme olaylarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8598) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

21.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Kemerburgaz'da çimento kili ocağı yapımına yönelik olarak yürütülen çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8599) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

22.-  Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, kamuya ait yapılarda ithal granit kullanıldığı iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8600) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

23.-  Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın, 2010 KPSS sınavında kopya olayları nedeniyle yerleşemeyen adaylara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8601) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

24.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Kocaeli Valiliği tarafından açığa alınan bir memura ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8602) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

25.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Edirne'deki bir vakıf iş hanında restorasyon nedeniyle kiracı esnafın tahliye edileceği iddiasına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Veysi Kaynak)  yazılı soru önergesi (7/8603) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

26.-  Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Şırnak T Tipi Cezaevi'nde meydana gelen yangına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8604) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

27.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, adli yıl açılışının Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8605) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

28.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, FETÖ'yle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan ÇHD'li avukatlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8606) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

29.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bir gazetenin geçmişte dağıttığı ansiklopedilerin suç delili olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8607) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

30.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı gazetelerin Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alınmadığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8608) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

31.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, hapishaneler ile ilgili verilere ve mahkumların sağlık hizmetine erişimleri ile ilgili sorunlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8609) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

32.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, bir mahkuma yönelik işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8610) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

33.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Esenyurt'ta polislerce bazı vatandaşların darp edildiği ve işkence gördüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

34.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Silivri 9 No'lu Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hasta bir kadın mahkumun işkence gördüğü iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

35.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, gözaltına alınan Çukurova Üniversitesi öğrencilerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8613) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

36.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, cezaevlerinde oluşturulan ve A Takımı olarak nitelendirilen ani müdahale ekiplerine ve kendilerine zarar veren tutuklulara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8614) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

37.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan pilotların TSK operasyonlarına katılmalarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

38.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, kayyım atanan bazı belediyelerde kadına yönelik şiddetle mücadele merkezlerinin kapatılmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8616) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

39.-  Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, çocuklara yönelik cinsel şiddetin önlenmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8617) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

40.-  İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter'in, yardıma muhtaç vatandaşlara ve Bakanlıkça verilen desteklere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8618) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

41.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, şehit çocuklarına psikolojik destek sağlamak üzere çalışma yapılması talebine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8619) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

42.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Kocaeli'ye bağlı Derince mahallesinde meydana gelen ve iki işçinin hayatını kaybetmesine neden olan iş kazasına ve iş güvenliği alanında yapılan denetimlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8620) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, geçmiş ticaret odası kayıtlarına göre hizmet borçlanmalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8621) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8622) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

45.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Çiftlik ilçesi Azatlı Kasabası'nın çöp toplama aracı talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8623) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

46.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Yıldıztepe Belediyesi'nin çöp toplama aracı talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8624) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

47.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Bağlama Belediyesi'nin çöp toplama aracı talebine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8625) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

48.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Çiftlik ilçesi Bozköy Belediyesi'nin arazöz ihtiyacına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8626) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

49.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, ÇED kararlarına ve mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

50.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, Tunceli ve Erzincan'daki HES'ler ile maden ocaklarına ve etkilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

51.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye bağlı bir yerleşim bölgesine doğalgaz götürülmesi talebine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8629) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

52.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, İzmir ve ilçelerinde faaliyet gösteren spor kulüplerine ve Karşıyaka Stadyumuna ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8630) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

53.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, üzüm üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8631) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

54.-  Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, Manisa'daki jeotermal elektrik santrallerinin üzüm üretimine etkilerine ve üzüm üreticilerinin zararlarının karşılanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8632) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

55.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele çalışmalarına ve veteriner hekim istihdamına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8633) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

56.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İlinin damızlık gebe düve üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

57.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İlinin mera hayvancılığı yetiştirici bölgeleri arasında yer almadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

58.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İlinin damızlık koç-teke üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

59.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İlinin damızlık manda üretim merkezleri kapsamına alınmadığı iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

60.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İlinin hayvan kontrol istasyonları projesine dahil edilmediği iddiasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

61.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, İtalya'da Türk fındığının aflotoksin içerdiği ve en tehlikeli ithal gıdalar arasında yer aldığı yönünde yapılan açıklamaya  ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

62.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Çivril ilçesinde elma üreticilerinin sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

63.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, canlı hayvan ithalatı ve ihracatının denetimi ile veteriner hekim istihdamına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8641) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

64.-  Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan'ın, 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde gerçekleştirilen terör saldırısıyla ilgili soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8642) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

65.-  Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı bazı köylerdeki sokağa çıkma yasaklarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8643) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

66.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaylabelen Mahallesi'nde yapılması öngörülen mezarlığın yerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8644) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

67.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Esenyurt'ta polislerce bazı vatandaşların darp edildiği ve işkence gördüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8645) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

