TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 175

27 Temmuz 2017 Perşembe

 

Tasarı

1.- Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/868) (Adalet ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

 

Teklifler

1.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1801) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

2.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1802) (Plan ve Bütçe ile İçişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

3.-İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1803) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

4.- İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın; 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1804) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

5.- İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin; 14.07.1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1805) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

6.- Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın; Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/1806) (İçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

7.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1807) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler; İçişleri;  Milli Savunma ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

8.- Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın; Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1808) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

9.- İstanbul Milletvekili Arzu Erdem'in; Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1809) (Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

10.- İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 6756 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1810) (Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ile Milli Savunma Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.06.2017)

11.-İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın; 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi (2/1811) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

12.- Mersin Milletvekili Oktay Öztürk'ün; 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 3. Maddesinde Değişiklik Yapılarak "Engellilerden, Harp ve Vazife Şehitlerinin Dul ve Yetimlerinden, Malul ve Gaziler ile Tedavi Maksadıyla Yurt Dışına Çıkış Yapan Vatandaşlarımızdan ve Öğrencilerden, Yurt Dışı Çıkış Harcı Alınmamasına" İlişkin Kanun Teklifi (2/1812) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

13.-Ankara Milletvekili Erkan Haberal'ın; 19/04/2012 Tarihli ve 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/1813) (Plan ve Bütçe ile Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

 

Sözlü Soru Önergeleri

1.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2017 yılları arasında bavul ticareti kapsamında ülkemize birden çok giriş-çıkış yapan yabancı uyruklu kişilere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/841) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

2.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yabancı uyruklu kişilerle yapılan evliliklere ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/842) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

3.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yabancı işgücü politikasına ilişkin Başbakan'dan sözlü soru önergesi (6/843) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

4.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan denetimlerde yasa dışı çalıştığı tespit edilen yabancılara ve kaçak yabancı işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/844) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

5.- Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım'ın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinin içme suyu sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/845) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

6.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çalışma izni verilen geçici koruma kapsamındaki yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/846) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

7.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin anaç kuzuların kesimiyle ilgili bir açıklamasına ve kırmızı et açığını kapatmak için yapılan çalışmalara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/847) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

8.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki sulama kuyularına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/848) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

9.- Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 ve 2017 yıllarında icra takibindeki dosya sayısı ile icra dairesi sayısına ilişkin Adalet Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/849) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

10.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, TÜİK'in hesaplama yönteminde yaptığı değişiklik sonrasında ekonomik verilerin geriye dönük olarak güncellenmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/850) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

11.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında okullarda meydana gelen şiddet vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/851) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

12.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, denizcilik alanında eğitim veren kurumların sayısına ve mezunlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/852) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

13.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, engelli çocukların eğitimine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/853) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

14.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/854) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

15.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, erken yaşta evliliklerin önlenmesi konusunda yapılan çalışmalara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/855) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

16.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yaşlılar için evde bakım hizmeti veren belediyelere ve belediyelerin bu hizmetinden yararlanan kişilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/856) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

17.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki kanser vakalarının illere göre dağılımına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/857) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

18.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele amacıyla koruma, önleme ve eğitim alanlarında yeterli sayıda uzman istihdam edilip edilmediğine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/858) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

19.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2002 yılından itibaren TCDD'nin personel, istasyon ve sefer sayılarında meydana gelen değişime ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/859) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

20.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda kara yollarında yapılan onarım ve yeniden asfaltlama çalışmalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/860) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

21.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında erişimi engellenen internet sitelerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/861) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

22.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Bor arasında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/862) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

23.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda limanlara demir yolları ile taşınan yük miktarına ve demir yolu yük taşımacılığının mevcut durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/863) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

24.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Eski Saray Mahallesi'ndeki Ermeni Kilisesi'nin restorasyon sonrası Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğüne çocuk kütüphanesi olması için tahsis edildiği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/864) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

25.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında bilimsel kazılara ayrılan bütçeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/865) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

26.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık personeli ile ilgili çeşitli verilere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/866) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

27.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık bünyesindeki kütüphaneci, arkeolog, sanat tarihçisi, folklor araştırmacısı, kimyager ve sosyologların ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi konusunda bir çalışma olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/867) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

28.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülke genelindeki kütüphane sayısı ile kütüphanelerde görev yapan kadrolu personel sayısına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/868) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

29.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz sonrası kütüphanelerden kaldırılan kitap olup olmadığına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/869) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

30.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4/C'lilerin gelir vergisi dilimlerine ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/870) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

31.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Bor ilçesindeki şeker fabrikasında geçici işçi statüsündeki işçilerin daimi işçi kadrosuna alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/871) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

32.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarında taşeron işçi olarak çalışan üniversite mezunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/872) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

33.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bor madeninin demir-çelik sektöründe ve tarımda kullanılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ve ülkemizde üretilen özel bor kimyasallarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/873) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

34.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kömür madenciliği alanında kamu kurumlarındaki makine parkının modernize edilmesi yönündeki çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/874) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

35.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Eti Maden tarafından üretilen Eti Matik Bor temizlik ürününe ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/875) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

36.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerindeki tutukluların eğitim durumlarına göre dağılımına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/876) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

37.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükşehir yapılması planlanan iller ile ilçe yapılması planlanan beldelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/877) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

38.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat illerinde ikamet eden mültecilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/878) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

39.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yasal olmayan yollardan ülkemizden çıkış yapmak isterken yakalanan kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/879) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

40.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Maden Köyü'nde köy tüzel kişiliğine ait köy yerleşim alanının sınırlarının genişletilmesine ve Eminlik ve Hüsniye Köyleri için sosyal tesis yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/880) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

41.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yabancı uyruklu kişilerin karıştığı suçlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/881) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

42.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, araç trafiğine açık yolları otopark olarak işleten belediyelere ve 2016 ve 2017 yıllarında toplanan belediye otopark gelirlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/882) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

43.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurt dışında kardeş belediyesi bulunan belediyelere ve son beş yılda gerçekleşen karşılıklı ziyaretler ile destek sağlanan sosyal içerikli projelere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/883) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

44.-  Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015 ve 2016 yıllarında il özel idaresi ve diğer kurumlarca yapılan halı saha ve spor alanlarına ve bu alanlar için sağlık memuru ve spor eğitmeni görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan sözlü soru önergesi (6/884) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

 

Yazılı Soru Önergeleri

 

1.-           Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'da bazı şirketlere kayyum olarak atanan bir avukata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15357) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

2.-           İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gazilik unvanı ve hakları verilen kişilere ve bunlardan geri alınanlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15358) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

3.-           İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Mardin'de Süryanilere ait olup Hazine'ye devredildiği iddia edilen arazi ve diğer mülklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15359) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

4.-           İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, bir gazeteye yapılan operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15360) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

5.-           İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, IŞİD tarafından şehit edilen iki askerin ailelerine bilgi verilip verilmediğine ve terör örgütleri tarafından kaçırılan asker, polis, korucu ve sivil vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15361) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

6.-           İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, Suriyeli mültecilerin çalışma mevzuatı karşısındaki durumuna ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15362) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

7.-           Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, gıda fiyatlarındaki artışa ve emekli maaşlarına yapılan zamma ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15363) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

8.-           İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ile üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporuna, hükûmetin değerlendirme ve çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15364) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2017)

9.-           İzmir Milletvekili Müslüm Doğan'ın, OHAL'in ne zaman kaldırılacağına ve Suriyeli sığınmacıların güvenliği ve yaşam koşulları ile ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15365) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

10.-       Van Milletvekili Adem Geveri'nin, kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan kadro sayısına, personel alım takvimine ve mülakat uygulamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15366) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

11.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15367) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

12.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Harran Üniversitesi'nde görevli akademisyenler hakkında hazırlandığı iddia olunan fişleme dosyasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15368) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

13.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Batman Belediyesi'nin internet sayfasındaki bir ismin değiştirilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15369) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

14.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Adıyaman'daki göç ve işsizlik sorunlarının çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15370) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

15.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Ağrı'nın sosyal ve ekonomik açıdan geliştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve turizm gelirinin yükseltilmesi ile şehre tıp fakültesi açılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15371) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

16.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Aksaray'ın yol, hastane, havaalanı gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15372) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

17.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Erzincan'da hayvancılığın canlandırılmasına, fasulye girdi maliyetlerinin düşürülmesine, şeker pancarı kotasının düzeltilmesine ve işsizlikle ilgili çalışmalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15373) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

18.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gaziantep'te trafik, terör ve uyuşturucu kullanımı gibi sorunların çözülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15374) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

19.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Gaziantep'te spor tesisi ihtiyacının karşılanmasına, sanayinin geliştirilmesine ve çeşitli sorunların giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15375) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

20.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sinop'ta göç ve işsizliğin önlenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15376) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

21.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Sinop'taki hastanelerin sorunlarının çözümü, kestane balı üretiminin teşviki, turizm yatırımları ve otopark sorununun giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15377) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

22.-       İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın, Zonguldak'ta kömür sahalarında çalışırken işsiz kalan vatandaşlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15378) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

23.-       Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan'ın, tutuklu 177 gazeteci bulunduğu iddialarına ve basın kartı uygulamalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15379) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

24.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Çayyolu'nda bir arazinin sağlık tesisinden ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15380) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

25.-       Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana il ve ilçelerindeki işsizlik oranlarına ve işsizlik sorununun çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15381) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

26.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Sincan'da yaşanan elektrik kesintilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15382) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

27.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde yapılan bazı altyapı çalışmalarının yollarda meydana getirdiği bozuklukların giderilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15383) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

28.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Göksu yol ayrımına yapılmasına karar verilen iki üst geçidin yapılmama nedenine ve Ankara'daki yaya güvenliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15384) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

29.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, TMSF'ye ait taşınmazlara ve 1 Ocak 2010 -11 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan araç ve diğer taşınır mal satış işlemlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15385) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

30.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15386) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

31.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, FETÖ'ye ait dershanelere ve buralarda bazı sınav sorularının dağıtılması vakalarının soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15387) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

32.-       Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Sözcü gazetesine yapılan operasyona ve sahibi hakkındaki soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15388) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

