TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

 

Dönem

Yasama Yılı

26

2

 

GELEN KÂĞITLAR

No: 173

25 Temmuz 2017 Salı

 

Meclis Araştırması Önergeleri

 

1.-      CHP Grubu adına Grup Başkanvekili Ankara Milletvekili Levent Gök'ün, üretim sektöründe asbest kullanımının yol açtığı zararların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/592) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

2.-      Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, Van'da yaşanan elektrik arıza ve kesintilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/593) (Başkanlığa geliş tarihi: 03.03.2016)

3.-      Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve 22 Milletvekilinin, Türkiye'deki kadın mülteci ve sığınmacıların yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/594) (Başkanlığa geliş tarihi: 04.03.2016)

 

Süresi İçinde Cevaplandırılmayan Yazılı Soru Önergeleri

 

1.- İstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu'nun, Van F Tipi Cezaevi'nden Van T Tipi Cezaevi'ne nakledilen tutukluların işkence ve kötü muameleye uğradıklarına dair iddiaların soruşturulmasına ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13355)

2.- Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan akciğer kanseri bir hükümlünün durumuna ve hasta tutuklu ve hükümlülere ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13356)

3.- İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, mahkumların sevk uygulamalarına ve Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki bir mahkumun gönderdiği mektupta bahsedilen olaya ilişkin Adalet Bakanı'ndan yazılı soru önergesi (7/13357)