TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 19

27 Ekim 2016 Perşembe

 

Tasarılar

 

1.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/776) (Dışişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

2.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/777) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

3.- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/778) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Dışişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.10.2016)

 

Teklifler

 

1.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1420) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1421) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.10.2016)

3.- Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel'in; 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1422) (Tarım, Orman ve Köyişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.10.2016)

4.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 669 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1423) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi. 18.10.2016)

5.- Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in; Türk Medeni Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1424) (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Adalet Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

6.- İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1425) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

7.- İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in; 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 6. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/1426) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in; Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1427) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.10.2016)

9.- Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1428) (İçişleri ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

10.-  Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1429) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi. 19.10.2016)

11.-  İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in; 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1430) (İçişleri ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

12.-  Adana Milletvekili Aydın Uslupehlivan'ın; Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1431) (İçişleri; Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

13.-  Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun; Çocuk Hakları Koruma Komisyonu Kurulmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1432) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.10.2016)

14.-  Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun; Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1433) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

15.-  Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun; Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1434) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.10.2016)

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir ve 19 Milletvekilinin, yerel yönetimler mevzuatı ile ilgili eksikliklerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/342) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

2.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve 22 Milletvekilinin, Gerçekleri Araştırma Komisyonu kurulması adına yapılacak çalışmaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/343) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)

3.- Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ve 24 Milletvekilinin, Türkiye genelinde sit alanı olmaktan çıkarılıp yapılaşmaya açılmış yerlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/344) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.01.2016)