33.-       Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın, İmralı F Tipi Cezaevi'nde avukat görüşlerinin engellenmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15389) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

34.-       Şırnak Milletvekili Aycan İrmez'in, Soma maden faciası davasına bakan hakim ve savcıların yerlerinin yaz kararnamesiyle değişmesine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15390) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

35.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Elazığ Cezaevi'nde bulunan bir mahkumun muayene ve tedavi taleplerinin karşılanmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15391) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

36.-       Van Milletvekili Adem Geveri'nin, hâkim ve savcı adaylığı sınavı mülakatlarında siyasi saiklerle hareket edildiği yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15392) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

37.-       Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Tarsus Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kişinin nakiller sırasında ve cezaevlerinde uğradığı iddia edilen hak ihlallerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15393) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

38.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Diyarbakır'da cezaevinde bulunan akciğer kanseri hastası bir hükümlüye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15394) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

39.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, cezaevinde annesiyle kalan bir bebek için doğum günü pastası talebinin reddedilmesine ve cezaevlerindeki 0-6 yaş arası çocuklara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15395) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

40.-       Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, tutuklu bir siyasi parti genel başkanı hakkındaki davalarla ilgili Bakanlıkça savcılıklardan bilgi notu talep edildiği iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15396) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

41.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Bakanlığın tutuklu yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında yürütülen davalarla ilgili savcılıklardan bilgi talebine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15397) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

42.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Suriyeli sığınmacı kadınlara yönelik işlenen cinsel suçlara, Sakarya'da Suriyeli bir kadının ve çocuğunun öldürüldüğü olaya ve son on beş yılda erkek şiddeti ve cinsel suçlarla ilgili verilere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15398) (Başkanlığa geliş tarihi: 10.07.2017)

43.-       Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ın, işsizlik maaşının kademeli olarak düşürülmesine ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15399) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

44.-       Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, İstanbul'da bir fabrikada kadın işçilerin maruz kaldığı iddia olunan cinsel taciz ve fiziksel şiddet olaylarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15400) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

45.-       Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, kentsel dönüşüm yıkımları esnasında asbestli binaların tespitine, alınacak önlemlere ve asbestin imhasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15401) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

46.-       Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm'ün, yerel yönetimlere aktarılan ödeneklerde kesinti yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15402) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

47.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Belçika'da yaşayan bazı Türk vatandaşları hakkında bilgileri olmadan emniyet araştırması yapıldığına ve Türk Konsolosluğunun vatandaşların adres bilgilerini bazı siyasi partilerle paylaştığına dair iddialara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15403) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

48.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Şanlıurfa'da yaşanan elektrik kesintilerine, tahsil edilen elektrik bedellerine ve çiftçilerin uğradığı zararlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15404) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

49.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, elektrik dağıtım maliyetlerindeki düşüşün hane faturalarına yansımamasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15405) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

50.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar, Siverek ve diğer ilçeleri ile bu ilçelere bağlı köylere verilen elektrik hizmetine ve yapılan elektrik kesintilerine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15406) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

51.-       Bartın Milletvekili Muhammet Rıza Yalçınkaya'nın, 2002 yılından itibaren TTK Amasra Taşkömürü İşletmesine yapılan yatırımlara, üretim, işçi sayısı ve çalışma koşullarındaki gerilemeye ve müessese ile ilgili çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15407) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

52.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, bazı spor kulüplerinin oyuncularının isimlerinin geçtiği şike içerikli ses kayıtlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15408) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

53.-       Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2016-2017 döneminde KYK tarafından verilen kredi ve burslara ve bu yıl ödemelerin erken kesilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15409) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

54.-       Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, Adana'da yağış ve don olaylarından zarar gören tarım üreticilerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15410) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

55.-       Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, 2002-2017 yılları arasında buğday üretiminde girdi fiyatları ve buğday fiyatları oranına, üretici sayısına, ithalat oranlarına ve 2017 yılı buğday alım fiyatına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15411) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

56.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı'da tarımsal üretimde karşılaşılan sulama sorunlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15412) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

57.-       Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, buğday taban fiyatının açıklanma zamanına ve gümrük vergisindeki indirimin çiftçiye etkisine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15413) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

58.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, su ürünleri üretimindeki düşüşe ve avlanma yasaklarının uygulanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15414) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

59.-       Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, TMO tarafından buğday alım fiyatlarının açıklanma zamanına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15415) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

60.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Kırıkkale ilinde bulunan Kapulukaya Barajı'nın ticari balıkçılık için kiralanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15416) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

61.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak kent merkezine giden araçlara kontrol noktalarında yapılan aramalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15417) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2017)

62.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak ve Hakkari'nin il statüsünden kanun hükmünde kararname ile çıkarılacağına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15418) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

63.-       Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, 7 Temmuz 2017 tarihinde Ankara Adliyesi'nde Reyhanlı davasına katılan bir ailenin polis tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15419) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

64.-       Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Van'ın Çatak Belediyesine atanan kayyum tarafından bir parkın adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15420) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

65.-       Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin Kızıltepe'de bulunan bir heykelin kaldırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15421) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

66.-       Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Pamukkale ören yeri giriş ücretinin ve işletmelerdeki fiyatların yüksekliğine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15422) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

67.-       İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, eğitim kurumlarında kadın ve erkek mescidi bulunmasını öngören yönetmelik değişikliğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15423) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

68.-       Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy'un, Bingöl'de özel bir sürücü kursunun ruhsatının iptal edilerek kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15424) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

69.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Çanakkale Bayramiç'te bir lisede görevli Kur'an dersi öğretmeninin öğrencilere şiddet uyguladığı iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15425) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

70.-       İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, TEOG sınavlarına ve fen ve anadolu liselerinin kontenjanlarının azaldığı iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15426) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

71.-       Ankara Milletvekili Murat Emir'in, yurt dışında bulunan Bakanlığa bağlı okullara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15427) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

72.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Haymana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının tadilatına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15428) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

73.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir anadolu imam hatip lisesi tarafından hazırlanan broşürdeki bazı ifadelere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15429) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

74.-       İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, 2017 LYS sınavındaki başarı sıralamalarıyla ilgili bazı verilere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15430) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

75.-       Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir ilkokulun kapatılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15431) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

76.-       Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu ili ve ilçelerinde ilk ve ortaöğretim başarı oranına, sınıf öğretmeni kadrosu dışında yapılan görevlendirmelere ve eğitimde yaşanan sorunların incelenmesi ve çözümüne ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15432) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

77.-       Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, kışlada intihar vakalarına ve askerlere verilen psikolojik desteğe ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15433) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

78.-       Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Cizre'de Dicle Nehri kenarındaki bir parkta bulunan ağaçların kesilmesine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15434) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

79.-       Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Düden ve Kurşunlu şelalelerinin kuruduğuna dair tespitlere ve sebeplerinin araştırılmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15435) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

80.-       İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen orman yangınına, hasar tespit çalışmalarına ve son 20 yılda İzmir'de yanan ormanlık alanlara ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15436) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

81.-       Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yer alan Topçam Barajı'nda üretimin durdurulmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15437) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

82.-       Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya'nın, yasal olmayan klinik ya da hastanelerin denetimine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15438) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

83.-       İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, gebe veya yeni doğum yapmış kadınların gözaltı işlemleri esnasında verilen raporlara ve hastane sevki vermeyen hekimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15439) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

84.-       Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, tren garı, otogar ve havaalanı gibi ulaşım merkezlerine giden toplu taşıma araçlarının saat çizelgelerinin belirlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15440) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

85.-       İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki araç geçiş sayılarına ve yapımcı şirkete verilen taahhüde ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15441) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

86.-       Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15442) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

87.-       Batman Milletvekili Saadet Becerekli'nin, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15443) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

88.-       İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15444) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

89.-       Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki mahkeme sürecine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15445) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

90.-       Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 26. Yasama Dönemi'nde verilen parlamenter soru ve Meclis araştırması önergeleri ile kanun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15446) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

91.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, makam aracı ile ilgili iddialara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15447) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

92.-       İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, kamudan ihraç edilen ve açlık grevi yapan iki kişi hakkındaki yargılama sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15448) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

93.-       Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, iki gazetecinin tutuklu yargılanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15449) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

94.-       İzmir Milletvekili Zeynep Altıok'un, bir gazetede yayınlanan telefon dinleme iddialarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15450) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.07.2017)

95.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, KHK ile işten çıkarılan açlık grevindeki iki kişinin tutuklanmalarına ve İçişleri Bakanı tarafından yapılan bazı açıklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15451) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

96.-       İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da gözaltına alınan bir vatandaşa işkence uygulandığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15452) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

97.-       İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, KHK ile işten çıkarılan açlık grevindeki bir akademisyenin kardeşi hakkında kaldığı devlet yurdunda süresiz ilişik kesme işlemi başlatıldığına dair iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15453) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

98.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, insan hakları alanında çalışan bazı kişilere yönelik gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15454) (Başkanlığa geliş tarihi: 06.07.2017)

99.-       Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP Eş Genel Başkanını Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya kelepçeli olarak götürülmesi yönündeki girişime ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15455) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

100.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, OHAL KHK'ları ile ihraç edilen ve cezaevinde açlık grevi sürdüren iki kişiye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15456) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

101.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, OHAL kapsamındaki akademisyen ihraçlarına ve Dicle Üniversitesi'nden ihraç edilen bildiri imzacısı akademisyenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15457) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

102.-   Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın, OHAL'de grev hakkının kullanımını ilgilendiren bir açıklamaya ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15458) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

103.-   Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan'ın, milletvekilliği düşürülen bir siyasi parti eş genel başkanına ve FETÖ bağlantılı yargı görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15459) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

104.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul Okmeydanı'nda gözaltına alınan on üç kişinin işkence gördüğüne dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15460) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

105.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir siyasi parti üyesinin silahlı tehdit içeren sosyal medya paylaşımıyla ilgili yapılan işlemlere ve bireysel silahlanmadaki artışa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15461) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

106.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van Valiliği'nin sonradan serbest bırakılan üç kişinin Gevaş Emniyeti saldırısının faili olduğu yönündeki açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15462) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