68.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, Gaziantep'te 16 Ekim 2016 tarihinde meydana gelen patlamaya ve IŞİD terör örgütüyle ilgili çeşitli hususlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8646) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

69.-  Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, pasaportu iptal edilen veya zayi kaydı konulan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8647) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

70.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, 668 sayılı KHK ile yayını durdurulan ve mallarına el konulan bir radyo kuruluşuna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8648) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

71.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Fertek ilçesine karakol kurulması talebine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8649) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

72.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi nezdindeki asfalt tesisinin kapatıldığı ve bu hizmetin özel bir şirketten alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

73.-  Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Antalya'da şehir içi ulaşım otobüslerinin dönüşümüne ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

74.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, halen görevde olan ve 3 Kasım 2002'den bugüne kadar yerel ve genel seçimlerde aday ve aday adayı olan valilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

75.-  Hakkari Milletvekili Selma Irmak'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirenlere ve örgüt üyelerinin cenazelerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

76.-  Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in, Çanakkale Troya Antik Kenti müze çalışmalarına ve müze ihalesini alan firmanın bir ortağının FETÖ'yle bağlantılı bulunduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8654) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

77.-  İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, dağıtımı yasaklanan ders kitaplarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8655) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

78.-  Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın, sözleşmeli öğretmenlik mülakatlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8656) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

79.-  Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, bazı ders kitaplarının dağıtılmamasına ve yeni ders yılında henüz çözüme kavuşturulmayan çeşitli sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8657) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.10.2016)

80.-  İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın, proje okul uygulamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8658) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

81.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, Giresun'da bazı okullarda öğrencilerin akıllı kitap ve akıllı defter adı altında bazı yardımcı ders kitaplarını almaya zorlandığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8659) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

82.-  Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun, Şırnak'taki sokağa çıkma yasaklarına ve eğitim-öğretime etkilerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8660) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.10.2016)

83.-  Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan'ın, Muş Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü hakkındaki iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8661) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

84.-  Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, bir bakanlık bürokratının sosyal medya paylaşımlarına ve görev değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8662) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.10.2016)

85.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da proje okul kapsamına alınan bir lisede öğretmen atamalarına karşı çıkan öğrencilerin baskı gördüğü iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8663) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

86.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin adına Niğde ibaresinin eklenmesi talebine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8664) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

87.-  Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün, Munzur Üniversitesinde pedagojik eğitim verilmemesinden kaynaklanan mağduriyete ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8665) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

88.-  Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, üstün zekalı öğrencilerin eğitimine ve Bilim ve Sanat Merkezlerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8666) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

89.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, 674 sayılı KHK ile ÖYP kapsamında atanmış olan öğretim üyelerinin statülerinde yapılan değişikliğe ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

90.-  İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'nun, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8668) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

91.-  İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, sözleşmeli öğretmen alımında uygulanan sözlü sınavlarla ilgili iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8669) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

92.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, okullardaki zehirlenme vakalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

93.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uzman jandarmaların ek göstergelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8671) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

94.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan pilotların TSK operasyonlarına katılmalarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

95.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Bakanlık bünyesinde veteriner hekim istihdamına, hayvan bakım evlerine ve denetimlere ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8673) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

96.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İli Fertek ilçesine sağlanan içme suyuna ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8674) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

97.-  Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, sağlık personeli alımında uygulanacak mülakatlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8675) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

98.-  İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun, Karşıyaka ve Çiğli Devlet Hastanelerinin taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8676) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

99.-  Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşayan bir vatandaşın hayatını kaybetmesi olayında sağlık personelinin sorumluluklarının araştırılmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8677) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

100.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, veteriner hekim istihdamına ve hayvanlardan insanlara geçen hastalıklara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8678) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

101.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Şanlıurfa'daki uyuşturucu madde bağımlılarına ve tedavilerine yönelik çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

102.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, okullardaki zehirlenme vakalarına ve yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

103.-   Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir diyaliz merkezinde hastalara Hepatit-C virüsü bulaşması olayına ve merkezin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

104.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, THY'nin Ordu Giresun Havalimanına yönelik uçuş planlamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8682) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.10.2016)

 

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

 

1.-      İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir taciz zanlısının serbest bırakılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8025)

2.-      İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Genco Erkal Kültür Merkezi'nin isminin değiştirileceği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8026)

3.-      İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, görevden ihraç edilen bir Güneydoğu gazisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8027)

4.-      Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8028)

5.-      İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, belediye otobüsünde bir kadının saldırıya uğraması olayı ile ilgili bir açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8029)

6.-      İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, emeklilere promosyon ödenmesi çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8030)

7.-      Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, KHK ile görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8031)

8.-      İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Trabzon ve Giresun'da meydana gelen sel felaketlerine ve nedenlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8032)

9.-      Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden ihraç edilen akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8033)

