TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 22

01 Kasım 2016 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 24 Milletvekilinin, Sultanahmet Meydanında gerçekleşen terör saldırısının tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/345) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 24 Milletvekilinin, Çukobirlik'in genel durumunun tetkiki için yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/346) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

3.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'in, Türkiye'de IŞİD terör örgütü mensubu canlı bombaların yaptığı eylemlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/347) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)