107.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, bir akademisyenin yazısında yer alan haberlerle ilgili işlemlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15463) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

108.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, 15 Temmuz'un yıl dönümü için tasarlanan afişlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15464) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

109.-   Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün, Türk bayrağının değiştirilmesiyle elde edilen 15 Temmuz görsellerine ve 15 Temmuz afişlerindeki asker resimlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15465) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

110.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, FETÖ operasyonlarına ve örgütün TSK'daki yapılanma sürecine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15466) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

111.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara'nın Elmadağ ilçesine bağlı Şehitlik ve Havuzbaşı mahallelerinin su ve yol sorununa ve bölgeye doğalgaz hattı götürülmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15467) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

112.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul Maltepe'deki meydanın kapasitesine ve İstanbul Valiliği'nin açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15468) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

113.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, El Kaide'nin kurucularından birinin isminin İstanbul'da bir caddeye verildiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15469) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

114.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, 15 Temmuz 2016 sonrası OHAL kapsamında Diyarbakır'da işten çıkarılan SES üyesi sağlık personeline ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15470) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

115.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, bir gazeteye yapılan operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15471) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

116.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2014-2017 yılları arasında gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15472) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

117.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, KHK ile işten çıkarılan ve Ankara'da oturma eylemi yapan bir kişinin üzerine plastik mermi ile ateş açılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15473) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

118.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da gözaltına alınan bazı vatandaşlara işkence uygulandığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15474) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

119.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, tutuklu bulunan bir gazetecinin cezaevinde uğradığını iddia ettiği fiziksel ve psikolojik muamelelerin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15475) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

120.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ne faaliyetlerini yürütebilmesi için kaynak aktarılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15476) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

121.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2002-2017 yıllarında saldırıya uğrayan basın kuruluşlarına, yapılan mali denetimlere ve tutuklanan ve mahkum edilen gazetecilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15477) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

122.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, referandumla ilgili YSK tarafından alınan kararlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15478) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

123.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 1966 Varto depremi mağdurlarına yapılan deprem konutları için hak sahiplerinden para istendiği iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15479) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

124.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Anıtkabir'in bakımsızlığına ve personel yetersizliğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15480) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

125.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, Paris İklim Anlaşması'nın TBMM'nin onayına sunulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15481) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

126.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, AK Parti'nin il ve ilçe teşkilatlarının ve yerel yöneticilerinin değerlendirilmesi amacıyla kamu kurumlarının kullanılacağı iddiasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15482) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

127.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Anıtkabir'in bakımsızlığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15483) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

128.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 677 sayılı KHK ile kapatılan bir derneğe ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15484) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

129.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Keçiören Yükseltepe Mahallesi'nin internet ve sabit telefon alt yapısı ihtiyacına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15485) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

130.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, Ankara Bilkent'te yapımı devam eden şehir hastanesine ulaşım için monoray kullanımı planlanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15486) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

131.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, Türk Telekom hissedarı bir şirketin özelleştirme için kullandığı kredileri ödeyemediğine yönelik iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15487) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

132.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de yasa dışı çalışan ABD, Kanada, Avustralya ve AB ülkeleri vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15488) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

133.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kamu kurum ve kuruluşlarının 2016 yılında ve 2017 yılının ilk beş ayındaki reklam giderlerine ve reklam tutarına göre ilk on yayın organına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15489) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

134.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 669 sayılı KHK ile kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'na başvurabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15490) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

135.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'de bulunan yabancı sermayeli şirketlerin sahip olduğu gayrimenkullere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15491) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

136.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'nın Aladağ ilçesinde bir derneğin çocuklara ve gençlere yönelik seminer programına izin verilmemesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15492) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

137.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 675 sayılı KHK ile atama işlemleri iptal edilen subay ve astsubay adaylarının hak arama yollarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15493) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

138.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun bir yılı aşkın süredir başvuru almamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15494) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

139.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, kapatılan askeri okulların öğrencilerinin OHAL Komisyonu'na başvurabilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15495) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

140.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın restorasyonunun bitirilememesine ve firmaya yapılan ödeme miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Hakan Çavuşoğlu) yazılı soru önergesi (7/15496) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

141.-   Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak'ın, BDDK tarafından banka gayrimenkullerine yönelik olarak yapılan bir düzenlemeye ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15497) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

142.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15498) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

143.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15499) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

144.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15500) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

145.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15501) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

146.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15502) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

147.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15503) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

148.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15504) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

149.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15505) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

150.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15506) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

151.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15507) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

152.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15508) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

153.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15509) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

154.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15510) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

155.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15511) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

156.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15512) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

157.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15513) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

158.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15514) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

159.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15515) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

160.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15516) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

161.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15517) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

162.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15518) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

163.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15519) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

164.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15520) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

165.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15521) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

166.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15522) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

167.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15523) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

168.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15524) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

169.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15525) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

170.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15526) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

171.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15527) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

172.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15528) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

173.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15529) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

174.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15530) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

175.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Mehmet Şimşek) yazılı soru önergesi (7/15531) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

176.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, FETÖ/PDY mensubu yargı görevlilerinin yürüttüğü davaların yeniden incelenmesinin söz konusu olup olmadığına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15532) (Başkanlığa geliş tarihi: 05.07.2017)

177.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, cezaevlerindeki çocuklara yönelik işkence ve taciz olaylarının soruşturulmasına ve bir derneğin raporuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15533) (Başkanlığa geliş tarihi: 11.07.2017)

178.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, tutuklu bulunan bir siyasi parti genel başkanına yönelik adli uygulamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15534) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

179.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, İzmir'de gözaltına alınan hamile bir kadının durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15535) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

180.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, son on beş yılda gerçekleşen kadına yönelik şiddet vakalarına ve yargı süreçlerine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15536) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

181.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, kamu görevinden ihraç edildikleri için açlık grevi sürdüren iki kişi hakkındaki gözaltı ve tutuklamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15537) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

182.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde hayatını kaybeden engelli bir mahkumun aynı koğuştan yedi mahkum tarafından işkence edilerek öldürüldüğüne dair iddialara ve cezaevi yönetimine ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15538) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

183.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15539) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

184.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15540) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

185.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15541) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

186.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15542) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

187.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15543) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

188.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15544) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

189.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15545) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

190.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15546) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

191.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15547) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

192.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15548) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

193.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15549) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

194.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15550) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

195.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15551) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

196.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkinn Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15552) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

197.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15553) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

198.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15554) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

199.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15555) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

200.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15556) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

201.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15557) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

202.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15558) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

203.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15559) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

204.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15560) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

205.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15561) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

206.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15562) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

207.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15563) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

208.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15564) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

209.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15565) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

210.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15566) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

211.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15567) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

212.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15568) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

213.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, bir milletvekilinin sosyal medya hesabından yaptığı bazı açıklamalara ve Giresun'da FETÖ ile mücadeleye ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15569) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

214.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15570) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

215.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15571) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

216.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15572) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

217.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15573) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

218.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15574) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

219.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında on yedi yaşını bitirmemiş olanlar için Aile Mahkemesinden alınan evlenme izni kararıyla gerçekleşen evliliklere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15575) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

220.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, cezaevlerinde çocuğu ile birlikte kalan kadın tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15576) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

221.-   İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın, Trabzon Bahçecik Cezaevi'nde tutuklu bulunan bir kadın ve bebeğinin kaybolduğu iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15577) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

222.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, İzmir'in Kiraz ilçesinde kız çocuklarının kaçırılarak zorla evlendirilmesi vakalarının soruşturulmasına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15578) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.07.2017)

223.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15579) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

224.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15580) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

225.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15581) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

226.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15582) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

227.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15583) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

228.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15584) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

229.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15585) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

230.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15586) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

231.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15587) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

232.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15588) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

233.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15589) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

234.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15590) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

235.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15591) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

236.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15592) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

237.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15593) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

238.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15594) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

239.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15595) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

240.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15596) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

241.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15597) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

242.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15598) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

243.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15599) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

244.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15600) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

245.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15601) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

246.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15602) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

247.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15603) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

248.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15604) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

249.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15605) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

250.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15606) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

251.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15607) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

252.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15608) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

253.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15609) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

254.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15610) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

255.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15611) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

256.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15612) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

257.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15613) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

258.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde İl Müdürlüğünün yeni hizmet binasına ve inşaatın ne zaman bitirileceğine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15614) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

259.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılında çalışmaya başlayan kadın işçilere ve iş yerlerindeki kreşlere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15615) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

260.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15616) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

261.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15617) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

262.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15618) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

263.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15619) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

264.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15620) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

265.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15621) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

266.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15622) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

267.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15623) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

268.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15624) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

269.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15625) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

270.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15626) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

271.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15627) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

272.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15628) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

273.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15629) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

274.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15630) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

275.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15631) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

276.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15632) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

277.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15633) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

278.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15634) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

279.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15635) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

280.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15636) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

281.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15637) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

282.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15638) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

283.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15639) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

284.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15640) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

285.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15641) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

286.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15642) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

287.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15643) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

288.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15644) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

289.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15645) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

290.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15646) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

291.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15647) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

292.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15648) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

293.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15649) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

294.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15650) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

295.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15651) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

296.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15652) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

297.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15653) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

298.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15654) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

299.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15655) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

300.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15656) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

301.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15657) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

302.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15658) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

303.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15659) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

304.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15660) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

305.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15661) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

306.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15662) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

307.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15663) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

308.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15664) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

309.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15665) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

310.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15666) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

311.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15667) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

312.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15668) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

313.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15669) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

314.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15670) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

315.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15671) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

316.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15672) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

317.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15673) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

318.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15674) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

319.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15675) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

320.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15676) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

321.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15677) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

322.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15678) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

323.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15679) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

324.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15680) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

325.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15681) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

326.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15682) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

327.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15683) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

328.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15684) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

329.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15685) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

330.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15686) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

331.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15687) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

332.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15688) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

333.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2011 yılından itibaren Türkiye'ye gelen sığınmacılara, çalışma izni verilenlere, kayıt dışı çalışanlara ve sığınmacılara yönelik istihdam stratejisine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15689) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

