TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

GELEN KAĞITLAR

No: 18’e Ek

26 Ekim 2016 Çarşamba

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve 21 Milletvekilinin, elma ve patates üreticilerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/339) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

2.- Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen ve 22 Milletvekilinin, Türkiye ile KKTC arasındaki su temini projesindeki anlaşmazlıkların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/340) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)

3.-   CHP Grubu adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Levent Gök, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, basın - yayın mensupları ve kuruluşlarına yapılan saldırıların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/341) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.01.2016)