10.-  İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, gözaltında kaybolan ve hayatını kaybeden kişilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8035)

11.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Bank Asya hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı personeline gönderildiği iddia edilen bir talimata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8036)

12.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Anıtkabir'de yapılan çocuk parkına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8037)

13.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından yazılan bir resmi yazıdaki Artvin CHP İlçe Başkanı hakkındaki nitelemeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8038)

14.-  Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, 2002 yılından itibaren FETÖ'ye maddi destek sağlayan iş adamlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8039)

15.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, İzmir'de kurulu bir fabrikanın içinde bulunduğu ekonomik darboğaza ve işçilerin mağduriyetine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8040)

16.-  Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Açık Yönetim Ortaklığı Yürütme Komitesinin Türkiye ile ilgili bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/8041)

17.-  Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in, Halkbank'ta çalışan Bank Asya kökenli yöneticilere ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek)  yazılı soru önergesi (7/8042)

18.-  Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, şiddete maruz kalan kadınlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8046)

19.-  Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, nişasta bazlı şeker kotaları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8047)

20.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Adana'nın Yüreğir ilçesinde iki işçinin hayatını kaybetmesine neden olan bir iş kazasına ve iş kazalarına karşı alınan önlemlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8048)

21.-  Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'in Tarsus ilçesinde toplu balık ölümlerine ve arıtma çalışmalarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8050)

22.-  Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, Diyarbakır'daki anız yakma işlemlerinin engellenmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8051)

23.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, doğal gaz fiyatlarında indirim beklentisine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8052)

24.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TEDAŞ'ın personel politikasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8053)

25.-  Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından işlemlerine devam edilen güneş enerjisine dayalı üretim projelerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8054)

26.-  Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, nişasta bazlı şeker kotaları ile ilgili düzenlemelere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8055)

27.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum, Kars ve Ardahan illerindeki hayvan sayıları ile hayvansal üretim verilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8056)

28.-  Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Karadeniz Bölgesi'ndeki terör saldırılarına ve polis memurlarının şehit olmasına neden olan bir saldırıyla ilgili yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8058)

29.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'un Pendik ilçesindeki Şahkulu Sultan Dergahına yönelik saldırıya ve yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8059)

30.-  İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir'in, polis alımında kadın adaylara kontenjan ayrılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8060)

31.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, Alevi kurumlarına ve yöneticilerine yönelik saldırılara karşı alınan önlemlere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8061)

32.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul Surları'ndaki tahribatlara ve alınan önlemlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8062)

33.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Topkapı Sarayı'nın yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8063)

34.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'nin Akçakoca ilçesinde imam hatip okuluna dönüştürülen bir okula ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8064)

35.-  İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı okullarda İngilizce öğretimi için velilerden para toplandığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8065)

36.-  İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, öğretmenler hakkında yapılan tahkikatlara dair iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8066)

37.-  Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde bir grup öğrencinin ilişiklerinin kesilmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8067)

38.-  Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, proje okulu uygulaması kapsamında görev yerleri değiştirilen yönetici ve öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8068)

39.-  İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, proje okulu uygulaması kapsamında görev yerleri değiştirilen yönetici ve öğretmenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8069)

40.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesi öğrencilerinin sorunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8070)

41.-  İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, seçmeli dersler ile ilgili müfredatta yapılan değişikliklere, bazı seçmeli derslerin zorunlu olarak uygulandığı iddiasına ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinliklerine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8071)

42.-  İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, din dersi muafiyeti için istenen bir belgeye ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8072)

43.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Erzurum'da eğitim-öğretim ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8073)

44.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Diyarbakır'da eğitim-öğretim ile ilgili verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8074)

45.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İHA alım ihalelerine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8075)

46.-  İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Tuzla Piyade Okulunda meydana gelen yangına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8076)

47.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'deki Medele Ovası'nda sulama çalışmalarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8077)

48.-  Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, Erciş Devlet Hastanesi inşaatına ve yaşanan sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8078)

49.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, Konya'ya yönelik yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8079)

50.-  Diyarbakır Milletvekili Altan Tan'ın, illere göre sağlık hizmeti istatistiklerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8080)

51.-  Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in, Tekirdağ'daki Kapaklı Yıldızkent Kavşağı'nın düzenleme çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8081)

52.-  Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Edirne'ye PTT personeli atanması ihtiyacına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8082)

53.-  İstanbul Milletvekili Didem Engin'in, Marmaray'da bir işçinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesine ve Marmaray Projesi ile ilgili risklere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8083)

54.-  Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, limanlardaki tartım hizmetlerinin bedellerinin yüksekliğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8084)

55.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, engelli vatandaşların ulaşımda karşılaştıkları fiziki zorluklara ve yapılan çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8085)

56.-  Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana-Mersin hızlı tren hattı yapım çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/8086)