334.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, kentsel dönüşüm kapsamındaki bina yıkımlarında asbest araştırması yapılmasına ve denetimine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15690) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

335.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilinde ve ülke genelinde işyeri ve çalışan sayılarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15691) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

336.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on yılda ve 2016-2017 yıllarında meydana gelen iş kazalarına ve vefat eden ve iş göremez duruma gelen kişilerin dağılımına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15692) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

337.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, SGK tarafından Nisan 2017'de yapılan görevde yükselme sözlü sınavına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15693) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

338.-   Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu'nun, çırak ve stajyer öğrencilerin sigortalılık sorununa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15694) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

339.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, mevsimlik tarım işçilerine, yoğun olarak çalıştıkları yerlerde yapılan geçici yerleşim alanlarına ve çocuk işçiliğiyle mücadeleye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15695) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

340.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, zorunlu bireysel emeklilik sistemine katılanlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15696) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

341.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, şeker fabrikalarında, demir yollarında ve diğer kurumlarda çalışan geçici işçilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15697) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

342.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, büyükanne projesi kapsamında destek sağlanan ailelere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15698) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

343.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15699) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

344.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15700) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

345.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ilindeki bazı köylerin düz alanlara taşınmasının ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15701) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

346.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ulukışla Çiftehan Köyü'nde yaşanan su kesintilerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15702) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

347.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında saptanan anız yakımlarına, yapılan cezai işlemlere ve anız yakan kişilere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15703) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

348.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15704) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

349.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, taraf olunan ve çekince konulan BM sözleşmelerine ve bu sözleşmeler kapsamında BM'ye sunulan raporlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15705) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

350.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15706) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

351.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektrik faturalarına yansıyan TRT payına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15707) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

352.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin kasaba ve köylerinde elektrik kesintileri ve sonucunda oluşan sorunların çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15708) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

353.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Bor Enerji İhtisas Bölgesi ile ilgili 2015 yılında alınan kararın ne zaman uygulanacağına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15709) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

354.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15710) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

355.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15711) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

356.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetenekli çocuk ve gençlerin tespit edilerek sporcu yetiştirilmesine yönelik projelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15712) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

357.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016-2017 sezonunda müsabakalarda yer alan lisanslı yabancı uyruklu sporculara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15713) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

358.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, bazı tarım ürünlerinin gümrük vergilerinde yapılan indirime, üretimdeki düşüşe ve çiftçilerin ekonomik sorunlarının giderilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15714) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

359.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, 2016 yılında yapılan pestisit analizlerinde tespit edilen klorpirifos kalıntılarına, bunlarla ilgili işlemlere ve piyasadan toplanan ve klorpirifos içeren tarım zehirlerine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15715) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

360.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, buğday alım fiyatının revize edilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15716) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

361.-   Manisa Milletvekili Mazlum Nurlu'nun, 2017 buğday taban fiyatının geç açıklanmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15717) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

362.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, buğday alım fiyatının belirlenmesine, çiftçiden alınan KDV oranına, hububat ithalatında yabancı satıcılardan alınan vergilere ve dışa bağımlılığın azaltılmasına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15718) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

363.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Sudan'dan kiralanan tarım arazisine ve varsa bu nedenle yerli üreticinin uğradığı maddi zarara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15719) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

364.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15720) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

365.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve başlayacak olan yatırımlarına ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15721) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

366.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'da bazı siyasi partilerin yönetici ve üyelerine yönelik olarak gerçekleşen gözaltı işlemlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15722) (Başkanlığa geliş tarihi: 07.07.2017)

367.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan bir anıtın yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15723) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.07.2017)

368.-   Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul'un, biber gazı kullanımına, sağlığa etkilerine ve Model 5 biber gazına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15724) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

369.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van'ın Çatak ilçesinde Körüklü Vadisi'nde bulunan köprünün yıktırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15725) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

370.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, OHAL döneminde DBP belediyelerinden ihraç edilen kamu çalışanlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15726) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.07.2017)

371.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Nevşehir'de bir şehit cenazesine CHP Genel Başkanı'nın gönderdiği çelengin protokol sırasından çıkarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15727) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

372.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında meydana gelen motosiklet kazalarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15728) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

373.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Suriyeli çocuklarla ilgili kayıtlara göre son beş yılda hakkında kayıp ihbarı yapılan çocuklara, kaç çocuğun bulunduğuna ve kayıpların nedenlerinin araştırılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15729) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

374.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, büyükşehir belediyelerinde hayata geçirilmesi planlanan iTaksi uygulamasıyla vatandaşların ses ve görüntü kaydının alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15730) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

375.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Anıtkabir Koruma Amaçlı İmar Planı'nın değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15731) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

376.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle alınan tedbirlere ve uğranılan zararların tazminine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15732) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

377.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı mahallelerin ulaşım, temizlik ve aydınlatma imkanlarına ve mahallelerde bulunan baz istasyonlarına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15733) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

378.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, İstanbul Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları savunucularına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15734) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

379.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Gazi Mahallesi'nde dur ihtarına uymayan bir araca polisin ateş açması sonucu iki gencin hayatını kaybettiği ikisinin de ağır yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15735) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

380.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşildirek Mahallesi'nin kentsel dönüşüm kapsamına alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15736) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

381.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında yapılması planlanan polis özel harekat alımlarında ve çarşı ve mahalle bekçilik alımında yaş sınırının yükseltilmesine yönelik taleplere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15737) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

382.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15738) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

383.-   Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in, Burdur Valiliği tarafından turistik balon uçuşlarının üç ay süreyle yasaklanmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15739) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

384.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Klazomenai antik kenti ile ilgili çalışmalara ve verilen desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15740) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

385.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan dört antik kente yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15741) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

386.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menderes ilçesinde bulunan Nation antik kentine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15742) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

387.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde yer alan Panaztepe antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15743) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

388.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Seferihisar yakınlarında bulunan Teos antik kentiyle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15744) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

389.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul Kartal'da bulunan Aydos Kalesi'nin turistik değerinin açığa çıkarılmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15745) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

390.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Kalesi'ni de kapsayan tarihi bölgeye yönelik master plan uygulamasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15746) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

391.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'da metro inşaatı alanlarında yabancı arkeoloji enstitülerinin kazı çalışmaları yaptığı iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15747) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

392.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Aliağa yakınlarında bulunan Kyme antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15748) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

393.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15749) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

394.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Larissa Antik Kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15750) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

395.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan dört antik kentle ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15751) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

396.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, iş yerlerine muhasebe ve müşavirlik hizmeti veren mali müşavirler ve serbest meslek sahiplerinden kesilen KDV'nin yüzde sekize indirilmesine ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15752) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

397.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gelir vergisi kesintilerinin kaldırılmasına yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15753) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

398.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, son beş yıl içinde yapılan üniversite sınavlarında illerin başarı sıralamalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15754) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

399.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi'ne yüksek lisans başvurusu alınma zamanına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15755) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

400.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yurtlarda sağlık ve güvenlik tedbirlerinin artırılması amacıyla hazırlanan yönergenin 2019 yılına ertelenmesine ve mevzuata uymadığı tespit edilen yurtlarla ilgili işlemlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15756) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

401.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan YDUS sınavıyla ilgili bazı sorulara açılan iptal davalarının seyrine ve sınav sonuçlarının açıklanmaması nedeniyle yaşanan sorunlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15757) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

402.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, yeni eğitim müfredatı ile yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15758) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

403.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15759) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

404.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Özel Kuvvetler Komutanlığı astsubaylık kursiyerlerinin mağduriyetine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15760) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

405.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan Deliçay Deresi üzerinden aktarım hatları çekilerek OSB'ye su tahsisine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15761) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

406.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15762) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

407.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 2010-2017 yılları arasında asbeste maruz kalan hastalara ve asbestin neden olduğu hastalıklarla mücadeleye ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15763) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

408.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlığa bağlı hastanelerin başarı sıralamasına ve uzman hekim sayısına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15764) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

409.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarındaki hasta sevk işlemlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15765) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

410.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yatan hasta sayılarına ve yatak kapasitesi yetersiz olan illere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15766) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

411.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yılı sezaryen doğum sayılarına ve son beş yıldaki bebek ölümlerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15767) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

412.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki devlet hastanelerinin muayene ve yatak kapasitelerine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15768) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

413.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15769) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

414.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin revize edilmesine ve şirketlere verilen taahhütlere ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15770) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

415.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, K yetki belgeleri ile ilgili fiyat indirimine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15771) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

416.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapım şartnamesinde araç garantisi verilip verilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15772) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

417.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Ankara-İstanbul arası E-5 yolu üzerinde, özellikle İzmit bölgesinde girişleri açık olan mazgallara ve bunlarla ilgili önlem alınmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15773) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

418.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'ye havaalanı yapılmasına yönelik çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15774) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

419.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin bazı köylerinin yol sorununa ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15775) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

420.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde-Ankara arasında otoyol yapımına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15776) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

421.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Bakanlığın ve bağlı kurum ve kuruluşların İzmir'e yönelik devam eden ve yapılacak olan yatırımlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15777) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

422.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, üzerine ipotek tesis edilen arazi ve konutlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15778) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

423.-   Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı'nın, Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi'nde Orman ve Su İşleri Bakanlığına ait alanın özel bir şirkete kiralanmasına, yapılan inşaat çalışmalarına ve bazı iddialara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15779) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

424.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Suriyeli engelli mültecilerin sosyoekonomik sorunlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15780) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

425.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Gezi olayları döneminde polisler hakkında yapılan suç duyurularına, suç duyuruları sonucunda ve re'sen açılan soruşturma ve davalara ve soruşturmalarla ilgili takipsizlik kararlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15781) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

426.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında zarar eden ve kapanan kamu ve özel sektör şirketlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15782) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

427.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2004-2016 yılları arasında kartellerle ilgili tespitlere, yargıya intikal eden ve sonuçlanan davalara ve kartellerle mücadeleye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15783) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

428.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, 2002-2017 yılları arasında Balıkesir'de vatandaşlarca kullanılan banka kredilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15784) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

429.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Bölümüne ve 2016 yılında hizmet verilen hasta sayısına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15785) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

