TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 23

02 Kasım 2016 Çarşamba

 

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1. Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve 21 Milletvekilinin, kamuda çalışan avukatların özlük haklarıyla ilgili mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/348) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

2. Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ ve 23 Milletvekilinin, zorunlu trafik sigorta primlerinin meydana getirdiği mağduriyetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/349) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

3.  HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Hrant Dink cinayeti ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/350) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)