430.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'de son bir yıl içinde kapanan ve açılan iş yerlerine ve işsizlik verilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15786) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

431.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında adli işlem yapılan kişilere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15787) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

432.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15788) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

433.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tüketicilere ait telefon numaralarının reklam şirketlerine satıldığı iddiasıyla yapılan suç duyurularına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15789) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

434.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Şakran Cezaevi ile ilgili kötü muamele ve işkence iddialarının soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15790) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

435.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Van T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan hasta tutuklu ve hükümlülerin revire çıkma ve hastaneye gitme başvurularının reddedildiği ve tedavilerinin yapılmadığına dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15791) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

436.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15792) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

437.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Avrupa Birliği Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15793) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

438.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15794) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

439.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, son beş yılda mevsimlik tarım işçisi olarak başka şehirlere giden kişilere ve mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15795) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

440.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 2002 yılından itibaren Adana'da yaşanan iş kazalarına, gerçekleşen ölüm ve yaralanmalara ve iş kazalarının nedenine ve önlenmesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15796) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

441.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15797) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

442.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında işyeri açmak ve çalıştırmak için başvuran yabancı uyruklu kişilere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15798) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

443.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Adana'da bir fabrikada üç işçinin hayatını kaybettiği kazaya, fabrikanın denetimine, olayın soruşturulmasına ve son on beş yılda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı iş kazalarına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15799) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

444.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, çiçek üretim kooperatiflerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15800) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

445.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15801) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

446.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nin altyapı, sağlık ve sosyal hizmet ihtiyaçlarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15802) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

447.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da Planlı Alanlar Tipi İmar Yönetmeliğinin uygulanmamasına ve yeraltı su seviyesinin yarattığı riske ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15803) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

448.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15804) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

449.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15805) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

450.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, hızlı kredi büyümesine ve kredilerin GSYH oranının yüzde otuzu aşmasına ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15806) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

451.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15807) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

452.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, İsrail tarafından Doğu Akdeniz'de çıkarılan doğalgazın transfer sürecine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15808) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

453.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlara kesilen hatalı elektrik faturalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15809) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

454.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15810) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

455.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15811) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

456.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15812) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

457.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15813) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

458.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15814) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

459.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15815) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

460.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15816) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

461.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15817) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

462.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15818) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

463.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15819) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

464.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15820) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

465.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15821) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

466.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15822) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

467.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15823) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

468.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15824) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

469.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15825) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

470.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15826) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

471.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15827) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

472.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15828) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

473.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15829) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

474.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15830) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

475.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15831) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

476.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15832) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

477.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15833) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

478.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15834) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

479.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15835) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

480.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15836) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

481.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15837) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

482.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15838) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

483.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15839) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

484.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15840) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

485.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15841) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

486.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15842) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

487.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15843) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

488.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15844) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

489.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yükseköğrenim öğrenci yurtlarına, kapasitelerine ve 2015-2016 eğitim-öğretim yılında yurtlara başvuran ve yerleştirilen öğrenci sayılarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15845) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

490.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, amatör spor kulüplerinin sorunlarına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15846) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

491.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye Futbol Direktörünün karıştığı bir darp olayından sonra görevden alınıp alınmayacağına ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15847) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

492.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aşırı ve kontrolsüz tarım ilacı kullanıldığına yönelik iddiaların araştırılmasına, arı ölümlerine ve ilaç kullanımının denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15848) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

493.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2015-2017 yılları arasında satışı yapılan tarıma elverişli arazilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15849) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

494.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, tarımsal elektriğin daha ucuza verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15850) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

495.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15851) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

496.-   İstanbul Milletvekili Erdal Ataş'ın, İstanbul Küçükçekmece'de bir kişinin hayatını kaybettiği operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15852) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

497.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, İstanbul'da taksilere yerleştirilen bir cihaz ile ses ve görüntü kaydı alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15853) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

498.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında telefon dolandırıcılığı nedeniyle emniyete yapılan başvurulara, yakalanan suçlulara ve ağırlaştırılmış ceza uygulamalarına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15854) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

499.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, özel güvenlik personeli yetiştiren eğitim kurumlarına, özel güvenlik şirketlerine ve özel güvenlik personeline ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15855) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

500.-   İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun, taltif ödemesi yapılan Emniyet personelinden FETÖ bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılanlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15856) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

501.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa Haliliye Belediyesi çalışanlarının çalışma saatlerine, ücretlerinin düzenli ödenip ödenmediğine ve fazla mesai ücreti alamadıklarına dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15857) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

502.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, iTaksi uygulamasıyla yolcuların görüntü ve ses kayıtlarının alınmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15858) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

503.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, 18 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul'da yaşanan sağanak yağışa, oluşan maddi zarara ve İstanbul'daki altyapı hizmetlerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15859) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

504.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nde sağlık ocağı, doğalgaz, spor alanları gibi hizmetlerin bulunmamasına ve ne zaman getirileceğine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15860) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

505.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan antik yerleşim yerlerine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15861) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

506.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Phokaia antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15862) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

507.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Kemalpaşa'da bulunan antik kentlerin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15863) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

508.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir Bergama antik kentinin korunmasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15864) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

509.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Erythrai antik kentine yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15865) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

510.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında belediyelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında doğrudan temin yoluyla ve ihale yoluyla yapılan alımlara ve bunlarla ilgili açılan soruşturma ve davalara ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15866) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

511.-   Ordu Milletvekili Seyit Torun'un, Ordu'da görevli bir ilçe milli eğitim müdürünün tasarrufları ile ilgili bazı iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15867) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

512.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin'in Silifke ilçesinde bir ilkokul müdürünün bir öğretmene tacizde bulunduğuna dair iddianın soruşturulmasına Kaymakamlığın izin vermemesine ve okullardaki taciz vakalarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15868) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

513.-   Mardin Milletvekili Erol Dora'nın, Türkiye'de ambalajlı su sektöründeki büyümeye, firmaların denetimine ve vatandaşların sağlık koşullarına uygun suya erişiminin sağlanmasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15869) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

514.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Çanakçı Köyü'nün sulama göleti ihtiyacına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15870) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

515.-   Çanakkale Milletvekili Bülent Öz'ün, Çanakkale ilinde ve Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde çıkan orman yangınlarında kaybedilen ormanlık alana, yangınlara karşı alınan önlemlere, müdahale ekipman ve personeline ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15871) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

516.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, Karareis Barajı inşaatının planlanan tarihte tamamlanamamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15872) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

517.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15873) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

518.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15874) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

519.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15875) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

520.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15876) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

521.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15877) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

522.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15878) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

523.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15879) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

524.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15880) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

525.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15881) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

526.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15882) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

527.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15883) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

528.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15884) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

529.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15885) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

530.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15886) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

531.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15887) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

532.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15888) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

533.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15889) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

534.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15890) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

535.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15891) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

536.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15892) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

537.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15893) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

538.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15894) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

539.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15895) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

540.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15896) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

541.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15897) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

542.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15898) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

543.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15899) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

544.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15900) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

545.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15901) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

546.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15902) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

547.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15903) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

548.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15904) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

549.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15905) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

550.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15906) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

551.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15907) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

552.-   Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, radyologların çalışma şartlarına ve yıpranma paylarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15908) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

553.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, kamu hastanelerinde tıbbi dokümantasyon ve sekreter olarak çalışan kişilere ve atama bekleyen mezunlar için 2017 yılında planlanan atamalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15909) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

554.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, radyoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15910) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

555.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, E-90 karayolundaki ağır vasıta trafiğinin azaltılması için yapılabilecek çalışmalara ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15911) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

556.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, mağazalarda alışveriş yapan vatandaşlardan cep telefonu numarası istenmesine ve söz konusu kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15912) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

557.-   Adana Milletvekili İbrahim Özdiş'in, Türk Telekom A.Ş.'nin finansal durumuna ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15913) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

558.-   İstanbul Milletvekili Ali Özcan'ın, İstanbul'da yaşanan sağanak yağış sonrası Avrasya Tüneli'nin bir katının hizmete kapatılmasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15914) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

559.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, TRT'de ve bazı özel televizyon kanallarında Türk bayrağından elde edilen 15 Temmuz logosunun kullanılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15915) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

560.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Tarsus C ve T tipi cezaevlerinde yaşandığı iddia olunan hak ihlallerinin soruşturulmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15916) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

561.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da kırk iki akademisyenin gözaltına alınmasına ve gözaltı işlemi sırasında cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik aletlerin dijital kopyasının alınıp alınmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15917) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

562.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Cumhurbaşkanlığı'nda görevli başdanışman ve danışmanlara sağlanan mali ve sosyal haklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15918) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

563.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve eğitim ve yurt faaliyetleri için vakıflara tahsis edilmesi öngörülen taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15919) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

564.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 2016 yılındaki depremden zarar gören ev sahiplerine yapılacak yardımlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15920) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

565.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, biber gazı kullanımına, kullanılan biber gazlarına ve kullanma talimatlarına uygun olmayan şekilde biber gazı kullanan polislere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15921) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

566.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 15 Temmuz 2016- 17 Temmuz 2017 tarihleri arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan kişilere ve hakkında işlem yapılan kamu görevlilerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15922) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

567.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Üsküdar Salacak sahilinde bulunan DSİ arazisine yapılan inşaata ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15923) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

568.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'de yapılan TOKİ konutlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/15924) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

569.-   İzmir Milletvekili Atila Sertel'in, CHP Genel Başkanı tarafından İstanbul'da gerçekleştirilen Adalet mitinginin TRT tarafından haberleştirilmemesine ilişkin Başbakan Yardımcısı'ndan (Bekir Bozdağ) yazılı soru önergesi (7/15925) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

570.-   Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca'nın, bir milletvekilinin kesinleşen mahkumiyet kararının avukatlardan önce Anadolu Ajansı'na ulaşmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15926) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

571.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, Elazığ Cezaevi'nde tutukluların gardiyanlarca darp edildiği ve işkence gördüğü iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15927) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

572.-   Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın, OHAL uygulamalarından etkilendiği halde OHAL Komisyonu'na başvuru imkanı bulunmayan kişilerin durumuna ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15928) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

573.-   Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin, İŞKUR Aylık İstatistik Bülteni'nin beş aydır yayınlanmamasına, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemine ait verilere ve Milli İstihdam Seferberliğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15929) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

574.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, tekstil işçilerine asgari geçim indiriminin ödenmediği yönündeki iddialara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15930) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

575.-   İzmir Milletvekili Mustafa Ali Balbay'ın, İzmir Mavişehir'de spor alanı olarak görünen iki araziye Bakanlıktan imar izni çıkmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15931) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

576.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü personelinin atama ve rotasyon işlemlerine dair bazı iddialara ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15932) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

577.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Boğazı'ndan geçen yabancı gemilerden geçiş güvenliği ve geçiş hizmeti karşılığında ücret alınıp alınmadığına ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15933) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

578.-   Ankara Milletvekili Nihat Yeşil'in, AB ülkelerine ihracatta meydana gelebilecek kayıpların önlenmesine ilişkin Ekonomi Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15934) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

579.-   Ankara Milletvekili Murat Emir'in, Eskişehir Koyunağılı köyünde bulunan ve kayyuma devredilen maden işletmesinde çalışan işçilerin ücret sorununa ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15935) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

580.-   İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in, İzmir Atatürk Stadı'nın depreme karşı güçlendirilmesine ve kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15936) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

581.-   Mersin Milletvekili Serdal Kuyucuoğlu'nun, tarım ve hayvancılıkta üretimin artması, dışa bağımlılığın azalması ve fiyatların düşmesi için yapılacak çalışmalar ile Tohumculuk Kanunu'nun yeniden gözden geçirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15937) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

582.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Türkiye'de palm yağı kullanan şirketlere ve bunların takip ve denetimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15938) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

583.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Diyarbakır Kayapınar Belediyesi'ne bağlı bir kültür merkezinin adının değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15939) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

584.-   Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik personelinin katıldığı bir iftar programına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15940) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

585.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ticari taksilere zorunlu hale getirilen çalışma ruhsatına ve itaksi uygulamasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15941) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

586.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, İstanbul'daki OSB'lere ve İstanbul Valisi'nin buralarda bir görevi bulunup bulunmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15942) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

587.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce'deki alışveriş merkezlerinde Belediye tarafından çalışma ruhsatı verilen mağazalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15943) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

588.-   Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Kocaseyit Mahallesi'nin su sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15944) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

589.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bornova ilçesindeki antik kentler ve Yeşilova Höyüğü ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15945) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

590.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Dikili ilçesinde bulunan Pitane antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15946) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

591.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Agora antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15947) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

592.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15948) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

593.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'de bulunan Kadifekale ve Pagos antik kentinin korunmasına yönelik çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15949) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

594.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Symrna antik kenti ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15950) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

595.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, arkeolojik kazılarda yaşanan finans sorununun çözümüne ve işçi çalıştırma, denetleme, güvenlik ve temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15951) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

596.-   Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın'ın, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tamamen uluslararası bir statüye alınmasının olası etkilerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15952) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

597.-   Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil'in, OHAL sürecinde kadro hakkını kaybeden, ihraç edilen ve işsiz kalan akademisyenlere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15953) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

598.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'da bazı Devlet okullarında ailelerden kayıt parası talep edildiği iddialarına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15954) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

599.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da bir ilkokulda kız çocuklarına gelinlik benzeri kıyafetler giydirilmesi olayının incelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15955) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

600.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15956) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

601.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15957) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

602.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15958) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

603.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15959) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

604.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15960) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

605.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15961) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

606.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15962) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

607.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15963) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

608.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15964) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

609.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15965) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

610.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15966) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

611.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15967) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

612.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15968) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

613.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15969) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

614.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15970) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

615.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15971) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

616.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15972) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

617.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15973) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

618.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15974) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

619.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15975) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

620.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15976) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

621.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15977) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

622.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15978) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

623.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15979) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

624.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15980) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

625.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15981) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

626.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15982) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

627.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15983) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

628.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15984) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

629.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15985) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

630.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15986) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

631.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15987) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

632.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15988) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

633.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15989) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

634.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15990) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

635.-   Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın, Derme Sulama Birliğine yapılan denetimlerde ortaya çıkan usulsüzlüklere ve birlik başkanının görevden alınmamasına ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15991) (Başkanlığa geliş tarihi: 14.07.2017)

636.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi devlet hastanesinde işten çıkarılan taşeron işçilere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15992) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

637.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15993) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

638.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15994) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

639.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15995) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

640.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15996) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

641.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15997) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

642.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15998) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

643.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/15999) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

644.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16000) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

645.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16001) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

646.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16002) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

647.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16003) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

648.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16004) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

649.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16005) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

650.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16006) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

651.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16007) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

652.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16008) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

653.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16009) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

654.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16010) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

655.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16011) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

656.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16012) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

657.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16013) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

658.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16014) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

659.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16015) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

660.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16016) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

661.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16017) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

662.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16018) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

663.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16019) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

664.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16020) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

665.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16021) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

666.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16022) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

667.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16023) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

668.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16024) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

669.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16025) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

670.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16026) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

671.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16027) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

672.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Devlet Hava Meydanları İşletmesinde havacılık tazminatı ödenen personele ve SGK primlerine havacılık tazminatının dahil edilip edilmediğine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16028) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

673.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Anıtkabir İmar Planı'nı da ilgilendiren bir kararına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16029) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

674.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, 2013 yılı öncesi FETÖ yapılanmasının gelişimine ve örgütle irtibatı, iltisakı veya aidiyeti nedeniyle hakkında işlem yapılan üst düzey bürokratlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16030) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

675.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, Adana'da bir bankanın şubeleri önünde yapılan kazı çalışmalarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16031) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

676.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ulus Tarihi Kent Projesine ve tarihi konakların yıkımına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16032) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

677.-   Van Milletvekili Adem Geveri'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilgili MGK açıklamasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16033) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

678.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, İstanbul'da 18 Temmuz 2017 gecesi başlayan şiddetli yağışa ve imar değişikliklerinin sel felaketine etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16034) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

679.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, çocuklara uygulama esaslarına aykırı şekilde davrandığı tespit edilen Kuran kursu personeline ve hizmet içi seminerlerde şiddetin önlenmesine yönelik eğitim verilip verilmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16035) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

680.-   İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci'nin, Yedikule Bostanları için yapılacak olan Kentsel Tasarım Parkı projesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16036) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

681.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, İstanbul'da başlayan İTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16037) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

682.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, İstanbul'da başlayan İTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16038) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

683.-   Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'in, Ankara Kızılay'da yapılan bir anma törenine kolluk kuvvetleri tarafından müdahale edilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16039) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

684.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Diyarbakır'da insan hakları savunucuları ve meslek örgütü yöneticilerinin gözaltına alınmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16040) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

685.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, KHK ile kapatılan askeri okullardan mezun öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16041) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

686.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, OHAL kapsamında kapatılan vakıf üniversitelerinin FETÖ/PDY'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olmayan personeline yönelik bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16042) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

687.-   Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir'in, Ağrı'da yatılı bir erkek Kur'an kursunda cinsel istismara uğrayan 9 yaşındaki çocuğa ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16043) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

688.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, bir Kuran kursunda yaşanan cinsel istismar olayına, kursların denetimine, personel seçimine ve Kuran kursu, yurt ve eğitim kurumlarında yaşanan istismar vakalarına karşı alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16044) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

689.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, TSK tarafından Afrin'e yönelik olarak gerçekleştirilen operasyona ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16045) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

690.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Düzce Belediye Meclisinin aldığı su bedeli kararına ve ilde yapılan Rabia heykeli ve saat kulesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16046) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

691.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ilköğretim ve liselere yönelik müfredat taslağında öngörülen değişikliklere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16047) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

692.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Demokratik Toplum Kongresi bünyesinde çalışma yürütüp gözaltına alınan ve tutuklanan kişilere ve tutuklanma gerekçelerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16048) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

693.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, OHAL Komisyonu'nun inceleme alanının genişletilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16049) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

694.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Varlık Fonu tarafından kullanılan kredilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16050) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

695.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Hazine Müsteşarlığı ve Varlık Fonu'nun harcama yetkileri arasındaki farklılıklara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16051) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

696.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son bir yılda yurt dışındaki bankalarda hesap açan ve Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16052) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

697.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15 Temmuz 2016'dan sonra yurt dışında gayrimenkul edinen kişi sayısına, gayrimenkullerin bulundukları ülkelere ve ödenen miktarlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16053) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

698.-   Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in, hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin neden olduğu ölüm ve yaralanma vakalarına ve bir televizyon dizisinde geçen ifadelerle ilgili işlem başlatılıp başlatılmadığına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16054) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

699.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, 2002-2017 yılları arasında ve son bir ay içinde Ankara'da şebeke suyu kaynaklı olarak sağlık kurumlarına başvuran vatandaşlara ve şebeke suyuna dair sorunların çözümüne ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16055) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

700.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, yük ve yolcu taşımacılığı yapan şoförlerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ve HGS cezalarına yönelik şikayetlerine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16056) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

701.-   İstanbul Milletvekili Ali Şeker'in, 17 Aralık 2016 tarihli YDUS sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16057) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

702.-   Konya Milletvekili Mustafa Hüsnü Bozkurt'un, kozmetik ürünlerinde kredi kartına taksitli alışveriş imkanının kaldırılmasıyla firmaların uğradığı zarara, kapanan firma ve bayiliklere ve sektördeki daralmanın giderilmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16058) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

703.-   İstanbul Milletvekili Garo Paylan'ın, Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi ilişkilerin ekonomik etkisine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16059) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

704.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, 18 yaş altı evli olan çocuk sayısına ve son beş yılda kıyılan imam nikahlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16060) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

705.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kamu kurum ve kuruluşlarının gazete aboneliklerine ve günlük gazete alımlarına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16061) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

706.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmazlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16062) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

707.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Türkiye'de çalışan imam ve müezzinlere, yabancı uyruklulara ve yurt dışına gönderilenler ile sınır dışı edilenlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16063) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

708.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Hopa Cankurtaran Tüneli inşaatındaki gecikmeye ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16064) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

709.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde ve Artvin ilinde kaç kilometre bölünmüş yol yapıldığına ve Artvin'de bölünmüş yol inşaatına ne zaman başlanacağına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16065) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

710.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Cerattepe'de hastalanan hayvanlara, kuzey maden galerisinden zehirli sıvı sızıntılarının olduğu iddiasının incelenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16066) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

711.-   Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen'in, 1998 Adana depreminde konutları zarar gören vatandaşlara yapılan parasal yardımların geri istenmesine ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16067) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

712.-   Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Akgedik Mahallesi'nde yapımı süren toplu konut projesine, proje için ayrılan parsellerin dışında ağaç kesiminin önlenmesine ve projede kesilmesi öngörülen ağaçlara ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16068) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

713.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, Zonguldak ilindeki engelli vatandaşlara ve istihdamlarına dair verilere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16069) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

714.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, İstanbul'da taksilerde kullanılan İTaksi uygulamasının yazılımına ve hizmet alınan şirketlere ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16070) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

715.-   Ankara Milletvekili Necati Yılmaz'ın, emekli astsubay eşinin sosyal medya paylaşımları sebebiyle pasaportları iptal edildiği iddia olunan bir anne ve kızına ilişkin Başbakan'dan yazılı soru önergesi (7/16071) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

716.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, 667 ve 668 sayılı KHK'lar ile şüphelinin avukatıyla görüşmesine getirilen kısıtlamalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16072) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

717.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir mahkumun Kilis L Tipi Cezaevi'ne sevkine ve cezaevinde işkence gördüğüne dair iddialara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16073) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

718.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, vatani görevini yapmakta olan erlerin ve ailelerinin mektup ve kargo gönderilerinden ücret alınmamasına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16074) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

719.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, bir tutuklamaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16075) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

720.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan ve otuz üç kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısıyla ilgili soruşturmaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16076) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

721.-   Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım'ın, cezaevlerindeki mahkumların sorunlarına ve bu sorunların giderilmesine yönelik çalışmalara ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16077) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

722.-   Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan'ın, Amasya E Tipi Cezaevi'nde hükümlülere ve ailelerine şiddet uygulandığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16078) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

723.-   Mardin Milletvekili Mithat Sancar'ın, Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi Müdürü hakkında eski görev yerlerinde soruşturma açılıp açılmadığına ve cezaeviyle ilgili işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16079) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

724.-   Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, yargı süreci devam eden iki kişiyle ilgili olarak İçişleri Bakanlığının terör örgütü mensubu oldukları iddiasıyla kitap yayınlamasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16080) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

725.-   Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ın, Artvin Ardanuç Adliyesi'nin 2012 yılında kapatılmasına, vatandaşların yargı hizmetlerine ulaşımda yaşadığı sıkıntının giderilmesine ve Adliyenin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16081) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

726.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Tarsus T Tipi Cezaevi'ndeki bir kadın mahkumun darp edildiği ve çenesinin kırıldığı iddiasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16082) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

727.-   Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp'ın, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gözaltına alınan bir kişinin işkence ve tacize uğradığına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16083) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

728.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yeşil kart sahiplerine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16084) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

729.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, kaç ilde sevgi evi bulunduğuna, buralarda kalan çocuk sayısına, illere göre koruyucu aile yanında kalan çocukların dağılımına ve koruyucu ailelerdeki çocuklar için yapılan ödemelere ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16085) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

730.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evlerinde çocuklara şiddet uyguladığı gerekçesiyle işten çıkarılan personel olup olmadığına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16086) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

731.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Çocuk Gözlem Evleri bulunan illere, buralarda kalan çocuk sayısına ve on sekiz yaş sonrası iş bulması sağlananlara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16087) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

732.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Bakanlık oluru ile evlatlık verilen çocuklara ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16088) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

733.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, yetiştirme yurdu sevgi evlerinde kalan kimsesiz çocuklardan son beş yılda istihdam sağlananlara, işe devam ve işten ayrılma durumlarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16089) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

734.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sevgi evlerinde kalan çocukların eğitim olanaklarına ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16090) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

735.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, engelli vatandaşlara dair verilere ve engellilerin istihdam olanaklarının genişletilmesine ilişkin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16091) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

736.-   İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü'nün, OHAL süresince izin verilmeyen grevlere ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16092) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

737.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana'da üç işçinin hayatını kaybettiği iş kazasına, inşaat sektöründe meydana gelen ölümlü iş kazalarına, iş kazalarının önlenmesine ve OHAL'in uzatılma gerekçesine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16093) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

738.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, 2002 yılından bu yana kamu ve özel sektörde çalıştırılan taşeron işçi sayısına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16094) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

739.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK'nın 20 yıllık gelir ve gider durumuna ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16095) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

740.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda SGK'nın yaptığı tüm sosyal yardımlara ve bu yardımlar için ödenen tutara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16096) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

741.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Türkiye'deki yeşil kartlı ailelere ve son on beş yılda ödenen tutara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16097) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

742.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, SGK denetim görevlilerinin son yirmi yılda yıllar itibarıyla sayısına ve idari üst düzey SGK yöneticilerinin kaçının denetim görevinden geldiğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16098) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

743.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son 20 yılda çalışma izni verilen yabancılara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16099) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

744.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son yirmi yılda yetim, dul, şehit, hastane giderleri, eczane ilaç ödemeleri ve yeşil kartlı ödemeleri için ayrılan bütçe ve ödenen miktara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16100) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

745.-   Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın, engelli çalıştırma yükümlülüğünün uygulanmasına ve kamudaki engelli kadrolarına yapılacak atamalara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16101) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

746.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Adana'da beş işçinin yaşamını yitirdiği iş kazasının soruşturulmasına ve hedef sıfır kaza kampanya sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16102) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

747.-   Mardin Milletvekili Ali Atalan'ın, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karataş Köyü'nde çalışacak bir maden şirketinin köylüleri mağdur edeceği iddiasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16103) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

748.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 1923-2002 ve 2003-2016 yılları arasında yabancılara satılan konut sayılarına ve arsa büyüklüklerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16104) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

749.-   Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara'nın, Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu ve bölge komisyonlarının üyelerine ve çalışma esaslarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16105) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

750.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli'nin Tavas ilçesinde Devlet Hastanesi ulaşım yolunda yapılan bina inşaatına, yolun istimlak işlemlerine ve hastaneye ulaşımın ne zaman sağlanacağına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16106) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

751.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16107) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

752.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16108) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

753.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16109) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

754.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16110) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

755.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16111) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

756.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16112) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

757.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16113) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

758.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16114) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

759.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16115) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

760.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16116) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

761.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16117) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

762.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16118) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

763.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16119) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

764.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16120) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

765.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16121) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

766.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16122) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

767.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16123) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

768.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16124) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

769.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16125) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

770.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16126) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

771.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16127) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

772.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16128) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

773.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16129) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

774.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16130) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

775.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16131) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

776.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16132) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

777.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16133) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

778.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16134) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

779.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16135) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

780.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16136) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

781.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16137) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

782.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16138) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

783.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16139) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

784.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16140) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

785.-   Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu'nun, Fransa'nın Güney Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına ve KKTC'nin münhasır ekonomik bölgesinin belirlenmesine ilişkin Dışişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16141) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

786.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, tüp satışlarında vatandaşların kimlik bilgilerinin alınmasına dair düzenlemeyle ilgili bilgilendirme yapılmasına ve vatandaşların kimlik bilgilerinin sızdırılmasına karşı önerilen çözüme ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16142) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

787.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı elektrik santrallerinde bakım ve onarım çalışması yapılmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16143) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

788.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki enerji santrallerinde arıza nedeniyle veya arıza olmaksızın kullanılmayan kapasiteye ve santrallerde sürdürülebilir üretim sağlanmasına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16144) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

789.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, enerji yönetiminin karar destek kabiliyetini geliştirecek çalışmalara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16145) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

790.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son beş yılda yapılan doğalgaz depolama ve sıvılaştırılmış gaz terminali yatırımlarına, devam eden yatırımlara ve mevcut depolama olanaklarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16146) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

791.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan enerji iletişim şebekesi yenileme ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16147) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

792.-   İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun, ÇAYKUR'un ikinci sürgün döneminde yaptığı yaş çay alımına, kontenjan uygulamasına ve müstahsilin mağduriyetine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16148) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

793.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, buğday üreticilerinin desteklenmesine ve buğday ithalatıyla ilgili uygulamaların gözden geçirilmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16149) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

794.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, ülkemizdeki çiftçi sayısına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16150) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

795.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, aile çiftçiliğinin desteklenmesi için 2016 ve 2017 yıllarında verilen teşviklere ve bunlardan yararlanan çiftçilere ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16151) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

796.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, bazı bölgelerde üreticilerin sulama birliği borçlarının ertelenmesi talebine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16152) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

797.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, sıcaktan zarar gören ürünlerin hasar tespitinin yapılıp yapılmadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16153) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

798.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'deki organik tarım üretimine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16154) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

799.-   Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun, bundan sonraki KPSS yerleştirmelerinde yapılması planlanan Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü mezunu atamalarına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16155) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

800.-   Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman'ın, 18 Temmuz 2017'de Bursa'da yaşanan dolu afeti nedeniyle çiftçilerin uğradıkları zararın tespit ve tazminine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16156) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

801.-   Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın, genç çiftçilere 30000 TL hibe uygulaması karşılığında dağıtılan hayvanlara, şap hastalığı taşıyan hayvanların dağıtıldığı iddiasına, proje sonuçlarına ve küpe affına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16157) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

802.-   Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, Trakya topraklarının tarımsal potansiyeli yüksek araziler ve tarımsal sit alanı kapsamına alınmasına ve tarım topraklarının amaç dışı kullanımının önlenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16158) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

803.-   İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın, Boyabat Gökırmak Havzasındaki ekili çeltiklerde ilk kez görülen zararlının araştırılmasına, alınacak önlemlere, çiftçinin uğradığı zarara ve desteklenmesine ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16159) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

804.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yer alan bir parkın isminin değiştirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16160) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

805.-   Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan'ın, 22 Temmuz 2015'te Ceylanpınar'da iki polisin şehit edilmesine yönelik adli sürece ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16161) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

806.-   İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in, İstanbul'da 17 Temmuz 2017 akşamı başlayan yoğun yağmur yağışına ve şehrin alt yapı sorununa ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16162) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

807.-   Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet'in, Gebze Belediyesi tarafından Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan evlerin yıkımına yönelik olarak yapılan tebligata ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16163) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

808.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Nevşehir'de bir şehit cenazesine CHP Genel Başkanı'nın gönderdiği çelengin protokol sırasından çıkarıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16164) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

809.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, 24 Haziran 2017'de Silopi'de zırhlı araç çarpması sonucu bir vatandaşın yaralandığı olaya ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16165) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

810.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sulak Köyü'ne yapılan kolluk müdahalesinde bazı kişilerin gözaltına alınırken darp edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16166) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

811.-   Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, İstanbul'da bir kişinin öldürüldüğü operasyona ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16167) (Başkanlığa geliş tarihi: 19.07.2017)

812.-   İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, ticari taksilerde yolcuların görüntü ve ses kaydının alınmasına yönelik başlatılan uygulamalara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16168) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

813.-   Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ev baskınına katılan polislere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16169) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

814.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, İstanbul'da bir düğün konvoyunda zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı iddia edilen kişilere ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16170) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

815.-   İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu Demir'in, İstanbul'da başlayan iTaksi uygulaması kapsamında taksilerde ses ve görüntü kaydı yapılmasına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16171) (Başkanlığa geliş tarihi: 24.07.2017)

816.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16172) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

817.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16173) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

818.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16174) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

819.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16175) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

820.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İstanbul'da 16 Temmuz 2017 tarihindeki KPSS için mazeret izni verilmeyen ve aynı gün şehit olan polis memuruna ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16176) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

821.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16177) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

822.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, polislerin 12/12 mesai sisteminin kaldırılmasına yönelik bir çalışma olup olmadığına ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16178) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

823.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda belediyelerce öğrencilere verilen burslara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16179) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

824.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Valiliklerin örtülü ödeneğe ayırdıkları miktara, öğrencilere ödedikleri burslara ve ailelere ödedikleri yardımlara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16180) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

825.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, son on beş yılda kurulan Devlete ait vakıflara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16181) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

826.-   Denizli Milletvekili Kazım Arslan'ın, koruma görevi yapan polislere ve koruma tahsis edilen devlet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16182) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

827.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Adana Barosu'nda görevli bir avukata ters kelepçe uygulaması yapılmasına ve sürece dair iddialara ilişkin İçişleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16183) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

828.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Kalkınma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16184) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

829.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2017 yılında devam eden bilimsel kazılara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16185) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

830.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde ili Aktaş Yenimahalle'de bulunan Konstantin Helena Kilisesinin restorasyonu ile ilgili çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16186) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

831.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, Niğde'de bilimsel kazılar sırasında rastlanan bir kiliseye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16187) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

832.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2016 yılında Bakanlığın desteği ile ilçe, kasaba ve köylerde düzenlenen sosyal ve kültürel etkinliklere ve aktarılan maddi desteğe ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16188) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

833.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16189) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

834.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında arkeolojik kazı yapılan alanlardan çıkarılan eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16190) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

835.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında Bakanlık izniyle kazı ve araştırma yapan kişi ve kurumlar ile özel izinle yapılan kazı ve araştırmalar sonucu elde edilen envanterli eserlere ve maddi değerlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16191) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

836.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 2010-2016 yılları arasında vatandaşlarca tesadüfen bulunan tarihi eserlere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16192) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

837.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Yozgat iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16193) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

838.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16194) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

839.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırıkkale iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16195) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

840.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kars iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16196) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

841.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Diyarbakır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16197) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

842.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Adıyaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16198) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

843.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Ağrı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16199) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

844.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Batman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16200) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

845.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Aksaray iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16201) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

846.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bayburt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16202) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

847.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bingöl iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16203) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

848.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Bitlis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16204) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

849.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Çankırı iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16205) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

850.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Düzce iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16206) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

851.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Elazığ iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16207) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

852.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzincan iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16208) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

853.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Erzurum iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16209) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

854.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Gümüşhane iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16210) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

855.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Hakkari iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16211) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

856.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Iğdır iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16212) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

857.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kahramanmaraş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16213) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

858.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karabük iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16214) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

859.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Karaman iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16215) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

860.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kastamonu iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16216) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

861.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kilis iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16217) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

862.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kütahya iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16218) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

863.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Mardin iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16219) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

864.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Muş iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16220) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

865.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Nevşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16221) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

866.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Kırşehir iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16222) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

867.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Osmaniye iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16223) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

868.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Rize iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16224) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

869.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Siirt iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16225) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

870.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şanlıurfa iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16226) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

871.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Şırnak iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16227) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

872.-   İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, 2017 mali yılı içerisinde Van iline ayrılan ödenek miktarına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16228) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

873.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Hypaiapa antik kenti ve Birgi ile ilgili çalışmalara ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16229) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

874.-   İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin, tahakkuk ettiği halde tahsil edilmeyen vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16230) (Başkanlığa geliş tarihi: 20.07.2017)

875.-   İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, kiracısı vakıf olan taşınmazlara ve bunların kira geliri için ödenen vergilere ilişkin Maliye Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16231) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

876.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, yeni müfredat değişikliğinin Atatürk ilke ve inkılapları ile laiklik ilkesi karşısındaki durumuna ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16232) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

877.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, yeni ilköğretim ve lise müfredatı taslağını hazırlayan kurula ve görüş alınan kişi ve kuruluşlara ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16233) (Başkanlığa geliş tarihi: 25.07.2017)

878.-   Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın, yeni müfredatta Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin kapsamında yapılan değişikliklere ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16234) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

879.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, Polatlı Beştepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin taşınma gerekçesine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16235) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

880.-   Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16236) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

881.-   Van Milletvekili Lezgin Botan'ın, Ankara ilindeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nin taşınmasının nedenine ve sahip olduğu değerli arazilerin akıbetine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16237) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

882.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 4+4 eğitim sistemiyle başka alanlara geçen ve 2014 yılından itibaren asıl branşına dönüş hakkı verilmeyen sınıf öğretmenleriyle ilgili bir düzenleme düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Milli Eğitim Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16238) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

883.-   İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın, Ege Denizi'nde Türkiye'ye ait olup Yunanistan tarafından işgal edildiği ve asker yerleştirildiği iddia edilen adalarla ilgili diplomatik ve askeri önlemlere ve Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasını ihlaline ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16239) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

884.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrinin ardından sınıf değişikliği, askerlik yapamaz, komando olamaz belgeleri ve uzun süreli istirahat raporlarında yaşanan artışa ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16240) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

885.-   Giresun Milletvekili Bülent Yener Bektaşoğlu'nun, kışlalarda meydana gelen zehirlenme vakalarına ve TSK'ya gıda güvenliği hizmetinin nasıl verildiğine ilişkin Milli Savunma Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16241) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.07.2017)

886.-   Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'in, Eskişehir Odunpazarı Belediyesine tahsis edilen Kanlıpınar Göleti'nin DSİ'ye geçmesine ve piknik alanının ve çalışanların akıbetine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16242) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

887.-   Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan'ın, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Boğalar Seki Barajı inşaatının durdurulmasına, yeni bir ihale yapılıp yapılmayacağına ve barajın faaliyete geçiş takvimine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16243) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

888.-   Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın, Denizli Tavas Devlet Hastanesi'nin ulaşım yolundaki bir kamulaştırma sorununa ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16244) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

889.-   İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in, İstanbul Ataşehir Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nin bazı bölümlerinin Sancaktepe'ye taşınmasına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16245) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

890.-   Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, eczanelerin ve ilaç sektörünün sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16246) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

891.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, 15-19 yaş ve 20-24 yaş dilimlerinde HIV vakalarının artışı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16247) (Başkanlığa geliş tarihi: 26.07.2017)

892.-   Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarca 2002-2017 yılları arasında Kocaeli iline yapılan yatırımlara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16248) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

893.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronörofizyoloji teknikerlerinin istihdam sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16249) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

894.-   Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, elektronörofizyoloji teknikeri kadrolarına alım yapılmama nedenine, alımlarda kanuna aykırı işlemlere ve yapılan denetimlere ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16250) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

895.-   İzmir Milletvekili Tacettin Bayır'ın, Urla'da boş bir arazide atıl olarak beklediği iddia edilen ambulanslara ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16251) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

896.-   Muğla Milletvekili Nurettin Demir'in, 1.tip SMA hastalarının bir bölümü için geri ödeme kapsamına alınan Spinraza adlı ilacın tüm SMA hastalarına temininin sağlanmasına, ilaca talep ve erişim sorunlarının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16252) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

897.-   Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın, Mersin Şehir Hastanesi'ne ve uzman hekim açığının giderilmesine ilişkin Sağlık Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16253) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

898.-   Hatay Milletvekili Hilmi Yarayıcı'nın, 2016 yılı Ekim ayında açığa alınan PTT çalışanlarına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16254) (Başkanlığa geliş tarihi: 21.07.2017)

899.-   Samsun Milletvekili Kemal Zeybek'in, Türk Telekom'un özelleştirilmesiyle işletme hakkını alan firmayla ilgili bazı iddialara, alt yapı yatırımlarına, gayrimenkul satış gelirlerine ve feshedilen iş akitlerine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/16255) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.- HDP Grubu adına Grup Başkanvekili Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in, kadın sığınma evlerinin koşullarının ve ihtiyaçlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/598) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

2.- Van Milletvekili Lezgin Botan ve 22 Milletvekilinin, DEP Milletvekillerinin cezaevine konulması ile ilgili geçmişteki sürecin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/599) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

3.- İzmir Milletvekili Müslüm Doğan ve 22 Milletvekilinin, Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı uygulamalarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/600) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

4.-  AK Parti Grubu adına Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan’ın, CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, HDP Grubu adına Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun, MHP Grubu adına Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Erkan Akçay’ın, Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarımızın belirlenerek iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarımızın korunması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi maksadıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/601) (Başkanlığa geliş tarihi: 27.07.2017)